Μοιραστείτε το

N.4886/2022 ΦΕΚ Α΄ 12 / 24-1-2022

N.4886/2022 ΦΕΚ Α΄ 12 / 24-1-2022
fek_a_12_2022.pdf
Μέγεθος:
6.69 MB
Ημερομηνία:
24 Ιανουαρίου 2022

ΘΕΜΑ: Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή