Μοιραστείτε το

N.5053/2023 ΦΕΚ Α΄ 158 / 26-9-2023

N.5053/2023 ΦΕΚ Α΄ 158 / 26-9-2023
fek_a_158_2023.pdf
Μέγεθος:
214.90 kB
Ημερομηνία:
27 Σεπτεμβρίου 2023

ΘΕΜΑ: Ν.5053/2023 Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή