Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

Ν. 2880/2001 [ΦΕΚ 9 Α' 30-1-2001]

31-1-2001

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 2874/2000

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 29-12-2000

ΘΕΜΑ: Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις.

ΕΓΣΣΕ 2000-2001

ΘΕΜΑ: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έτους 2000-2001

ΦΕΚ 226 Α 27-20-1999

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΣ 2747 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤ ΑΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΦΕΚ 180 Α 9-9-1999

ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΦΕΚ 172 Α 26-8-1999

ΘΕΜΑ: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 159/1999

ΦΕΚ 157 Α 3-8-1999

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ 17/96 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999

Ελαχιστές προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.

Ν. 2643/1998

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 28-9-1998

ΘΕΜΑ: Μέριμνα για την απασχόληση πρόσωπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2639/1998

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 2-9-1998

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων,σύσταση σώματος επιθεώρησης εργασίας και άλλες διατάξεις.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή