Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3763/1957

ΦΕΚ 197 Α 30-9-1957

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 381/47 Ν.Δ/ΤΟΣ "ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΙΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ "

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3755/1957

ΦΕΚ 182 Α 17-9-1957

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3239/55 ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΛΠ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3623/1956

ΦΕΚ 277 Α 16-11-1956

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΦΕΚ 350 Α 31-12-1955

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΦΕΚ 138 Α 2-6-1955

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ "ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

ΦΕΚ 128 Α 21-5-1955

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΦΕΚ 125 Α 20-5-1955

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΝΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Ν.3198/1955

ΦΕΚ 98 Α - 23-4-1955

ΘΕΜΑ: Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Α.Ν.395/1936 και του από 28.5.1930 Β.Δ. Περι τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περι καταγγελίας σχέσεως εργασίας διατάξεων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3097/1954

ΦΕΚ 253 Α 12-10-1954

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2592/53 Ν. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3026/1954

ΦΕΚ 235 Α 8-10-1954

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή