Μοιραστείτε το

Ν. 4097/2012 [ΦΕΚ Α' 235]

Ν. 4097/2012 [ΦΕΚ Α' 235]
2012- .4097_2012 2 235 3-12-2012.pdf
Μέγεθος:
112.83 kB
Ημερομηνία:
03 Δεκεμβρίου 2012

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 3-12-2012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας − Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή