Μοιραστείτε το

N.5019/2023 ΦΕΚ Α΄ 27 / 14-2-2023

N.5019/2023 ΦΕΚ Α΄ 27 / 14-2-2023
fek_a_27_2023.pdf
Μέγεθος:
633.13 kB
Ημερομηνία:
15 Φεβρουαρίου 2023

ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή