Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΦΕΚ 378 Α 6-11-1943

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9 ΚΑΙ 10 ΤΟΥ Ν. Δ/ΤΟΣ 424/41 ΚΑΙ Β.Δ. ΤΗΣ 1/4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1910 "ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΟΔ ΚΛΠ" (ΑΝAΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 341/Α/1943)

ΦΕΚ 341 Α' - 13-10-1943

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2387/1920 "ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΠ." 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1799/1942

ΦΕΚ 245 Α 28-9-1942

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1040/1942 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1040/1942

ΦΕΚ 33 Α 20-2-1942

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1246/1938

ΦΕΚ 202 Α 28-5-1948

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ Α.Ν. 813 "ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ" ΚΑΙ 815 "ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 825/1937

ΦΕΚ 343 Α 1-9-1937

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 567/1937

ΦΕΚ 119 Α 1-4-1937

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΣ ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 547/1937

ΦΕΚ Α 98 19-3-1937

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΝΟΜΩΝ"

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 501/1937

ΦΕΚ 81 Α 2-3-1937

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 6422

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 199/1936

ΦΕΚ 440 6-10-1936

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΝΟΜΩΝ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή