Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2961/1954

ΦΕΚ 197 Α 25-8-1954

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΣΑΤΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2954/1954

ΦΕΚ 182 Α 14-8-1954

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΦΕΚ 68 Α 13-04-1954

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ, 1)ΤΟΥ Α.Ν. 1324/1949 ΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ Ν. 1487)50 ΚΑΙ 2) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1994/1952

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2657/1953

ΦΕΚ 299 Α 31-10-1953

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ Α.Ν. 1836/51 "ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΛΠ.", ΩΣ ΕΚΥΡΩΘΗ ΔΙΑ ΤΟΥ Ν. 2113/52, ΚΑΙ ΩΣ ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2655/1953

ΦΕΚ 299 Α 31-10-1953

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙΣ ΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2112/20 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2624/1953

ΦΕΚ 292 Α 29-10-1953

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2592/1953

ΦΕΚ 254 Α 18-9-1953

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ

6-6-1952 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΦΕΚ Α΄157 / 6-6-1952 Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών

ΘΕΜΑ: Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2054/1952

ΦΕΚ 96 Α 19-4-1952

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ "ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ"

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1836/1951

ΦΕΚ 164 Α 5-6-1951

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ "ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛΑΒΟΝΤΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή