Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

Ν. 2081/1952 [ΔΣΕ 52/1936]

ΦΕΚ 109 Α 25-4-1952

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 52 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ "ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ' ΑΠΟΔΟΧΩΝ"

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1324/1949

ΦΕΚ 326 Α 26-11-1949

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 15-11-1949

ΦΕΚ Α 319 22-11-1949

ΘΕΜΑ: Περί προσδιορισμού των αποδοχών κατά τον χρόνον της κατ' έτος αδείας εις τους μισθωτούς τους αμειβομένους επί ποσοστοίς εις βάρος των πελατών των επιχειρήσεων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1254/1949

ΦΕΚ 288 Α 31-10-1949

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΝΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΦΕΚ 249 Α 11-10-1949

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6422 ΤΟΥ 1934 ΝΟΜΟΥ "ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΚΛΠ." ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 878 ΤΟΥ 1946 ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΥ "ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΠ." ΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 971/1949

ΦΕΚ 105 Α 29-4-1949

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΘΝΙΚΑΣ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 683/1948

ΦΕΚ 124 Α 7-5-1948

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ

ΦΕΚ 8 1-10-1948

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 690/1945

ΦΕΚ 292 Α 5-12-1945

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Α.Ν. 28/1944 "ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 539/1945

ΦΕΚ 229 Α 6-9-1945

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ' ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή