Μοιραστείτε το

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Π.Δ.30 ΦΕΚ Α΄75 / 11-5-2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Π.Δ.30 ΦΕΚ Α΄75 / 11-5-2021
fek_a_75_2021.pdf
Μέγεθος:
161.86 kB
Ημερομηνία:
11 Μαϊος 2021

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/71/ ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή