ΚΑΛΑΘΙ

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Μοιραστείτε το

Εγκύκλιος Δ.15/Δ'/οικ.12565/311
Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο - Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4670/2020 (Α' 43)
Αθήνα, 16 / 3 / 2020
Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ' / οικ.12565 / 311
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ : Δ'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο : 210 - 3368109
FAX : 210 - 3368116

ΘΕΜΑ: «Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο - Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4670/2020 (Α' 43)»

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4670/2020 (Α' 43) αντικαθίσταται το άρθρο 42 του ν.4387/2016, που αφορούσε στη θέσπιση ειδικού παραβόλου ασφαλιστικής κάλυψης εργατών γης, και ισχύουν, τροποποιούμενες, οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3863/2010, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα καθορισμού χρόνου ασφάλισης και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για τους εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο.

Σημειώνουμε ότι οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2017, ώστε να επιλυθούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά την ισχύ του άρθρου 40 του ν.4387/2016 και την κατάργηση από την ανωτέρω ημερομηνία των ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονταν από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.2458/1997. Ειδικά οι διατάξεις της παρ. 6, οι οποίες αφορούν στη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών, έχουν εφαρμογή μόνο για τα έτη 2017, 2018 και 2019 (παρ. 8 της κοινοποιούμενης ρύθμισης).

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Υπαγόμενα πρόσωπα (παρ. 1)

Στις κοινοποιούμενες διατάξεις υπάγονται τα πρόσωπα του άρθρου 20 παρ. 1 περίπτωση Γ του ν.3863/2010, δηλαδή οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν.2639/1998 (εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο).

Τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας τους ανά έτος.

2. Ύψος παρακρατούμενης εισφοράς (παρ. 2)

Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου εξακολουθεί να παρακρατείται ποσό ίσο με το 10% επί της αξίας των καταβαλλόμενων αμοιβών, για την κάλυψη των εισφορών για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Καθορισμός χρόνου ασφάλισης (παρ. 3, 4 και 5)

Ο προσδιορισμός των ημερών ασφάλισης εξακολουθεί να γίνεται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

Συγκεκριμένα, για τα έτη 2017 και 2018 ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού των αμοιβών που έχει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια τους έτους προς το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, ηλικίας άνω των 25 ετών, της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Από 1/1/2019 και μετά, η ως άνω διαίρεση γίνεται με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο εργατοτεχνίτη, όπως αυτό προβλέπεται στην αριθ. οικ.4241/127/30-01-2019 Υπουργική Απόφαση (Β' 173).

Οι ημέρες εργασίας που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί κατά τον μήνα εξόφλησης των εργοσήμων.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που από την ως άνω διαίρεση προκύπτουν ημέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, οι επιπλέον ημέρες εργασίας δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος.

Εάν από την ανωτέρω διαίρεση προκύπτει χρόνος ασφάλισης άνω των 150 ημερών ασφάλισης, Ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι έχει πλήρες έτος ασφάλισης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται σε μήνες, και ο αριθμός τους προκύπτει από τη διαίρεση των ημερών ασφάλισης με το 25. Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12, ανά έτος, θεωρείται ως μήνας.

4. Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών (παρ. 6)

Ι. Εργάτες γης που αμείβονται μόνο με εργόσημο

α. Χρόνος ασφάλισης άνω των 150 ημερών

Όπως προαναφέρθηκε, ο ασφαλισμένος με χρόνο ασφάλισης άνω των 150 ημερών θεωρείται ότι έχει ασφάλιση για το σύνολο του έτους. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου πρέπει να καλύπτουν την προβλεπόμενη ετήσια ελάχιστη εισφορά, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), όπως αυτή διαμορφώνεται ανά έτος για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.

Εάν δεν καλύπτεται, η σχετική διαφορά αναζητείται σε ισόποσες δόσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών.

Εάν υπερκαλύπτεται, το επιπλέον ποσό εισφοράς δεν επιστρέφεται, και αξιοποιείται κατά τη λήψη της συνταξιοδοτικής παροχής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


5. Έκδοση Υ.Α. για την εφαρμογή των ρυθμίσεων (παρ. 7)

Επαναλαμβάνεται η προγενέστερη πρόβλεψη για τη δυνατότητα έκδοσης Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των κοινοποιούμενων ρυθμίσεων.
Συγχρόνως προβλέπεται ότι παραμένουν σε ισχύ και οι ήδη εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις αριθ. 14913/343/Φ10034/27.6.2011 (Β' 1586) με θέμα «Προδιαγραφές Εργοσήμου» και Φ10034/4148/133/5.3.2013 (Β' 540) με θέμα «Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης και έναρξη εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ».


Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης
Δρ. Π. Τσάμη

 

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ηλιοφάνεια

19°C

ΑΘΗΝΑ

Ηλιοφάνεια

Υγρασία: 55%

Αέρας: 2 km/h

  • 27 ΣΕΠ 2020

    Κυρίως ηλιοφάνεια 26°C 17°C

  • 28 ΣΕΠ 2020

    Scattered Thunderstorms 27°C 21°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή