Μοιραστείτε το

Ν. 4255/2014

Ν. 4255/2014
2014-n.4255 fek 89 a 11-4-2014.pdf
Μέγεθος:
160.17 kB
Ημερομηνία:
11 Απριλίου 2014

ΦΕΚ 89 Α 11-4-2014 - ΑΡΘΡΟ 20 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή