Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΦΕΚ 57 Α 14-3-1966

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΦΕΚ 84 Α 13-5-1965

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 625/1964

ΦΕΚ 175 Α 10-10-1964

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 815/1962 Β. Δ/ΤΟΣ "ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ" ΩΣ ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 29.4.1964 ΟΜΟΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 246/1964

ΦΕΚ 78 Α 14-5-1964

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ' ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 551/1963

ΦΕΚ 151 Α 24-9-1963

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΘΕΣΕΩΣ ΕΝ ΙΣΧΥΪ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΤΟΥ Ν. 1811 ΤΟΥ 1951 "ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"

ΦΕΚ 139 Α 11-9-1963

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΩ Ι.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 815/1962

ΦΕΚ 205 Α 3-12-1962

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4221/1961

ΦΕΚ 173/Α/19-09-61

ΘΕΜΑ: Περί κυρώσεως της υπ΄αριθ. 105 Διεθνούς Συμβάσεως «περί καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας».

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 370/1961

ΦΕΚ 96 Α 12-6-1961

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 183/1961

ΦΕΚ 51 Α 18-3-1961

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 575/60Β.Δ. "ΠΕΡΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ, ΑΚΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΛΠ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή