Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

Ν. 3850/2010 [2-6-2010]

ΦΕΚ 84 Α 4-6-2010

ΘΕΜΑ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

N. 3846 [ΦΕΚ Α' 66 11-5-2010]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 11/5/2010

ΘΕΜΑ: Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

(Ειδικές μορφές απασχόλησης - Μερική απασχόληση - Διαθεσιμότητα μισθωτών – Τηλεργασία - Θέματα αδείας - Διευθέτηση του χρόνου εργασίας - Εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος κατά παράβαση του πενθημέρου - Υποβολή συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού - Μητρώο Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - Βιβλίο Υπερωριών)

Ν. 3845/2010 [ΦΕΚ 65 6-5-2010]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 7-5-2010

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ν. 3863/2010 [ΦΕΚ 65 15-7-2010]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας -15-7-2010

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

Ν.3762/2009 [ΦΕΚ 75 Α 15-5-2009]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  - 19-5-2009

ΘΕΜΑ: Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις.

N. 3731/2008 [23-12-1998]

ΦΕΚ 263 Α 29-12-2008

ΘΕΜΑ: Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

Ν. 3667/2008 [ΦΕΚ 114 Α 18-6-2008]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 20-6-2008

ΘΕΜΑ: Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις

Ν.3655/2008

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 03-04-2008

ΘΕΜΑ: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

ΕΓΣΣΕ 2008-2009

ΘΕΜΑ: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έτους 2008-2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2007 [21-6-2007]

ΦΕΚ 135 Α 22-6-2007

ΘΕΜΑ: Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή