Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 447/1968

ΦΕΚ 130 Α 14-6-1968

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΗ ΑΝΑΓΚΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 435/1968

ΦΕΚ 124 Α 4-6-1968

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΙΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 380/1968

ΦΕΚ 85 Α 26-4-1968

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 303/1968

ΦΕΚ 42 Α 27-2-1968

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 2624/53 "ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 178/1967

Αναγκαστικός Νόμος - ΦΕΚ 167 Α 31-10-1967

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 80/1967

ΦΕΚ 131 Α 1-8-1967

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΗΣΙΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4547/1966

ΦΕΚ 192 Α 24-9-1966

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 748/1966

Περί κωδικοποιήσεως καταργήσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 815/1966

ΦΕΚ 179 Α 13-9-1966

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΓΙΑΣ

ΦΕΚ 71 Α 28-3-1966

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή