Μοιραστείτε το

N.4225/2014 [ΦΕΚ 2τ Α']

N.4225/2014 [ΦΕΚ 2τ Α']
2014-n.4225 2 7-1-2014.pdf
Μέγεθος:
122.73 kB
Ημερομηνία:
17 Ιανουαρίου 2014

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 7-1-2014

θΕΜΑΑναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή