Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΦΕΚ 43 Α 6-3-1975

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 346/1969 ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝ ΙΣΧΥΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΩΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΥ

ΕΓΣΣΕ 1975 [26-2-1975]

ΦΕΚ 276 Β 4-3-1975

ΘΕΜΑ: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έτους 1975

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 185/1973

ΦΕΚ 262 Α 3-10-1973

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 147/1973

ΦΕΚ 219 Α 20-9-1973

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.Δ. 3755/1957

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 38/1973

ΦΕΚ 135 Α 29-6-1973

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 21/1973

ΦΕΚ 131 Α 26-6-1973

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΛΠ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 750/1971

ΦΕΚ 259 Α 14-12-1971

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ Η ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1037/1971

ΦΕΚ 235 Α 17-11-1971

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1004/1971

ΦΕΚ 199 Α 12-10-1971

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Β.Δ. 750/1971 ΦΕΚ Α΄259 / 14-12-1971

ΘΕΜΑ: Περί της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των παντός είδους Καταστημάτων ως και της εργασίας μισθωτών κατά την τελευταίαν Κυριακήν εκάστου έτους

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή