Μοιραστείτε το

Σ.Σ.Ε. (24.5.2021) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023

Σ.Σ.Ε. (24.5.2021) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023

Π.Κ. 14 / 9-6-2021

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ 29/6/2022 Απόφαση 59438 ΦΕΚ Β΄3354/29-6-2022

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 29-7-2022 έγινε Προσθήκη στην ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. (Άρθρο 5 της 24/05/2021) "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021-2023" και  Κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική με την απόφαση Απόφαση Αριθμ. 73375 ΦΕΚ Β΄4137 /3-8-2022 και η προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 Κλαδικής Σ.Σ.Ε. ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων .

 

Loading...

 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023»

Στην Αθήνα σήµερα 24/5/2021 οι υπογράφοντες αφενός :

1.    Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Εργαζοµένων  στο  Επισιτισμό  -  Τουρισμό   (ΠΟΕΕΤ) νόµιμα εκπροσωπούµενη από τον Χότζογλου Γεώργιος Πρόεδρο του Δ.Σ., Κούκο Παναγιώτη Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αφετέρου,
2.    Πανελλήνια Οµοσπονδία Εστιατορικών   και   Συναφών   Επαγγελμάτων   (ΠΟΕΣΕ), νόμιµα εκπροσωπούµενη από τον Καββαθά Γεώργιο Πρόεδρο του Δ.Σ., Κουρόση Γεώργιο Γενικό Γραµματέα του Δ.Σ.
3.    Οµοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας (ΟΕΖΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γλύκο Ιωάννη Πρόεδρο του Δ.Σ.
4.    Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) νόμιμα εκπροσωπούμενη and Καββαθά Γεώργιο Πρόεδρο του Δ.Σ., Νικολόπουλο Αθανάσιο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.


Όλοι νόµιµα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, συµφώνησαν την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, το περιεχόμενο της οποίος έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιοτικά καταστήµατα
όλης της Χώρας.


Άρθρο 2
Ειδικότητες

1 Ειδικότερα υπάγεται:
περίπτωση I) To προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, µπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (Catering), οβελιοτηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αµιγές τμήµα εστιατορίου.
περίπτωση ΙΙ) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ µπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαοτείων, καφεζυθο-ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάοτ-φουντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήµα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους.

 2. Σε οποιοδήποτε κατηγορία καταστήματος , για vα υπάρξει θέση βοηθών Μπάρµαν ή Σερβιτόρου Θα πρέπει απαραίτητα να υπηρετεί σε αυτό µπάρμαν ή σερβιτόρου, διαφορετικά οι βοηθοί Θα λαµβάνουν τον αντίστοιχο μισθό αυτών.
Διευκρινίζεται ότι Μπάρμαν είναι ο μισθωτός εκείνος ο οποίος ως βασική απασχόληση έχει την μέριμνα και φροντίδα για τον έγκαιρο εφοδιασµό του µπαρ με τα εκάστοτε αναγκαία ποτά, µπύρες, μεζέδες κ.λπ. από την αποθήκη και την κουζίνα του καταστήµατος τα οποία σερβίρει εις τους ορθίους ή τους καθημένους έμπροσθεν του Μπάρ πελατες καθώς και εις τους σερβιτόρους του καταστήματος με την παραλαβή παρ' αυτών των μαρκών ή σημειωμάτων ίσης αξίας προς τά σερβιριζόμενα είδη.
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μετά των επιδομάτων και προσαυξήσεων ισχύουν και για τους προσλαμβανόμενους µισθωτους ως έξτρα ή ρεπατζή οιασδήποτε ειδικότητος των καταστημάτων των περ. I και ΙΙ της παρούσας. Αυτοί θα λαμβάνουν την αναλογία των πραγματοποιηθέντων ημεροµισθίων κατά μήνα.


Άρθρο 3
Βασικοί µηνιαίοι µισθοί
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων µισθών των εργαζομένων των περιπτώσεων I και ΙΙ της παρούσας, ορίζονται από 22.02.2021 ως εξής:


Κεφάλαιο A' : Καταστήµατα περίπτωσης Ι

 

Από 22-02-2021

Προσωπικό κουζίνας

Αρχιμάγειρος

964,42

Μάγειρος A‘

756,29

Μάγειρος B‘

701,13

Μάγειρος Γ'

699,26

Μπουφετζής

697,36

Λαντζέρης,

684,30

Ψηστης, ντονερτζής-

684,30

Σερβιτόροι-Βοηθοί σερβιτόρων

Αµείβονται µε βάση το άρθρο 54 του Ν.

2224/1994

 

 Λοιπό προσωπικό

Μπάρμαν

761,64

Βοηθός μπάρμαν

686,14

Αποθηκάριος

689,35

Πωλητές φαγητών, ταμίες

697,46

 

Κεφάλαιο Β' : Καταστήµατα περίπτωσης ΙΙ

 

Από 22-02-2021

Προσωπικό κουζίνας

Μπουφετζής, πωλητές-τριες κρύων φαγητών

690,15

Ταμίας, ψήστης, Τεχνίτης πιτσαρίας,

674,21

Βοηθητικό προσωπικό

Καθαριστής, λαντζέρης-ρα άνω των 18 ετών.

673,38

Σερβιτόρος

Αµείβεται µε βάση το άρθρο 54 του Ν.

2224/1994

Μπάρμαν

763,98

Βοηθοί των ανωτέρω

671,85

 Επιπλέον οι σερβιτόροι των καταστηµάτων της περ.ΙΙ λαμβάνουν συμβολικό µισθό ευρώ 155, 00 €


 Κεφάλαιο Γ: Διανοµείς των καταστηµάτων και των δύο περιπτώσεων I και II


Οι βασικοί µισθοί των πλήρως απασχολουμένων διανομέων των υπαγοµένων στην παρούσα καταστημάτων ορίζονται σε 674,24 €

Οι έγγαμοι διανομείς και των δύο περιπτώσεων Ι και  ΙΙ καθώς και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 20 του Ν.1849/1989, υπαγόμενοι στην παρούσα δικαιούνται επιδόµατος γάμου 10% επί του βασικού μισθού, και επιδόματος τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών.
Επίσης καταβάλλεται στους διανομείς και των δύο περιπτώσεων Ι και ΙΙ επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% επί του βασικού μισθού.
Επιπρόσθετα όσον αναφορά τους διανομείς και των δύο περιπτώσεων I και ΙΙ θα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 55 και άρθρο 56 του N. 4611/2019  Αρ. ΦΕΚ 73A/17.05.2019 μέτρα προστασίας και ασφάλειας της διάταξης του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τον κλάδο των διανομέων.

Κεφάλαιο Δ: Αµοιβή Σερβιτόρων
1.    α) Στους σερβιτόρους και τους βοηθούς και των δύο περιπτώσεων καταστημάτων (Περιπτώσεις Ι και ΙΙ) τους απασχολουμένους κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες εορτές και νύκτες, χορηγείται από τον εργοδότη τους προσαύξηση εκ ποσοστού 75% και 25% αντιστοίχως, υπολογιζομένη επί του ισχύοντος γενικού κατωτάτου νοµίµου ημεροµισθίου.
Ως νύκτα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από της 10ης εσπερινής µέχρι 6ης πρωινής. Η Κυριακή λογίζεται αρχομένη από του μεσονυκτίου του Σαββάτου (24.00) προς Κυριακή και λήγει το µεσονύκτιον της Κυριακής προς Δευτέρα (24.00) αναλόγως δε και επί εξαιρετέων εορτών.
β) Απαγορεύεται στους καταστηµατάρχες να παρακωλύουν καθ' οιονδήποτε τρόπον την εκ µέρους των σερβιτόρων παρά των πελατών είσπραξη του ανωτέρω φιλοδωρήματος επί του λογαριασµού.
Πάσα κατό συνήθεια ή διά συμβάσεως κατακράτηση των ποσοστών των σερβιτόρων καταργείται.

2.    Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.λπ. που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν οι μεν σερβιτόροι από 22/02/2021 ηµερομίσθιο 67,39 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 22/02/2021 ημερομίσθιο 58,72 ευρώ.
3.    Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευµάτων (catering), θα αμείβονται κατ' επιλογήν των εργαζοµένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως, είτε με ποσοστό επί των λογαριασµών των πελατών, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994, είτε µε ηµερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για μεν τους σερβιτόρους από 22/02/2021 67,39 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 22/02/2021 ημερομίσθιο 58,72 ευρώ


Άρθρο 4
Επιδόματα

Επιδόματα προσωπικού καταστημάτων της περίπτωσης Ι (εστιατόρια κ.λπ.)
1.    α) Σε όλους τους εργαζόμενους της περίπτωσης Ι εργαζόµενους όλων των κατηγοριών, εξαιρέσει των σερβιτόρων και βοηθών αυτών, χορηγείται μηνιαίως, επίδομα πολυετούς υπηρεσίας για κάθε έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε καθήκοντα συναφή και ομότιμα, από 4,63 ευρώ ανά έτος.
β) Στους σερβιτόρους & βοηθούς σερβιτόρων εστιατορίων & συναφών επαγγελµάτων χορηγείται επίδοµα τριετίας εκ ποσοστού 5% για την συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη σε καθήκοντα της ειδικότητος τους αποδεικνυόμενης µε βεβαίωση του εργοδότη. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του κατωτάτου νομίμου βασικού ημεροµισθίου.

 γ) Στους σερβιτόρους στους βοηθούς σερβιτόρους, εστιατορίων & συναφών επαγγελμάτων χορηγείται επίδοµα γάμου εκ ποσοστού 10% υπολογιζόμενου επί του κατώτατου νομίμου βασικού    ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
1.    Στους υπαγομένους στην παρούσα περ. Ι χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους.

α)    Γάμου εκ ποσοστού 10%, όπως ορίζεται προκειμένου για τους ανωτέρω διανομείς.
β) Εποχικής απασχόλησης: Στο προσωπικο κουζίνας, που εργαζεται εποχικώς χορηγείται κάθε µήνα επίδομα εποχιακής αηασχόλησης εκ ποσοστού 10%, υπολογιζόµενο επί των ως άνω βασικών μισθών.
γ) Τουριστικής εκπαίδευσης: Στους µισθωτούς που είναι πτυχιούχοι ανωτέρων τουριστικών σχολών καθώς και στους αποφοίτους Σχολής Θαλαµηπόλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης εκ Ποσσοτού 15%, 10% για τους αποφοίτους των µέσων τουριστικών σχολών και τους αποφοίτους σχολών µετεκπαιδεύσεως και 6% για τους αποφοίτους της ταχύρρυθμου εκπαιδεύσεως, υπολογιζόμενο επί των βασικών µηνιαίων μισθών τους.
Το ως άνω επίδομα Τουριστικής Εκπαιδεύσεως προκειμένου περί σερβιτόρων και βοηθών αυτών υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος νόμιµου γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.
δ) Ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους µαγείρους Βοηθούς μαγείρων, και όλους εν γένει τους εργαζομένους εντός του χώρου της κουζίνας των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, ουζερί, νυκτερινών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως και παντός εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τµήµα εστιατορίου εκ ποσοστού 10%.
Το ως άνω επίδομα υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων αντίστοιχης ειδικότητας εργαζομένων.
ε)    Ταμειακό επίδοµα εκ ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού σε όλους τους ταμίες.


Επιδόματα προσωπικού της περίπτωσης ΙΙ (καφενεία κ.λπ.)

1.    Οι ως ανω βασικοί µισθοί των περί ων η παρούσα μισθωτών προσαυξόνονται δι' επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο ή διαφορετικούς εργοδότες σε ποσοστό 5% με τη συμπλήρωση εκάστης τριετίας και μέχρι συμπληρώσεως πέντε τριετιών, υπολογιζόμενων από της το πρώτον ασκήσεως του επαγγέλματος εις οιασδήποτε ειδικότητας των καταστημάτων της περ. ΙΙ.
2.    Στους υπό του εργοδότου χαρακτηριζομένους ως υπευθύνους διευθυντάς ή αγορανομικώς υπευθύνους χορηγείται προσαύξηση 15% επί του βασικού μισθού των, όστις δεν δύναται να είναι κατώτερος του βασικού μηνιαίου μισθού του μπάρμαν από 22/02/2021.
3.    Eπi των παραπάνω βασικών μηνιαίων µισθών υπολογίζονται και τα εξής επιδόµατα:
              α)    Γάµου 10%, όπως ορίζεται ανωτέρω προκειµένου για τους διανομείς.
              β)    Ανθυγιεινής    εργασίας:    Στους    μισθωτούς    των    καταστημάτων    της    περ.ΙΙ    τους απασχολουμένους με την παρασκευή και έψησιν εδεσμάτων ως και εις τους πλύντας οιουδήποτε σκεύους τούς αποσχολουμένους εις οιονδήποτε διακεκριμένον χώρον, ανεξαρτήτως εάν ο χώρος ούτος είναι κοινός με τον χώρον εψήσεως και παρασκευής, χορηγείται το υπό της υπ΄αρίθμ. 75/80 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών προβλεπόμενο επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 10% και κατά τας εν αυτή διακρίσεις και προϋποθέσεις.
              γ)    Ταµειακό επίδοµα Ταμία  5% από 22/02/2021

              δ)    Τουριστικής εκπαίδευσης εκ ποσοστού 6%, 10%, 15% σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι σήµερα.


4.    Ειδικά για τους σερβιτόρους τα επιδόµατα γάµου, εκ ποσοστού 10% και τουριστικής εκπαίδευσης εκ ποσοστού 6%, 10% και 15%, υπολογίζονται επί του κάθε φορά ισχύοντος κατώτατου νοµίµου βασικού ημερομισθίου.
Του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για κάθε τριετία και μέχρι πέντε τριετιών δικαιούνται και οι σερβιτόροι των καταστηµάτων της περίπτωσης ΙΙ (υπολογιζόµενου επί του συµβολικού μηνιαίου µισθού τους).
5.    Στον καθαριστή των καταστημάτων της περίπτωσης ΙΙ χορηγούνται όσα επιδόματα δικαιούται ο λαντζέρης των ίδιων καταστημάτων.


Ρυθμίσεις για τα επιδόματα τόσο του προσωπικού της περίπτωσης Ι όσο και του προσωπικού της περίππτωσης ΙΙ.


1.    Η προϋπηρεσία όλων των εργαζομένων της παραγρ. 1 των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων συμπεριλαμβανοµένων, για τον υπολογισμό του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα νόμιμα στοιχεία.
2.    To πτυχίο (αποδεικτικό) τουριστικής εκπαίδευσης των εργαζομένων είναι προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόµατος τουριστικής εκπαίδευσης, εφ' όσον αποδεδειγµένα το γνωστοποιεί o εργαζόμενος στον εργοδότη. Η γνωστοποίηση αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση και σφραγίδα του εργοδότη σε ακριβες αντίγραφο του γνωστοποιηµένου πτυχίου, ή με αποδεικτικό επίδοσης δικαστικού επιµελητή.
3.    Για τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 19040/1981 και σύμφωνα µε το προσάρτημα που έχει τεθεί στην ΕΓΣΣΕ 2010-2012 .
4.    To επίδομα αδείας χορηγείται σύμφωνα µε τον Ν. 4504/1966 (άρθρο 3 παρ.16.).

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται  με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
To επίδοµα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι κατάβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισμό ότι δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι' αυτούς που αμείβονται µε μηνιαίο µισθό και 13 ημερών γι' αυτούς που αμείβονται µε ημεροµίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή µε ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
To αντίστοιχο επίδοµα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής µαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διαταξεις νόµων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων εορτών και αδείας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.


Άρθρο 5
Ι.    Διάφορες παροχές κ.λπ. Διατάξεις

1.    Καθιερώνονται, πέραν των μέχρι τώρα προβλεποµένων αργιών, ως εξαιρεσιµες ηµέρες η Καθαρά Δευτέρα.
Για τις παραπάνω αργίες όσοι μισθωτοί εργασθούν θα καταβάλλεται προσαύξηση επί του νοµίµου ηµερομισθίου τους κατά 75%.
2.    Καθιερώνεται πενθήµερη εβδομαδιαία εργασία με 4O ώρες εργασίας και δύο ηµέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα.
3.    Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολουµένων: Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο το χρόνο (εποχιακές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτελεί γραπτή ειδοποίηση-δήλωση του προς τον εργοδότη, είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του, είτε στην έδρα του και να αποστείλει µέχρι 20 Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν την θερινή περίοδο και μέχρι 1 Σεπτεμβρίου για όσες λειτουργούν τη χειµερινή περίοδο.
Για να είναι έγκυρη η γραπτή δήλωση ,πρέπει να γίνει και να σταλεί συστημένη επιστολή στην επιχείρηση μέσω της οικείας οργάνωσής του. Στην περίπτωση αυτή, ως ηµερομηνία ειδοποίησης νοείται η ηµεροµηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.
Ο εργαζόμενος καλούµενος από την επιχείρηση υποχρεούται να παρουσιασθεί από τις παραμονές του Πάσχα και από τις αρχές Νοεμβρίου εκάστου έτους αντίστοιχα.
Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζόμενου αρχίζουν από την ηµέρα που o εργαζόµενος αναλάβει εργασία.
4.    Για να διατηρηθεί ο θεσμός του μαιτρ στα καταστήµατα πολυτελείας κέντρα διασκέδασης και καταστήματα Α' κατηγορίας πρέπει να απασχολούνται σε όλες τις κατηγορίες των καταστημάτων αυτών (δηλ. καταστήματα πολυτελείας, κέντρα διασκέδασης και Καταστήµατα A‘ κατηγορίας) και όχι μόνο στα καταστήματα Α΄ κατηγορίας ένδεκα σερβιτόροι στους οποίους δεν περιλαµβάνονται οι μαίτρ και ότι για κάθε 11 σερβιτόρους, μπορεί να απασχολείται ένας μαίτρ.
5. H διαβάθμιση των κατηγοριών των μαγείρων – μαγειρισσών από την Γ΄ στην Β΄ και από την Β’ στην Α΄ Κατηγορία θα γίνεται μετά από 7ετή συνολική προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία θα αποδεικνύεται από την ασφαλιστική βεβαίωση ΙΚΑ. Στα καταστήματα πολυτελείας που απασχολούν ένα Μάγειρα, αυτός θα θεωρείται και θα αμείβεται σαν Α΄ Μάγειρας.
6. Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος ανάλυση μισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζεται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις που έγιναν (Ν. 4254/2014).
7. Το διάλειμμα που λαμβάνεται για ανάπαυση και φαγητό θα χορηγείται μέσα στον εργάσιμο χρόνο, λαμβάνοντας όμως υπόψη για τη συγκεκριμένη ώρα πραγματοποίησης του τις ανάγκες της επιχείρησης.
Για τους υπαγόμενους στην παρούσα (περίπτωσηI και ΙΙ ) έχουν εφαρμογή όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύουν κάθε φορά.


ΙΙ. Διάφορες παροχές κ.λπ. Διατάξεις
(για το προσωπικό της περίπτωσης I )
1.    Εις άπαν το περί ού η παρούσα προσωπικό της περίπτωσης Ι παρέχεται, πλην του μισθού υποχρεωτικώς τροφή μετά άρτου (γεύμα ή δείπνο) από τα σερβιριζόμενα, από τον κατάλογο του καταστήματος είδη. Αυτή δέον να είναι επαρκής και καθαρά, χορηγείται δε δύο φοράς κατά τον χρόνο της εργασίας εντός του 24ώρου εφ΄ όσον η εργασία αυτών διαρκεί πέραν των οκτώ ωρών, άλλως άπαξ.
Εις περίπτωσίν καθ’ ην καταστήματα τινά δεν παρέχουν τροφήν εις το υπ’ αυτών απασχολούμενων προσωπικό δι’  οιονδήποτε λόγο θα καταβάλλουν εις τούτο την αξία της ως άνω τροφής υπολογιζομένης εκάστοτε εις τιμήν κόστους αγοράς του καταστήματος.
2.    Εις τους μαγείρους και ψητάδες (σκαριέρηδες) χορηγείται μπλούζα, σκούφια, και ποδιά, εις δε το λοιπό προσωπικό κουζίνας φόρμα. Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.

(για το προσωπικό της περίπτωσης ii)

1.    Απαγορεύεται στους εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα να απασχολούν μισθωτούς σε εργασίες καθαρίσματος υαλοπινάκων, αφοδευτηρίων, σαρώματος και σφουγγαρίσματος πλατειών και δαπέδων.
2.    Σε όλο το προσωπικό χορηγείται μπλούζα και ποδιά, στον δεν λαντζέρην ή λαντζέραν χορηγείται επιπλέον ένα ζεύγος χειρόκτια (γάντια) και ένα ζεύγος ελαστικών υποδημάτων (γαλότσες). Ειδικώς για τους σερβιτόρους, εφ΄ όσον ο εργοδότης αξιώνει να φορούν στολή διάφορη της ειθισμένης (άσπρη μπλούζα μαύρο παντελόνι) τότε υποχρεούται να την προμηθεύει αυτός.
Όλα τα ανωτέρω είδη ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν.

Άρθρο 6
Τα μέρη συμφωνούν να προβούν από κοινού σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου για την κήρυξη της παρούσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικής, καθόσον η κήρυξη αυτή θα είναι προς όφελος των µελών αµφοτέρων των συµβαλλομένων µερών.

Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις
1.    Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας
Τυχόν ισχύοντες, βάσει ατοµικών συμβάσεων εργασίας ή επιχειρησιακών συλλογικών συµβόσεων εργασίας, ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα.
2.    Διάρκεια Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 22.02.2021 και λήγει την 22.02.2023.»


Οι Συμβαλλόμενοι

Για την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Για την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Για την ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή