Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΦΕΚ 55 Α 23-2-1977

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

ΦΕΚ 116 Β 1-3-1977

ΘΕΜΑ: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έτους 1977

ΦΕΚ 251 Α 20-9-1976

ΘΕΜΑ:ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΝΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

ΦΕΚ 129 Α 29-5-1976

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

ΦΕΚ 671 Β 20-5-1976

ΘΕΜΑ: ΕΓΣΣΕ 1976

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 103/1976

ΦΕΚ 38 Α 21-02-1976

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ, ΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΦΕΚ 199 Α 20-9-1975

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΙΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ, ΑΔΕΛΦΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑΣ, ΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ

ΦΕΚ 180 Α 29-8-1975

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ, ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ 45ΩΡΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ"

ΦΕΚ 111 Α 9-6-1975

ΘΕΜΑ: Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975

ΦΕΚ 105 Α 3-6-1975

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1951 ΥΠ' ΑΡΙΘ. 100 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙ' ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή