Μοιραστείτε το

N.4941/2022 ΦΕΚ Α΄ 113 / 16-6-2022

N.4941/2022 ΦΕΚ Α΄ 113 / 16-6-2022
fek_a_113_2022.pdf
Μέγεθος:
4.81 MB
Ημερομηνία:
17 Ιουνίου 2022

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή