Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

Ν. 3051/2002

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 20-09-2002

ΘΕΜΑ: Συνταγματικά κατοχυρωμενες ανεξάρτητες αρχές,τροποποιήση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις.

Ν. 3050/2002

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 13-9-2002

ΘΕΜΑ: Σύσταση λογαριασμού αγροτικής εστίας και άλλες διατάξεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 178/2002

ΦΕΚ 162 Α - 12-7-2002

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΣΣΕ 2002-2003

15-4-2002

ΘΕΜΑ: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έτους 2002-2003

Ν. 2972/2001

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 27-12-2001

ΘΕΜΑ: Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις.

Ν. 2956/2001

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 6-11-2001

ΘΕΜΑ: Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις.

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - ΦΕΚ 291 Α - 27-12-2001

ΘΕΜΑ: Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις

Ν. 2880/2001 [ΦΕΚ 9 Α' 30-1-2001]

31-1-2001

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 2874/2000

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 29-12-2000

ΘΕΜΑ: Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις.

ΕΓΣΣΕ 2000-2001

ΘΕΜΑ: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έτους 2000-2001

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή