Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΦΕΚ 63 Α 6-4-1988

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ —ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 135 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΦΕΚ 61 Α 1-4-1988

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 1365/1983.

ΦΕΚ 57 Α 24-3-1988

ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΦΕΚ 50 Α 18-3-1988

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ.

ΦΕΚ 40 Β 1-2-1988

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΣΕ 1988

ΦΕΚ 171 Α' - 22-9-1987

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 67/1987

ΦΕΚ 38 Α 23-3-1987

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 13.5.1921 Β. Δ/ΤΟΣ «ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ» (ΦΕΚ 83/Α/1921).

ΦΕΚ 147 Α 2-10-1986

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

ΦΕΚ 75 Α 11-6-1986

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΦΕΚ 177 Α 18-10-1985

ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή