Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 971/1949

ΦΕΚ 105 Α 29-4-1949

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΘΝΙΚΑΣ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 683/1948

ΦΕΚ 124 Α 7-5-1948

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ

ΦΕΚ 8 1-10-1948

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 690/1945

ΦΕΚ 292 Α 5-12-1945

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Α.Ν. 28/1944 "ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 539/1945

ΦΕΚ 229 Α 6-9-1945

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ' ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΦΕΚ 378 Α 6-11-1943

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9 ΚΑΙ 10 ΤΟΥ Ν. Δ/ΤΟΣ 424/41 ΚΑΙ Β.Δ. ΤΗΣ 1/4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1910 "ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΟΔ ΚΛΠ" (ΑΝAΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 341/Α/1943)

ΦΕΚ 341 Α' - 13-10-1943

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2387/1920 "ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΠ." 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1799/1942

ΦΕΚ 245 Α 28-9-1942

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1040/1942 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1040/1942

ΦΕΚ 33 Α 20-2-1942

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1246/1938

ΦΕΚ 202 Α 28-5-1948

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ Α.Ν. 813 "ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ" ΚΑΙ 815 "ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή