Μοιραστείτε το

N.4611/2019 ΦΕΚ Α΄ 73 / 17-5-2019

N.4611/2019 ΦΕΚ Α΄ 73 / 17-5-2019
fek_a_73_2019.pdf
Μέγεθος:
8.10 MB
Ημερομηνία:
17 Μαϊος 2019

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή