Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΦΕΚ 128 Α 21-5-1955

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΦΕΚ 125 Α 20-5-1955

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΝΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Ν.3198/1955

ΦΕΚ 98 Α - 23-4-1955

ΘΕΜΑ: Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Α.Ν.395/1936 και του από 28.5.1930 Β.Δ. Περι τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περι καταγγελίας σχέσεως εργασίας διατάξεων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3097/1954

ΦΕΚ 253 Α 12-10-1954

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2592/53 Ν. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3026/1954

ΦΕΚ 235 Α 8-10-1954

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2961/1954

ΦΕΚ 197 Α 25-8-1954

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΣΑΤΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2954/1954

ΦΕΚ 182 Α 14-8-1954

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΦΕΚ 68 Α 13-04-1954

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ, 1)ΤΟΥ Α.Ν. 1324/1949 ΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ Ν. 1487)50 ΚΑΙ 2) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1994/1952

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2657/1953

ΦΕΚ 299 Α 31-10-1953

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ Α.Ν. 1836/51 "ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΛΠ.", ΩΣ ΕΚΥΡΩΘΗ ΔΙΑ ΤΟΥ Ν. 2113/52, ΚΑΙ ΩΣ ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2655/1953

ΦΕΚ 299 Α 31-10-1953

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙΣ ΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2112/20 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή