Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 825/1937

ΦΕΚ 343 Α 1-9-1937

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 567/1937

ΦΕΚ 119 Α 1-4-1937

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΣ ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 547/1937

ΦΕΚ Α 98 19-3-1937

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΝΟΜΩΝ"

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 501/1937

ΦΕΚ 81 Α 2-3-1937

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 6422

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 199/1936

ΦΕΚ 440 6-10-1936

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΦΕΚ 412 Α 28-11-1934

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ, ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΟΥ.

ΦΕΚ 42 Α 16-2-1933

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

ΦΕΚ 124 Α 26-4-1930

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2112 "ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΦΕΚ 115 Α 16-4-1930

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΦΕΚ 304 Α 22-8-1929

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΝΟΜΩΝ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή