Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 80/1967

ΦΕΚ 131 Α 1-8-1967

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΗΣΙΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4547/1966

ΦΕΚ 192 Α 24-9-1966

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 748/1966

Περί κωδικοποιήσεως καταργήσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 815/1966

ΦΕΚ 179 Α 13-9-1966

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΓΙΑΣ

ΦΕΚ 71 Α 28-3-1966

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΦΕΚ 57 Α 14-3-1966

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΦΕΚ 84 Α 13-5-1965

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 625/1964

ΦΕΚ 175 Α 10-10-1964

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 815/1962 Β. Δ/ΤΟΣ "ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ" ΩΣ ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 29.4.1964 ΟΜΟΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 246/1964

ΦΕΚ 78 Α 14-5-1964

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ' ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 551/1963

ΦΕΚ 151 Α 24-9-1963

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΘΕΣΕΩΣ ΕΝ ΙΣΧΥΪ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΤΟΥ Ν. 1811 ΤΟΥ 1951 "ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή