Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΦΕΚ Α 28-4-1983

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβαθμια εκαπίδευση και άλλες διατάξεις

Ν. 1346/1983 [ΦΕΚ A 46 14-4-1983]

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

ΦΕΚ 39 Α 1-4-1983

ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 644/1982

ΦΕΚ 132 Α 29-10-1982

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥΣ

ΦΕΚ 133 Α 29-10-1982

ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 103/1952 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ».

ΦΕΚ 120 Α 1-10-1982

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΕΝΕΔ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΦΕΚ 79 Α 1-7-1982

ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΦΕΚ 65 Α 31-5-1982

ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΦΕΚ 177 Α 9-7-1981

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΝ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1981 ΠΡΑΞΕΩΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ», ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

ΦΕΚ 126 Α 12-5-1981

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 ΠΡΑΞΕΩΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΑΥΤΗΣ.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή