Μοιραστείτε το

N. 3488/2006

N. 3488/2006
2006-n.3488 fek 191 a 20-9-2006.pdf
Μέγεθος:
352.58 kB
Ημερομηνία:
20 Σεπτεμβρίου 2006

ΦΕΚ 191 A 20-9-2006

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή