Μοιραστείτε το

Σ.Σ.Ε. (25.10.2018) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κλπ μετάλλου άλλων επιχειρήσ

Σ.Σ.Ε. (25.10.2018) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κλπ μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας.
(Π.Κ. 22/5.12.2018)

Στην Αθήνα σήμερα, 25 Οκτωβρίου 2018 , οι υπογράφοντες, αφ΄ενός κ.κ.
Καββαθάς Γεώργιος Πρόεδρος και Κουράσης Γεώργιος Γεν.Γραμματέας ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος «ΓΣΕΒΕΕ» και Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος και Παπαευθυμίου Χρήστος Γεν.Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδηροκατασκευαστών, αφετέρου οι Τσόκας Δημήτρης Πρόεδρος και Koντιζάς Μάρκος Γεν.Γραμματέας , ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου «ΠΟΕΜ»
Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας σ.σ.ε, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Οι διατάξεις της Σ.Σ.Ε Εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λ.π μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας, που υπεγράφη στις 14 Νοεμβρίου 2016 και καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας καθώς και τα επιδόματα πάσης φύσης κατηγορίας και ειδικότητας που προβλέπονται για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και ισχύει έως την 14 Νοεμβρίου 2017 εξακολουθεί να ισχύει για δύο έτη ακόμη δηλαδή έως την 14 Νοεμβρίου 2019 χωρίς καμία μεταβολή ως προς όλους τους προβλεπόμενους όρους της όπως είχαν διαμορφωθεί την 14-2-2013 (μισθοί, επιδόματα, τριετίες κ.λπ).


Τα συμβαλλόμενα μέλη
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΒΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.Μ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΚΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή