Μοιραστείτε το

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣYΛΛOΓΙKH ΣΥΜBΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων - στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων

Στην Αθήνα σήμερα 11 Ιουλίου 2005, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ι. Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, 2) Β. Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και αφετέρου οι 1) Π. Τσίχλης και Κ. Λιαπάτης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:


Άρθρο 1

Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων τροφίμων, τύπου SΝΑCΚS-ΣΝΑΚΣ (γαριδάκια, chips, κλπ συναφή προϊόντα, καθώς και παρασκευής τυποποιημένων κρουασάν), οι οποίες δεν μπορούν να υπαχθούν στους κλάδους παραγωγής αρτοσκευασμάτων και ζαχαρωδών προϊόντων ή ειδών ζαχαροπλαστικής, καθώς και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις παρασκευής αφυδατωμένων τροφίμων στιγμιαίας παρασκευής (σούπες, κύβοι, ζελέδες) έτοιμης σάλτσας (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα) και σαλάτας, που δεν μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία των κονσερβοποιημένων τροφών.

Σε όποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις που αφορά η παρούσα ΣΣΕ διαθέτουν και άλλους κλάδους ή τμήματα παραγωγής τροφίμων ή προϊόντων πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, οι εργαζόμενοι στους διαφορετικούς αυτούς κλάδους ή τμήματα δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας, αλλά από τις συλλογικές ρυθμίσεις που τυχόν ισχύουν.


Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2004, αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2005, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2005 σε ποσοστό 3,1%. Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους περιοδεύοντες πωλητές.


Άρθρο 3

Επιδόματα

1. Στους υπαγόμενους στη παρούσα ΣΣΕ χορηγείται από 1.1.2004 μία ακόμη τριετία (όγδοη), σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενη στα ως άνω βασικά ημερομίσθια με την προϋπόθεση ότι διανύονται στον ίδιο κλάδο.

2. Σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10%, επί των ανωτέρω βασικών ημερομισθίων.

Το επίδομα γάμου χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες και στον άγαμο γονέα, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους.

3. Στους αναφερόμενους στη παρούσα ΣΣΕ περιοδεύοντες πωλητές, καιεφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%. Επίσης στους περιοδεύοντες πωλητές που διαχειρίζονται χρήματα και εφ'όσον κάνουν εισπράξεις - πληρωμές, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών εκ 26 € το μήνα.


Άρθρο 4

Ετήσια κανονική άδεια

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (ΑΝ 539/1945) ισχύει όπως ο ειδικός Νόμος ορίζει.


Άρθρο 5

Έναρξη μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του τέκνου

Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.


Άρθρο 6

Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης.

Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.


Άρθρο 7

Αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας

Για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα μέρη συμφωνούν:

1. Να μελετήσουν την ευθυγράμμιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

2. Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.


Άρθρο 8

Λοιπές διατάξεις

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική. σύμβαση. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Όσες διατάξεις του Κλάδου αλλά και των προηγουμένων ΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με τη παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2005


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

7°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 91%

Αέρας: 2 km/h

  • 22 ΙΑΝ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 7°C

  • 23 ΙΑΝ 2021

    Rain 15°C 11°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή