Μοιραστείτε το

Αριθμός 148/2022

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ'

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Δεκεμβρίου 2019, με την εξής σύνθεση: Α. Χριστοφορίδου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Κίντζιου, Σύμβουλοι, Μ. Αθανασοπούλου, Ι. Μιχαλακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Τσαπαρδώνη.

Για να δικάσει την από 16 Απριλίου 2019 αίτηση:

των: 1) σωματείου με την επωνυμία “Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών” και τον διακριτικό τίτλο “ΣΕΒ”, που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 5), 2) σωματείου με την επωνυμία “Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς” και τον διακριτικό τίτλο “ΣΒΑΠ”, που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 10), 3) σωματείου με την επωνυμία “Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος” και τον διακριτικό τίτλο “ΣΒΘΚΕ”, που εδρεύει στο Βόλο (Ελ. Βενιζέλου 4), 4) σωματείου με την επωνυμία “Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας” και τον διακριτικό τίτλο “ΣΒΣΕ”, που εδρεύει στα Οινόφυτα (53ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, FITCO), 5) σωματείου με την επωνυμία “Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος” και τον διακριτικό τίτλο “ΣΕΒΠΕ&ΔΕ”, που εδρεύει στην Πάτρα (Βότση 2 και Όθωνος Αμαλίας), 6) σωματείου με την επωνυμία “Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών” και τον διακριτικό τίτλο “ΣΘΕΒ”, που εδρεύει στην Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας) και 7) σωματείου με την επωνυμία “Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών” και τον διακριτικό τίτλο “ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ”, που εδρεύει στην Πάτρα (Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Αχαΐας-Λουσικά), τα οποία παρέστησαν με τον δικηγόρο Κωστή Μπακόπουλο (Α.Μ. 13027), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος παρέστη με την Αγγελική Βερροπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,


και κατά των παρεμβαινόντων: 1) σωματείου με την επωνυμία “Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας Γ.Σ.Ε.Ε.”, που εδρεύει στην Αθήνα (Πατησίων 69), το οποίο παρέστη με την δικηγόρο Σοφία Καζάκου (Α.Μ. 21827), που την διόρισε με πληρεξούσιο, 2) α) ομοσπονδίας με την επωνυμία “Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αριστοτέλους 27), β) ομοσπονδίας με την επωνυμία “Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας”, που εδρεύει στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 43), γ) ομοσπονδίας με την επωνυμία “Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών”, που εδρεύει στην Αθήνα (Πλ. Βικτωρίας 5), δ) οργάνωσης με την επωνυμία “Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης”, που εδρεύει στην Κατερίνη (Αγ. Λαύρας 24), ε) σωματείου με την επωνυμία “Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Θράκης”, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη (Καζίνο Θράκης, 2ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, και στ) οργάνωσης με την επωνυμία “Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων η Ένωσις”, που εδρεύει στην Πάτρα (Κολοκοτρώνη 20), οι οποίοι παρέστησαν με την δικηγόρο Χρυσάνθη Υφαντή (Α.Μ. 23533), που την διόρισαν με πληρεξούσιο, και 3) οργάνωσης με την επωνυμία “Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας-Ε.Κ.Α.”, που εδρεύει στην Αθήνα (3ης Σεπτεμβρίου 48Β), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Μελισσάρη (Α.Μ. 17124), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο.

 

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. οικ. 7613/395/18.2.2019 εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Μ. Παπαδοπούλου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου 270673937959 0618 0034/16.4.2019).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. οικ.7613/395/18.2.2019 Εγκυκλίου της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», καθ ο΄ μέρος προβλέπει ότι τα καθορισθέντα με την οικ. 4241/127/ 30.1.2019 απόφαση της αυτής Υπουργού ποσά, θα προσαυξάνονται κατά τριετίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4093/2012.

3. Eπειδή, οι αιτούντες σύνδεσμοι επιχειρήσεων με έννομο συμφέρον ασκούν την κρινόμενη αίτηση δεδομένου ότι, ως εργοδοτικές οργανώσεις, υφίστανται οικονομική επιβάρυνση από τον καθορισμό καταβλητέων αποδοχών που προσαυξάνουν ανάλογα με την προϋπηρεσία των εργαζομένων, δεν απαιτείται δε, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η παρεμβαίνουσα Γ.Σ.Ε.Ε. να εξειδικεύσουν περαιτέρω τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η κάθε επιχείρηση, οι οποίοι, αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό, εμπίπτουν στην επίδικη ρύθμιση. Εξάλλου, οι αιτούντες προβάλλοντες κοινούς λόγους ακυρώσεως, παραδεκτώς ομοδικούν .

4. Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξεως 1) η Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία «Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), 2) με κοινό δικόγραφο α) η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας” (Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.), β) η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, γ) η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών”, δ) η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης”, ε) η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Θράκης και στ) η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Η Ένωσις”, και 3) η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας – Ε.Κ.Α.”. Όλες οι ανωτέρω συνδικαλιστικές οργανώσεις παρεμβαίνουν με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς διότι έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 4 του ν. 1264/1982) και τα καταστατικά τους, την προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, τα οποια θίγονται από τυχόν ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, που θα έχει ως συνέπεια, όπως ισχυρίζονται με τις παρεμβάσεις τους, να μην προσαυξάνονται ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο με τα επιδόματα του χρόνου προϋπηρεσίας (βλ. ΣτΕ 349/2003, 2545/1999).

5. Επειδή, μετά το ν. 3845/2010, Α΄ 65 (Μνημόνιο Ι) υπεγράφη η από 15.7.2010 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την οποία καθορίστηκαν τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων της χώρας για τα έτη 2010-2011-2012 . Στη συνέχεια, κατ’ επίκληση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, Α´ 28, (Μνημόνιο ΙΙ), εκδόθηκε η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ αριθμ. 6 της 28.2.2012, (ΠΥΣ 6/2012, Α´ 38), με την οποία ρυθμίστηκαν ζητήματα σχέσεων εργασίας, συλλογικής αυτονομίας και διαιτησίας, ορίστηκε δε μεταξύ άλλων, ότι από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της ως άνω Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, μειώνονται κατά 22%. Ακολούθησε η ψήφιση του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016- Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016» (Α´ 222/12.11.2012). Ο νόμος αυτός, μεταξύ άλλων, θέσπισε νέο σύστημα «διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου» για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και καθόρισε τον κατώτατο μισθό των υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών «μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα Μνημόνια που προσαρτώνται στο ν. 4046/2012 και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις αυτών». Ειδικότερα, στο άρθρο πρώτο παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.11 με τίτλο «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟ), ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» προβλέπονται τα ακόλουθα: «1. Με την παρούσα διάταξη θεσπίζεται νέο σύστημα καθορισμού νόμιμου κατωτάτου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1.4.2013. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2013 θεσπίζεται με πράξη υπουργικού συμβουλίου η διαδικασία διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, της αγοράς εργασίας (ιδίως ως προς τα ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης) και τη διαβούλευση της κυβέρνησης με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, εξειδικευμένους επιστημονικούς, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς. Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2014 το σύστημα αυτό αξιολογείται ως προς την απλότητα και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 2... 3. Μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα Μνημόνια που προσαρτώνται στο ν. 4046/2012 και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις αυτών, καθορίζεται ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής: α) Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 ευρώ. β) Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83 ευρώ. γ) i) Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. ii) Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μία τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 και άνω ετών… δ) Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012. ε) Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. στ) Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012. ζ) Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. 4. ...».

6. Επειδή, ακολούθως, με το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α΄167) ορίστηκαν τα εξής: «Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό. 1. α. Έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας. Με το άρθρο πρώτο υποπαρ. ΙΑ. 6 περ. 2 του ν. 4254/2014 (Α΄85) εξάλλου, προστέθηκε φράση στο τέλος της περ. α της παρ. 1 του ως άνω αρθρου του ν. 4172/2013 ως εξής: «και ως τέτοιος νοείται μια μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς». β. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης, υπολειπόμενες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης. 2. Η νέα διαδικασία - μηχανισμός διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας τίθεται σε ισχύ μετά τα προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017. 3. Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών. 4. α. Για τον ορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου διεξάγεται διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών και συναφών φορέων και εμπειρογνωμόνων, σε θέματα οικονομίας και ιδίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων και το συντονισμό από επιτροπή, που ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. β. Οι κοινωνικοί εταίροι που μετέχουν στη διαβούλευση είναι: αα) εκ μέρους των εργαζομένων όλης της χώρας η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και λοιπές δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές που εκπροσωπούν εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, ββ) εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών ευρείας εκπροσώπησης εργοδοτικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις που προτείνονται από αυτούς και καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης. 5. α. Η διαβούλευση συντονίζεται από τριμελή Επιτροπή..... β. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδει απόφαση καθορισμού του κατωτάτου μισθού για τους υπαλλήλους και του κατώτατου ημερομισθίου για τους εργατοτεχνίτες, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.

7. Επειδή, βάσει του ως άνω άρθρου 103 του ν. 4172/2013 εκδόθηκε η οικ.4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β΄173/30.1.2019). Με την υπουργική αυτή απόφαση, η οποία εκδόθηκε έπειτα από διαβούλευση, κατά τα προβλεπόμενα στον παραπάνω νόμο, ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε σε νέο, αυξημένο (σε σχέση με το ν. 4093/2012), ύψος. Ειδικότερα, ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους καθορίστηκε στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €) και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες καθορίστηκε στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €), χωρίς ηλικιακή διάκριση. Εν συνεχεία στις 18.2.2019 εκδόθηκε η ήδη προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. οικ.7613/395/ 18.2.2019 Εγκύκλιος της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας». Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρονται τα εξής: «ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 1. Με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 173) καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, ως εξής: α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €). β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €). Ο ως άνω νόμιμος κατώτατος μισθός και το ως άνω νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο ισχύουν από 1 Φεβρουαρίου 2019 για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση. 2. Από την έναρξη ισχύος του νέου νόμιμου κατώτατου μισθού και του νέου νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, οποιαδήποτε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας στον κατώτατο μισθό και στο κατώτατο ημερομίσθιο, κατά το μέρος που αφορά/εισάγει ηλικιακή διάκριση, θεωρείται κατηργημένη. Συνεπώς, ως προς τις ήδη διαμορφωθείσες προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των στοιχείων i και iii της περ. γ΄, χωρίς τις ηλικιακές αναφορές, και των περ. δ΄ έως στ΄ της υποπαρ. ΙΑ.11.3 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει. 3. Ενόψει των ανωτέρω, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, διαμορφώνονται από 1 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες: (ακολουθούν πίνακες με υπολογισμό των καταβλητέων αποδοχών, με συνυπολογισμό προσαυξήσεων ανά τριετίες επί του κατά τα ανωτέρου ορισθέντος ποσού του κατώτατου μισθού, ούτως ώστε οι τελικώς καταβαλλόμενες αποδοχές να διαμορφώνονται κατά περίπτωση στα ποσά των 715, 780 και 845 ευρώ, και αντιστοίχως για τα ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών) 4. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον κατά τα ανωτέρω νόμιμο κατώτατο μισθό και νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο. Οποιοσδήποτε όρος ατομικής ή συλλογικής συμφωνίας υπολείπεται αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρος και στους παραβάτες εργοδότες επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), όπως ισχύει. 5.(αναφέρεται στην υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου έντυπο-πίνακα προσωπικού σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών των εργαζομένων) 6. Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ως αναφορά στον νόμιμο κατώτατο μισθό και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο που καθορίζεται κατά τα ανωτέρω».

8. Επειδή, με το περιεχόμενο αυτό, η προσβαλλόμενη πράξη κατά το μέρος που παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή της 4241/127/30.1.2019 υπουργικής απόφασης περί κατωτάτου μισθού επαναλαμβάνοντας τις ρυθμίσεις αυτής, δεν είναι εκτελεστή διότι έχει το χαρακτήρα ερμηνευτικής εγκυκλίου. Περαιτέρω, η ίδια πράξη, κατά το δεύτερο και προσβαλλόμενο μέρος της αναφέρεται στο ύψος των καταβλητέων στους εργαζομένους αποδοχών βάσει του εν λόγω κατωτάτου μισθού, ο οποίος συνιστά κατά νόμον μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς. Το ύψος αυτό των αποδοχών, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδει η Διοίκηση στις διατάξεις του προγενέστερου νόμου 4093/2012, διαμορφώνεται, κατά τις απευθυνόμενες με την προσβαλλομένη πράξη υποδείξεις, με τις προσαυξήσεις προϋπηρεσίας που ο ανωτέρω νόμος αναγνώριζε. Με τα δεδομένα αυτά, η επίμαχη πράξη περιέχει υποδείξεις με αντικείμενο ζήτημα που ρυθμίζεται με την ευθεία εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, οι οποίες δεν προβλέπουν την έκδοση διοικητικής πράξεως για τον προσδιορισμό του ύψους (και των παραμέτρων διαμορφώσεως αυτού) των εκάστοτε καταβλητέων στους εργαζομένους αποδοχών. Η έννοια όμως που δίδει η Διοίκηση στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και οι υποδείξεις που απευθύνει προς ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση προς τις διατάξεις αυτές δεν είναι καθ’ εαυτές δεσμευτικές για τους αποδέκτες και δεν δημιουργούν νομική δέσμευση γι’ αυτούς. Συνακόλουθα, δεν παράγονται δεσμευτικές έννομες συνέπειες από τις υποδείξεις της Διοικήσεως σχετικά με το ύψος των καταβλητέων αποδοχών, η δε προσβαλλόμενη πράξη δεν αποτελεί, κατόπιν τούτων, εκτελεστή διοικητική πράξη. Τα πρόσωπα δε στα οποία απευθύνεται η επίμαχη εγκύκλιος μπορούν να μη συμμορφωθούν αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις προβλεπόμενες τυχόν από το νόμο κυρώσεις, στην περίπτωση που οι ενέργειες τους δεν θα είναι πράγματι νόμιμες (ΣτΕ 3594/1987, 539/1987,2779/1989). Εξάλλου αμφισβητήσεις ως προς την έννοια και την ισχύ των ρυθμίσεων του ως άνω ν. 4093/2012, μπορούν να αχθούν προς δικαστική κρίση επ΄ ευκαιρία προσβολής ατομικών πράξεων ή παραλείψεων.

9. Επειδή, κατόπιν αυτών η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη διότι στρέφεται κατά πράξης μη εκτελεστής, ενώ πρέπει να γίνουν δεκτές οι ασκηθείσες παρεμβάσεις.

Διά ταύτα

Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση και

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Δέχεται τις παρεμβάσεις και

Επιβάλλει, συμμέτρως στους αιτούντες τη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου ανερχόμενη στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ καθώς και εκείνη των παρεμβαινόντων, ανερχόμενη στο ποσό των εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ για κάθε παρέμβαση.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου 2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή