Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

Ν. 3304/2005

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 27-1-2005

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,θρησκευμάτων ή άλλων πεποιθήσεων,αναπηρίας,ηλικίας ή γεννετήσιου προσανατολισμού.

Ν. 3302/2004

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 28-12-2004

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3232/2004 [12-12-2004]

ΦΕΚ 48 Α 16-12-2004

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 3274/2004

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 19-10-2004

ΘΕΜΑ: Οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και πρώτου και δευτέρου βαθμου.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 180/2004

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 77/Α)

Δημοσιευμένο 23-8-2004

ΕΓΣΣΕ 2004-2005

24-5-2004

ΘΕΜΑ: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έτους 2004-2005

Ν. 3227/2004

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 9-2-2004

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις.

Ν.3227/2004 [ΦΕΚ 31 Α 9-2-2004]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 13-2-2004

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.3144/2003 [ΦΕΚ 111 Α 8-5-2003]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 12-5-2003

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 81/2003

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Δημοσιευμένο 2-4-2003

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή