Μοιραστείτε το

29-3-2020 Απόφαση 12998/232 ΦΕΚ Β΄1078/2020 Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδ. τομέα, με (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττοντ

29-3-2020 Απόφαση 12998/232 ΦΕΚ Β΄1078/2020 Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδ. τομέα, με (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττοντ
fek_b_1078_2020.pdf
Μέγεθος:
168.31 kB
Ημερομηνία:
29 Μαρτίου 2020

ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή