Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 103/1976

ΦΕΚ 38 Α 21-02-1976

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ, ΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΦΕΚ 199 Α 20-9-1975

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΙΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ, ΑΔΕΛΦΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑΣ, ΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ

ΦΕΚ 180 Α 29-8-1975

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ, ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ 45ΩΡΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ"

ΦΕΚ 111 Α 9-6-1975

ΘΕΜΑ: Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975

ΦΕΚ 105 Α 3-6-1975

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1951 ΥΠ' ΑΡΙΘ. 100 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙ' ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΦΕΚ 43 Α 6-3-1975

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 346/1969 ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝ ΙΣΧΥΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΩΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΥ

ΕΓΣΣΕ 1975 [26-2-1975]

ΦΕΚ 276 Β 4-3-1975

ΘΕΜΑ: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έτους 1975

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 185/1973

ΦΕΚ 262 Α 3-10-1973

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 147/1973

ΦΕΚ 219 Α 20-9-1973

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.Δ. 3755/1957

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 38/1973

ΦΕΚ 135 Α 29-6-1973

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή