Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΦΕΚ 139 Α 11-9-1963

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΩ Ι.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 815/1962

ΦΕΚ 205 Α 3-12-1962

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4221/1961

ΦΕΚ 173/Α/19-09-61

ΘΕΜΑ: Περί κυρώσεως της υπ΄αριθ. 105 Διεθνούς Συμβάσεως «περί καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας».

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 370/1961

ΦΕΚ 96 Α 12-6-1961

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 183/1961

ΦΕΚ 51 Α 18-3-1961

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 575/60Β.Δ. "ΠΕΡΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ, ΑΚΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΛΠ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4111/1960

ΦΕΚ 163 Α 9-10-1960

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 575/1960

ΦΕΚ 126 Α 18-8-1960

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ ΑΚΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΦΕΚ 248 Α 12-11-1959

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΝΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΦΕΚ 251 Α 12-12-1957

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΑΠΟ 3.4.54 Β.Δ. "ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.Δ. 2500)53 ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ "ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΤΕΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3789/1957

ΦΕΚ 210 Α 12-10-1957

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΝΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή