Μοιραστείτε το

N. 3514/1928

N. 3514/1928
1928-n.3514 fek 77 a 8-5-1928.pdf
Μέγεθος:
1.59 MB
Ημερομηνία:
08 Μαϊος 1928

ΦΕΚ 77 Α' 8-5-1928

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1927 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ Ν.Δ. ΤΗΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1925 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1234 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ"

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή