Καταργείται με τροπολογία που κατατέθηκε  πριν από την ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή η υποχρέωση των εργοδοτών να αιτιολογούν τις απολύσεις


Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, καταργούνται διατάξεις της εργασιακής νομοθεσίας σχετικά με:


    την ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων (άρθρο 9 ν.4554/2018)


    το βάσιμο λόγο απόλυσης της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης εργαζόμενου (άρθρο 48 του ν.4611/2019)


    την αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών (άρθρο 58 ν.4611/2019).

Επιπλέον με άλλη τροπολογία θεσπίζεται ανώτατο ποσό μηνιαίας σύνταξης ή συντάξεων για όλες τις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που απονέμονται από τον ΕΦΚΑ ή επανυπολογίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ την ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του Υπ. Εργασίας ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ το ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ