ΚΑΛΑΘΙ

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Μοιραστείτε το

Άρθρο: Το δικαίωμα της απεργίας - συνέπειες άσκησης.

      Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Συντάγματος η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων.
Ειδικότερα το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 1264/1982 αναφέρει ότι η απεργία αποτελεί δικαίωμα εργαζομένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις α) ως μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους αυτούς σκοπούς και β) ως εκδήλωση αλληλεγγύης εργαζομένων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που εξαρτώνται από πολυεθνικές εταιρίες προς εργαζομένους σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή στην έδρα της ίδιας πολυεθνικής εταιρείας, και εφόσον η έκβαση της απεργίας των τελευταίων θα έχει άμεσες επιπτώσεις στα οικονομικά ή εργασιακά συμφέροντα των πρώτων. Στην περίπτωση αυτή η απεργία κηρύσσεται μόνο από την πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (ΓΣΣΕ)


Για τη νομιμότητα της απεργίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προειδοποίηση του εργοδότη ή της συνδικαλιστικής οργάνωσής του τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την πραγματοποίηση της, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η ημέρα και η ώρα έναρξης της απεργίας. Ειδικά δε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 1264/1982 αν η απεργία αφορά εργαζομένους δημοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) πλήρης ημερών.


Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων που ορίζει ο νόμος η απεργία είναι παράνομη και  είναι δυνατή η απαγόρευση  και η διακοπή της απεργίας με δικαστική απόφαση καθώς και η επιβολή χρηματικής ποινής σε βάρος της συνδικαλιστικής οργάνωσης που κήρυξε την απεργία.


Το διάστημα που ο μισθωτός απέχει από την εργασία του λόγω νόμιμης απεργίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.  6 του Αναγκαστικού Νόμου 539/1945 και  του άρθρου 7  του Προεδρικού Διατάγματος 88/1999 θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης χωρίς όμως αποδοχές, και δεν συμψηφίζεται με τις ημέρες κανονικής άδειας που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος .


Η δήλωση του μισθωτού προς τον εργοδότη περί συμμετοχής σε νόμιμη απεργία, σε περίπτωση που οι μισθωτοί βρίσκονται σε κανονική άδεια, αναστέλλει την κανονική άδεια, η οποία συνεχίζεται μετά τη λήξη της απεργίας.  Αντίθετα αν ο μισθωτός απουσιάζει από την εργασία του, λόγω συμμετοχής σε μη νόμιμη απεργία (που έχει κριθεί δικαστικά ως παράνομη), συνιστά αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία του και για τον λόγο αυτό οι ημέρες της παράνομης απεργίας  συμψηφίζονται με τις ημέρες  της κανονικής άδειας και κατά συνέπεια δεν οφείλονται αποδοχές και επίδομα άδειας για τις ημέρες αυτές  (Εφ.  Πατρών  870/1996).

Αντίθετη άποψη έχει εκφράσει ο Άρειος Πάγος με την υπ΄ αριθμό 27/2004 & 7/2019 απόφασή του.


Κατά τη διάρκεια της νόμιμης ή παράνομης απεργίας ο εργοδότης απαλλάσσεται από την  υποχρέωση  καταβολής  αποδοχών όπως  επίσης το διάστημα  των ημερών της απεργίας δεν υπολογίζεται στο Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα ούτε οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές.  Αντίθετα ο χρόνος της απεργίας υπολογίζεται για την  αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (ΑΠ. 431/1969)


Το δικαίωμα για την κήρυξη απεργίας ασκείται αποκλειστικά και μόνο από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες.

Στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις η απεργία κηρύσσεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.Όταν είναι ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης, αρκεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι στάσεις εργασίας σε κάθε περίπτωση κηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις η απεργία κηρύσσεται με απόφαση του Δ.Σ.


Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σωματείο, η απεργία κηρύσσεται από το πιο αντιπροσωπευτικό Εργατικό Κέντρο της περιοχής ή την Ομοσπονδία.


Για την άσκηση του δικαιώματος απεργίας ο Νόμος 1264/1982, που τη ρυθμίζει, θέτει μια σειρά περιορισμών, μεταξύ των οποίων είναι:
- Υποχρέωση γνωστοποίησης στον εργοδότη
- Νόμιμα αιτήματα
- Λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο της συνδικαλιστικής οργάνωσης
- Διάθεση προσωπικού ασφαλείας ή, επί επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, διάθεση προσωπικού για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.
Σε κάθε περίπτωση:


Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια νόμιμης απεργίας η πρόσληψη απεργοσπαστών.

Απαγορεύεται η ανταπεργία (λοκ-άουτ).


Δεν επιτρέπεται η δικαστική απαγόρευση απεργίας με ασφαλιστικά μέτρα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Copyright 2020 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ξαστερια

18°C

ΑΘΗΝΑ

Ξαστερια

Υγρασία: 54%

Αέρας: 9 km/h

  • 30 ΣΕΠ 2020

    Ηλιοφάνεια 25°C 18°C

  • 01 ΟΚΤ 2020

    Ηλιοφάνεια 26°C 17°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή