Μοιραστείτε το

Σ.Σ.Ε. (5.10.2018) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α.)

Σ.Σ.Ε. (5.10.2018) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α.)
(Π.Κ. 17/5.10.2018)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή