Μοιραστείτε το

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 690/1945

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 690/1945
1945-an.690 fek 292 5-12-1945.pdf
Μέγεθος:
1.42 MB
Ημερομηνία:
05 Δεκεμβρίου 1945

ΦΕΚ 292 Α 5-12-1945

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Α.Ν. 28/1944 "ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή