Μοιραστείτε το

14-3-2020 Απόφαση 12338/Δ1.4372 Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας (ΣΕΠΕ) και (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπ. Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14-3-2020 Απόφαση 12338/Δ1.4372 Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας (ΣΕΠΕ) και (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπ. Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
fek_b_854_2020.pdf
Μέγεθος:
261.96 kB
Ημερομηνία:
14 Μαρτίου 2020

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή