ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 02-11-2018

«Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη χώρα ήταν από τις κεντρικές δεσμεύσεις της κυβέρνησής μας και την κάναμε πράξη από την 21η Αυγούστου 2018», τόνισε η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξή της στον ρ/σ «Palmos 104,2» της Καρδίτσας.
«Έως σήμερα έχουμε ήδη κηρύξει γενικώς υποχρεωτικές 8 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που καλύπτουν συνολικά περισσότερους από 190.000 εργαζόμενους», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι αυτό σημαίνει αύξηση αποδοχών για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους.
«Η βασική προτεραιότητα του κόσμου της εργασίας αυτή τη στιγμή είναι να αυξηθεί ο μισθός του», δήλωσε η κ. Αχτσιόγλου και υπενθύμισε ότι «η συρρίκνωση του κατώτατου μισθού το 2012, κατά 22% και κατά 32% για τους νέους και η αναστολή της λειτουργίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα», ήταν παρεμβάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων που οδήγησαν στη δραστική μείωση των μισθών.
Η σημερινή κυβέρνηση, επισήμανε, «ακριβώς για να απαντήσει σε αυτά τα δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, αφενός επανέφερε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αφετέρου προχωρά τάχιστα στην αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα γίνει τον Ιανουάριο του 2019, με ταυτόχρονη κατάργηση του λεγόμενου υποκατώτατου μισθού για τους νέους».
Η Υπουργός Εργασίας σημείωσε, επίσης, ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2019, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ.
Συγκεκριμένα, η ασφαλιστική εισφορά για την κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών θα μειωθεί κατά 33,3%. Επιπλέον, για αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, μειώνεται και η εισφορά για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ, αναδρομικά από την 1/1/2017, στο ελάχιστο των 64,5 ευρώ/μήνα.
Απαντώντας σε ερώτηση για τα δημοσιεύματα σχετικά με τη στάση του ΔΝΤ στο θέμα των συντάξεων, η κ. Αχτσιόγλου σημείωσε ότι «η χώρα μετά την 21η Αυγούστου δεν βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, είναι εκτός μνημονίων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα να εφαρμόζουμε πολιτικές ή να συμφωνούμε πολιτικές με τους δανειστές μας, προκειμένου να λαμβάνουμε τη δανειοδοτική δόση. Άρα, ο μηχανισμός αυτός επιβολής στην πραγματικότητα πολιτικών και εξάρτησης από τη συμφωνία των θεσμών για την υλοποίηση των πολιτικών, προκειμένου να λάβουμε τις δόσεις, έχει οριστικά τελειώσει για τη χώρα».

Άρθρο: ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά τις ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ


 Με το άρθρο 114 του Ν. 4446/16   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4177/13,  και ορίζονται τα εξής: 
 «1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:
1) Τακτικές εκπτώσεις:


1α) Από τη δεύτερη Δευτέρα του μηνός  Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου και 

1β) Από τη δεύτερη Δευτέρα του μηνός  Ιουλίου μέχρι το τέλος του μηνός Αυγούστου,


2) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:


 2α) Το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου και
 2β) Το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός  Νοεμβρίου.


 Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και δημοσιεύεται έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο οριζόμενες εκπτωτικές περίοδοι διαρκούν συνολικά τριάντα (30) ημέρες ετησίως και περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο Κυριακές. ΟΙ διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για επιχειρήσεις  πώλησης  αυτοκινήτων.
3. Η περίπτωση α'  της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/13 αντικαθίσταται ως εξής:


«α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη εκάστης τακτικής εκπτωτικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή».


4. Μετά την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/13 προστίθεται περίπτωση ε´, ως εξής:


ε) Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος. Στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες η ως άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του  μηνός  Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή».


5. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να εκδοθεί η κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4177/13 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, με την οποία μεταβάλλονται οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός του δευτέρου εδαφίου της ως άνω παραγράφου.


Η αναπληρωματική ανάπαυση  που χορηγείται  στο προσωπικό των καταστημάτων αυτών σύμφωνα με το ΒΔ 748/1966 για τις εργάσιμες Κυριακές που εμπίπτουν στις εκπτωτικές περιόδους μπορεί κατ᾽ εξαίρεση   του άρθρου 10 του Β.Δ. 748/66, να χορηγηθεί  την προηγουμένη, αντί για την επομένη εβδομάδα της Κυριακής.
Για την αμοιβή των εργαζομένων στα καταστήματα κατά τις παραπάνω Κυριακές, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Β.Δ. 748/66 τόσο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται μέχρι 5 (πέντε) ώρες ή πάνω από αυτές και μέχρι 8 (οκτώ).

Copyright 2018 Επιστημονική ομάδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Οδηγίες για την υποβολή του εντύπου Ε4 «Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Ωραρίου - Ατομικός» ΜΕΣΩ ΓΡΑΠΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ (SMS)

Έκδοση 01 - 30.10.2018

1. Προϋποθέσεις υποβολής

Το έντυπο Ε4 «Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Ωραρίου - Ατομικός» υποβάλλεται με αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 54001 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) για τον απασχολούμενο, για τον οποίο πρόκειται να υποβληθεί SMS, να έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν τουλάχιστον μια υποβολή εντύπου Ε3 ή Ε4 με κάποιον από τους υπόλοιπους τρόπους υποβολής,

ii) να έχει καταχωρηθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι σε ισχύ ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου από το μενού [Αριθμοί Κινητών Τηλεφώνων] και

iii) ο εργαζόμενος να είναι στην τρέχουσα κατάσταση (μενού [Μητρώα] - [Στοιχεία Προσωπικού] και επιλογή πεδίου [Τρέχουσα Κατάσταση]).

2. Σύνθεση Γραπτού Μηνύματος

Το γραπτό μήνυμα αποτελείται από τρία σταθερά και τρία επαναλαμβανόμενα μέρη μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται ο χαρακτήρας του κενού.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 26-10-2018

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την απόφαση για την επέκταση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας των εργαζόμενων τεχνικών ραδιοφωνίας και ηχοληπτών.
Από τις προβλέψεις της σύμβασης, που υπογράφουν η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) και η Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.), ωφελούνται συνολικά 417 εργαζόμενοι.
Τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών, σύμφωνα με τα μισθολογικά κλιμάκια για τους εργαζόμενους τεχνικούς (ηχολήπτες και ηλεκτρονικούς) σε Ρ/Σ, ξεκινούν από 1.010 ευρώ για το πρώτο κλιμάκιο και φτάνουν έως τα 2.585 ευρώ για το τελευταίο κλιμάκιο.
Από την 21η Αυγούστου 2018, μετά την επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, έχουν επεκταθεί 8 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις οι οποίες καλύπτουν συνολικά περισσότερους από 190.000 εργαζόμενους.
Το Υπουργείο Εργασίας συνεχίζει τη διαδικασία ελέγχου όλων των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούν τους όρους για την επέκτασή τους. Αντιστοίχως θα ελέγχονται και όλες οι συμβάσεις που θα υπογραφούν στο εξής.

Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)(Π.Κ. 2/23-2-2016)

 

Δημοσιεύτηκε  η απόφαση οικ.54891/Δ1.18905 της Υπουργού Εργασίας ( Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 4783/ 25-10-2018) για  παράταση της προθεσμίας για την υποβολή  (Ε4: Πίνακας προσωπικού) για το έτος 2018  έως και την 15η Νοεμβρίου 2018.
H απόφαση αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η  αμοιβή της εργασίας κατά την εορτή της 28ης Οκτωβρίου - Συνέπειες για τους εργαζόμενους


       Όπως είναι γνωστό, η εορτή της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, που εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, ανήκει στις μη υποχρεωτικές επίσημες ημέρες αργίας.

Εφέτος που η εορτή αυτή συμπίπτει σε ημέρα Κυριακή κατά την οποία για όσες επιχειρήσεις δεν λειτουργούν κατά Κυριακή σύμφωνα με το Β.Δ. αυτό, η εορτή αυτή λαμβάνει το χαρακτήρα της υποχρεωτικής αργίας κατά την οποία οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν το ρεπό τους. Σύμφωνα δε με τη παλαιότερη νομολογία για το θέμα αυτό, ελλείψει νεοτέρας (βλ. Α.Π. 303/1961 και 323/1962) στους αμειβομένους με ημερομίσθιο θα πρέπει να καταβληθεί απλό το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής, καίτοι η εορτή συμπίπτει με ημέρα Κυριακή που οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιούσαν την εβδομαδιαία τους ανάπαυση (ρεπό).


        Για όσες όμως επιχειρήσεις επιτρέπεται η κατά Κυριακή λειτουργία τους, σύμφωνα με το παραπάνω Β.Δ. (επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, τουριστικές, επισιτιστικές κλπ επιχειρήσεις), ή άλλη νεότερη διάταξη, όπως ισχύει για τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής Αθηνών, η ημέρα αυτή θεωρείται εργάσιμη με μόνη υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταβάλλουν σε όσους εργασθούν κατά την Κυριακή αυτή, όπως σε όλες τις λοιπές Κυριακές του έτους, την προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους, αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή επί του ενός 25ου του μισθού τους, αν αμείβονται με μισθό.


Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις απασχόλησης των εργαζομένων με 6ήμερη ή 5θήμερη εργασία αλλά και με μειωμένη ημερήσια απασχόληση, προφανώς με τα μειωμένα ωρομίσθιά τους.
Θέμα μετάθεσης της εορτής αυτής σε άλλη εργάσιμη ημέρα δεν τίθεται, αφού μετά το Ν. 1400/1983, έχουν καταργηθεί οι παλαιότερες διατάξεις για μετάθεση των εορτών που συμπίπτουν σε ημέρα Κυριακή ή άλλη εορτάσιμη ημέρα.

Copyright 2018 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Αύξηση 1,1%, σημείωσε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, η αύξηση αυτή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή προήλθε, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Με την απόφαση 49825/2686 της Υπ. Εργασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄4419/4-10-2018 αναφέρονται τα εξής:
Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 27.3.2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με Π.Κ. 4/28.3.2018, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 27-09-2018


Ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σε ευρύτερες περιοχές της χώρας απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις, σε  περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά και εν γένει προσήκοντα στις ιδιαίτερες συνθήκες μέτρα, για την αποφυγή δυσμενών συνεπειών στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (π.χ. προσωρινή αναστολή εργασιών, εάν κατά τη διάρκεια τους οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο).

Εάν, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, ο εργαζόμενος δεν μεταβεί στην εργασία του, παρά τη λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση καταβολής μισθού.

Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών και οι εργαζόμενοί της δεν προσέλθουν στην εργασία τους για τον ίδιο λόγο, εφαρμόζεται ο κανόνας της κοινής απαλλαγής των μερών ως προς τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους.

17-11-2017 Άρθρο : ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - Πότε αποτελούν ανυπαίτιο κώλυμα και πότε ανωτέρα βία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ


Αθήνα,
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 65295/27-09-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

26.09.2018


Εκδόθηκε από τον ΟΜΕΔ η Δ.Α. ΤΡΙΜ.7/2018, Π.Κ.11/25-09-2018 που αφορά το προσωπικό των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας. Η Διαιτητική Απόφαση προβλέπει αύξηση αποδοχών 1% από 21.02.2018 στους ήδη διαμορφωμένους μισθούς από την Δ.Α. ΠΕΝΤ.8/2016.

Σε συνδυασμό με την Διαιτητική Απόφαση των Ταχυφαγείων η νέα Δ.Α. διατηρεί ρυθμισμένες τις εργασιακές σχέσεις στον Επισιτισμό σε έναν κατ' εξοχή χαοτικό και απορρυθμισμένο τομέα όπου έχουν επιβληθεί διαφορετικοί και άνισοι εργασιακοί όροι απασχόλησης σε πάνω από 270.000 εργαζόμενους.

Για να δείτε την Απόφαση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄4192 / 24-9-2018 η Απόφαση οικ 49460/1109 Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Άρθρο 1
Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η επιχορήγηση νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και μερικής απασχόλησης με τους περιορισμούς της παραγράφου 1γ του άρθρου 3, οι οποίες προβλέπεται να ανέλθουν στις 15.000 και δημιουργήθηκαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Αριθ. 134/2018 : 19ης Σεπτεμβρίου 2018
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-41/17
González Castro

Οι έγκυοι, λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόμενες που εκτελούν εργασία κατά βάρδιες, μέρος των οποίων πραγματοποιείται σε νυκτερινό ωράριο, πρέπει να θεωρούνται ως απασχολούμενες σε νυκτερινή εργασία, απολαύουν δε της ειδικής προστασίας από τους κινδύνους τους οποίους μπορεί να ενέχει η εργασία αυτή

Για να δείτε την Απόφαση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μπόρα

28°C

ΑΘΗΝΑ

Μπόρα

Υγρασία: 48%

Αέρας: 10 km/h

  • 18 ΙΟΥ 2019

    Scattered Thunderstorms 33°C 23°C

  • 19 ΙΟΥ 2019

    Καταιγίδα 30°C 20°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή