Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2624/1953

ΦΕΚ 292 Α 29-10-1953

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2592/1953

ΦΕΚ 254 Α 18-9-1953

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ

6-6-1952 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΦΕΚ Α΄157 / 6-6-1952 Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών

ΘΕΜΑ: Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2054/1952

ΦΕΚ 96 Α 19-4-1952

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ "ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ"

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1836/1951

ΦΕΚ 164 Α 5-6-1951

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ "ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛΑΒΟΝΤΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

Ν. 2081/1952 [ΔΣΕ 52/1936]

ΦΕΚ 109 Α 25-4-1952

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 52 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ "ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ' ΑΠΟΔΟΧΩΝ"

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1324/1949

ΦΕΚ 326 Α 26-11-1949

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 15-11-1949

ΦΕΚ Α 319 22-11-1949

ΘΕΜΑ: Περί προσδιορισμού των αποδοχών κατά τον χρόνον της κατ' έτος αδείας εις τους μισθωτούς τους αμειβομένους επί ποσοστοίς εις βάρος των πελατών των επιχειρήσεων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1254/1949

ΦΕΚ 288 Α 31-10-1949

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΝΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΦΕΚ 249 Α 11-10-1949

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6422 ΤΟΥ 1934 ΝΟΜΟΥ "ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΚΛΠ." ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 878 ΤΟΥ 1946 ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΥ "ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΠ." ΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή