Μοιραστείτε το

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 80/2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 80/2012
pd_80_2012.pdf
Μέγεθος:
268.72 kB
Ημερομηνία:
14 Ιουνίου 2012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας−πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις ευρωπαϊκές διακλαδικές οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων BUSINESSEUROPE,UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK.

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ Α΄138  14-6-2012.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή