Μοιραστείτε το

N.4320/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄29)

N.4320/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄29)
n 4320 2015.pdf
Μέγεθος:
159.36 kB
Ημερομηνία:
20 Μαρτίου 2015

Υπουργείου Εργασίας &  Κοινωνικής Αλληλεγγύης  19-3-2015

ΘΕΜΑ:Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή