Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

N. 3536/2007 [ΦΕΚ Α' 42]

ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 240/2006 [16-11-2006]

ΦΕΚ 252 Α -  1-12-2006

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΘΕΣΠΙΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2002/14/ΕΚ ΤΗΣ 11-3-2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (E.E.L 80/23-3-02).

ΦΕΚ 191 A 20-9-2006

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις.

N. 3421/2005 [13-12-2005]

ΦΕΚ 302 Α 19-12-2005

ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 3385/2005

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 19-8-2005

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης,την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/2005 [2-8-2005]

ΦΕΚ 133 Α 11-8-2005

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΕΑ, ΚΟΜΜΩΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΥΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΟΔΟΣ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

N.3385/2005 [ΦΕΚ 210 - 19-8-2005]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 24-8-2005

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 3304/2005

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 27-1-2005

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,θρησκευμάτων ή άλλων πεποιθήσεων,αναπηρίας,ηλικίας ή γεννετήσιου προσανατολισμού.

Ν. 3302/2004

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 28-12-2004

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή