Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΦΕΚ 186 Α 28-12-1990

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Ν.1902/1990

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας -17-10-1990

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων.

Ν. 1892/1990

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 31-7-1990

ΘΕΜΑ: Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Ν. 1876/1990

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 8-3-1990

ΘΕΜΑ: Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις.

Ν. 1876/1990 [ΦΕΚ Α' 27 8-3-1990]

ΘΕΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΦΕΚ 116 Β 1-3-1990

ΘΕΜΑ: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έτους 1990

ΦΕΚ 85 Α 23-3-1989

ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΦΕΚ 79 Α 14-3-1989

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΦΕΚ 271 Α 8-12-1988

ΘΕΜΑ: ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Ε.Ε.Σ.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 572/1988

ΦΕΚ 269 Α - 6-12-1988 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή