Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΦΕΚ 270 Α 28-11-1980

ΘΕΜΑ: ΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν.Δ. 3026/1954) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΦΕΚ 250 Α 29-10-1980

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΕΝΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

ΦΕΚ 225 Α 2-10-1980

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 561/1980

ΦΕΚ 153 Α 1-7-1980

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΦ' ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΣΙΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν. Π.Δ.Δ. ΦΟΙΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

ΦΕΚ 202 Α 1-9-1979

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 720/1978

ΦΕΚ 162 Α 28-9-1978

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΟΥ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 776/1977

ΦΕΚ Α 22-10-1977

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.

ΦΕΚ 283 Α 27-9-1977

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

ΦΕΚ 244 Α 1-9-1977

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 611/1977

ΦΕΚ 198 Α 15-7-1977

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ, ΥΠΟ ΤΙΤΛΟΝ «ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ», ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή