Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΦΕΚ 91 Α 20-5-1985

ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 174/1985

Υπουργείο Παιδείας - ΦΕΚ 59 Α 29-3-1985

ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Ι.)

Ν. 1566/1986 [ΦΕΚ A 167 30-8-1985]

ΘΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Προεδρικό Διάταγμα 483/1984

ΦΕΚ Α 173/13-11-1984

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Ι.).

ΦΕΚ 153 Α 8-10-1984

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.

Υπουργείου Εργασίας - ΦΕΚ 153 Α 8-10-1984

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.

ΦΕΚ 128 Α' - 07-09-1984

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΟΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΦΕΚ 10 Α 2-2-1984

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

N.1404 [ΦΕΚ A 173 24-11-1983]

ΘΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.

ΦΕΚ 110 Α 19-8-1983

ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή