ΚΑΛΑΘΙ

Το καλάθι σας είναι άδειο.

ΑΡΘΡΟ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος  Δ. ΕΙΣΦ.Μ/112/395890 για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών των αμειβομένων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προς εξυπηρέτηση των αναγνωστών  μας και λόγω του περιορισμένου χρόνου της υποβολής της ΑΠΔ , η επιστημονική ομάδα της ΠΙΜ, παραθέτει ανά κατηγορία τον τρόπο συμπλήρωσης ανά πεδίο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης: «Απεικόνιση στην Α.Π.Δ.  της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης»

1)ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

 0000  /0835

 30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

001061

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1110

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ο μήνας έκδοσης του παραστατικού (Τίτλου Κτήσης)

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       / η ημερομηνία «Έναρξης» της σύμβασης

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       /    η ημερομηνία «Λήξης» της σύμβασης

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

94

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«κενό»

38

38 ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*

 

39

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ*

το ποσό της καθαρής αξίας του παραστατικού, και μέχρι του ποσού του ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*

20,28%

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ*

0%

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

20,28%2) ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ»

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

 0000  /0835

 30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

001062

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1111

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ο μήνας έκδοσης του παραστατικού (Τίτλου Κτήσης)

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       / η ημερομηνία «Έναρξης» της σύμβασης

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       /    η ημερομηνία «Λήξης» της σύμβασης

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

94

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«κενό»

38

38 ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*

 

39

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ*

το ποσό της καθαρής αξίας του παραστατικού, και μέχρι του ποσού του ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*

13,33%

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ*

0%

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

13,33%


3) «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ»

 

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

 0000  /0835

 30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

001063

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1110

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ο μήνας έκδοσης του παραστατικού (Τίτλου Κτήσης)

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       / η ημερομηνία «Έναρξης» της σύμβασης

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       /    η ημερομηνία «Λήξης» της σύμβασης

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

94

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«κενό»

38

38 ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*

 

39

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ*

το ποσό της καθαρής αξίας του παραστατικού, και μέχρι του ποσού του ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*

20,28%

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ*

0%

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

20,28%

4) «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

 0000  /0835

 30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

001064

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1111

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ο μήνας έκδοσης του παραστατικού (Τίτλου Κτήσης)

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       / η ημερομηνία «Έναρξης» της σύμβασης

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       /    η ημερομηνία «Λήξης» της σύμβασης

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

94

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«κενό»

38

38 ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*

 

39

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ*

το ποσό της καθαρής αξίας του παραστατικού, και μέχρι του ποσού του ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*

 

13,33%

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ*

0%

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

13,33%
5) «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ»

 

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

 0000  /0835

 30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

001065

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1110

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ο μήνας έκδοσης του παραστατικού (Τίτλου Κτήσης)

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       / η ημερομηνία «Έναρξης» της σύμβασης

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       /    η ημερομηνία «Λήξης» της σύμβασης

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

94

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«κενό»

38

38 ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*

 

39

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ*

το ποσό της καθαρής αξίας του παραστατικού, και μέχρι του ποσού του ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*

20,28%

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ*

0%

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

20,28%6)«ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ»

 

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

 0000  /0835

 30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

001066

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1111

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ο μήνας έκδοσης του παραστατικού (Τίτλου Κτήσης)

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       / η ημερομηνία «Έναρξης» της σύμβασης

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       /    η ημερομηνία «Λήξης» της σύμβασης

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

94

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«κενό»

38

38 ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*

 

39

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ*

το ποσό της καθαρής αξίας του παραστατικού, και μέχρι του ποσού του ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*

13,33%

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ*

0%

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

13,33%7) «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

 

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

 0000  /0835

 30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

001067

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1110

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ο μήνας έκδοσης του παραστατικού (Τίτλου Κτήσης)

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       / η ημερομηνία «Έναρξης» της σύμβασης

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       /    η ημερομηνία «Λήξης» της σύμβασης

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

94

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«κενό»

38

38 ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*

 

39

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ*

το ποσό της καθαρής αξίας του παραστατικού, και μέχρι του ποσού του ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*

20,28%

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ*

0%

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

20,28%
8) «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η΄ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ»

 

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

 0000  /0835

 30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

001068

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1111

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ο μήνας έκδοσης του παραστατικού (Τίτλου Κτήσης)

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       / η ημερομηνία «Έναρξης» της σύμβασης

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

       /       /       /    η ημερομηνία «Λήξης» της σύμβασης

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

94

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«κενό»

38

38 ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*

 

39

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ*

το ποσό της καθαρής αξίας του παραστατικού, και μέχρι του ποσού του ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*

13,33%

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ*

0%

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

13,33%


Copyright 2019 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ηλιοφάνεια

26°C

ΑΘΗΝΑ

Ηλιοφάνεια

Υγρασία: 42%

Αέρας: 21 km/h

  • 22 ΟΚΤ 2019

    Ηλιοφάνεια 26°C 18°C

  • 23 ΟΚΤ 2019

    Ηλιοφάνεια 24°C 17°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή