Μοιραστείτε το

Σ.Σ.Ε. (5.11.2018) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ΜΟΥΣΙΚΩΝ που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΜ-ΟΤΑ)

Σ.Σ.Ε. (5.11.2018) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΜ-ΟΤΑ)
(Π.Κ. 19/5.11.2018)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή