(Λ-Ω)

ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΣΕ-ΔΑ-ΚΥΑ

μετά τον Ν.4046/12

 και την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012

 

Λ

Λατομείων πέτρας-χώματος εργατοτεχνίτες

ΔΑ 51/09 Π.Κ. 31/27-11-2009

Υποχρεωτική από 27/11/09 (ΥΑ 4726/10, ΦΕΚ 342 τ. β΄ της 30/3/10)

Έχει καταγγελθεί από 7-1-2010 

 

Λιθογραφείων επιχειρήσεις γραφικών τεχνών

ΔΑ 33/2009 Π.Κ. 19/5-8-2009

Υποχρεωτική από 5/8/09 (ΥΑ 4725/10, ΦΕΚ 342 τ. β΄ της 30/3/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 22-05-2012 

 

 

Λιπασμάτων εταιρείες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 47/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11318/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών επιχειρήσεων (Ομοιοεπαγγελματική)

ΔΑ 45/2009 Π.Κ. 25/2-11-2009

Υποχρεωτική από 2/11/09 (ΥΑ 580/10, ΦΕΚ 44 τ. β΄ της 21/1/10)

Ισχύς από: 1-1-2009 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

Μ

Μακαρονοτεχνιτών

ΣΣΕ από 19-12-2011 Π.Κ 38/27-12-2011

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

 

Μαρμαροψηφίδων

Δ.Α. 53/2009 Π.Κ. 33/27-11-2009

Υποχρεωτική από 27/11/09 (ΥΑ 5062/10, ΦΕΚ 337 τ. β΄ της 29/3/10)

Έχει καταγγελθεί από 7-1-2010 

 

Μαρμάρων κοπή - επεξεργασία

ΔΑ 50/2009 Π.Κ. 30/23-11-2009

Υποχρεωτική από 18/12/09 (ΥΑ 409/10, ΦΕΚ 56 τ. β΄ της 21/6/10)

Έχει καταγγελθεί από 7-1-2010 

 

Μεσιτών ασφαλίσεων

Δ.Α. ΤΡΙΜ. 2/2018 Π.Κ. 3/13-2-2018

Δ.Α. ΠΕΝΤ. 2/2018 Π.Κ. 8/26-7-2018

Ισχύς από 16-12-2016 Λήξη: 31-12-2018

 

 

Μετάλλου και μεταλλουργικών επιχειρήσεων όλης της χώρας (Βιοτεχνία)

ΣΣΕ από 14-11-2016  Π.Κ. 3/15-3-2017

Ισχύς από: 15-10-2016 Λήξη: 15-10-2017

Π.Κ. 22/5-12-2018 Παράταση έως 14-11-2019

 

Μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων

ΣΣΕ από 30-7-2018 Π.Κ 13/ 1-8-2018

Ισχύς από: 10-3-2017 Λήξη: 10-3-2019

 Υποχρεωτική από 20/2/2019 (Υπ. Αποφ. 6312/365, ΦΕΚ τ. Β΄511/20-2-2019)

 

Μηχανικών ΑΕΙ - ΤΕΙ βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΔΑ 43/2009 Π.Κ. 26/4-11-2009

Υποχρεωτική από 4/11/09 (ΥΑ 579/10, ΦΕΚ 44 τ. β΄ της 21/1/10)

Ισχύς από 30-6-2009

Έχει καταγγελθεί από 24-04-2012 

 

Μηχανικών ΑΕΙ - ΤΕΙ βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών επιχ/σεων (ΟΣΕΤΕΕ)

ΣΣΕ 22/11/2010 Π.Κ. 52/9-12-2010

Υποχρεωτική από 10/12/10 (ΥΑ 11309/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από 24-04-2012 

 

 

Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ

ΣΣΕ από 4-10-2010 Π.Κ. 34/25-10-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών οργάνων

Κ.Υ.Α. 49530/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Δ.Α. 3/2017 Π.Κ.1 / 8-2-2017

Ισχύς από 5-1-2016 Λήξη 4-1-2017

 

Μουσικοί - τραγουδιστές

ΣΣΕ από 26-7-2010 Π.Κ 27/30-9-2010

Ισχύς από: 1-8-2010 Λήξη: 31-7-2012

 

 Μουσικοί Κέντρων Διασκέδασης όλης της χώρας

ΣΣΕ από 23-04-2012 Π.Κ. 23/17-10-2012

Ισχύς από 20-4-2012 Λήξη 20-4-2015

 

Μουσικοί - ΠΕΜ-ΟΤΑ

ΣΣΕ από 5-11-2018 Π.Κ. 19/ 5-11-2018

 

Μυλεργατών

Δ.Α. 3/2012 Π.Κ 6/20-2-2012

Ισχύς από: 7-9-2011

 Καταγγέλθηκε 19-9-2012

 

Μωσαϊκών Πλακών, Τσιμεντοπλακών, Πλακοποιίας

ΔΑ 57/2009 Π.Κ 35/22-12-2009

Υποχρεωτική από 22/12/09 (ΥΑ 5063/10, ΦΕΚ 337 τ. β΄ της 29/3/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 7-1-2010

 

 

                                                                                                        Ν

Ναυαγοσωστικών Πληρωμάτων

ΣΣΕ από 13-12-2016 ΦΕΚ τ.β' 862 / 13-3-2017

Ισχύς από 1-1-2017 έως 31-12-2018

 

Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (Μεταλλουργικών)

ΣΣΕ 30/4/2009 Π.Κ. 20/4-5-2009

Υποχρεωτική από 4/5/09 (ΥΑ 19738/09, ΦΕΚ 1208 τ. β΄ της 19-6-2009)

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (Ηλεκτρολόγων)

ΣΣΕ 28/4/2009 Π.Κ. 2/5-5-2009 (Τ.Ο. 5/2009)

Υποχρεωτική από 12/6/09 (ΥΑ 24085/09, ΦΕΚ 1483 τ. β΄ της 23-7- 2009)

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (Ξύλου)

ΣΣΕ από 7-5-2010 Π.Κ 2/14-5-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Ναυτιλιακά πρακτορεία - Ναυτιλιακές επιχειρήσεις

ΣΣΕ από 15-5-2019  Π.Κ 9/24.05.2019

Ισχύς από: 1-5-2019  Λήξη: 31-12-2020

 

Η Σ.Σ.Ε. από 21-11-2017  Π.Κ 15/22.11.2017 Κηρύχθηκε υποχρεωτική από 3/9/18 (ΥΑ 46306/2608, ΦΕΚ τ. Β΄ 3789/3-9-2018)

 

Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις -Διαχειρίστριες εταιρείες Ν. 27/1975 άρθρο 25

ΣΣΕ από 14-5-2013 Π.Κ. 5/15-5-2013

Ισχύς από: 14-5-2013 Λήξη: 31-12-2015

  

Ναυτιλιακά πρακτορεία - Γραφεία ταξιδιών (ΟΝΠΕ-ΠΑΣΕΝΤ)

 ΣΣΕ από 25-09-2008  Π.Κ 131 /14-10-2008

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη (διετής) 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Ν.Π.Ι.Δ.

Κ.Υ.Α. 49524/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Ξ

Ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων

ΣΣΕ από 2-3-2010 Τ.Ο. 2/2010

Ισχύς από: 1-11-2009 Λήξη: 31-10-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Ξεναγών  όλης της χώρας 

ΣΣΕ από 28-7-2009  Π.Κ. 47/29-7-2009

Ισχύς από: 01-4-2009

Έχει καταγγελθεί από 02-04-2012  

 

Ξεναγών Βορείου Ελλάδος

ΣΣΕ από 01-3-2019 Π.Κ 1/21-3-2019

Ισχύς από: 01-3-2019 Λήξη: 2-3-2021

 ΣΕΠΕ  Κεντρικής Μακεδονίας

 

Ξεναγών Κερκύρας

ΣΣΕ από 19-5-2011 Π.Κ 2/2-6-2011

Ισχύς από: 1-5-2011 Λήξη: 30-4-2012

 

 

Ξεναγών Κρήτης - Σαντορίνης

Π.Κ 1/22-2-2018

Ισχύς από: 1-1-2018 Λήξη: 31-12-2019

 

 

Ξεναγοί Κω

ΣΣΕ από 18-2-2011 Π.Κ 1/16-3-2011 (ΤΟ 1/2011)

Ισχύς από: 1-1-2011 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

Ξεναγοί Ρόδου

ΣΣΕ από 16-4-2011 Π.Κ. 2/16-4-2011 (ΟΜ 2/2011)

Ισχύς από 1-1-2011 Λήξη: 31/12/2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 Νέα ΣΣΕ από 1-1-2012 Π.Κ. 2 /17-1-2012

Ισχύς από 1-1-2012 Λήξη 31-12-2012  βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 31/3/2013

 

Ξένων Αεροπορικών εταιρειών

ΣΣΕ από 28-3-2017  Π.Κ. 4/29-3-2017

Ισχύς από 1-1-2017 Λήξη: 31-12-2019

Υποχρεωτική από 29/11/2018  (ΥΑ 60757/3099/2608, ΦΕΚ τ. Β΄ 5358/29-11-2018)

 

Ξένων Πρεσβειών

Κ.Υ.Α. 49559/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Ν. Χανίων

ΣΣΕ από 26-3-2019 Π.Κ. 3/26-3-2019

Ισχύς από: 1-1-2019

 

 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας

ΣΣΕ 27/3/2018 Π.Κ. 4/ 28-3-2018

Ισχύς από: 1-1-2018 Λήξη   31-12-2019

Υποχρεωτική από 4/10/18 (ΥΑ 49825/2686, ΦΕΚ τ. Β΄ 4419/4-10-2018)

 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

Δ.Α. (ΤΡΙΜ. 3/2018) Π.Κ. 5 /5-3-2018

Ισχύς από: 29-11-2017 Λήξη 28-11-2018

 

Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Κέρκυρας

ΔΑ 6  / 2012  Π.Κ.8 / 04-04-2012

Ισχύς από: 22-09-2011 Λήξη 22-9-2014

 

 

Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Ν. Λασιθίου

ΣΣΕ  2/3/2018  Π.Κ. 3 / 22-3-2018

Ισχύς από: 1-1-2018 Λήξη  31-12-2019

Υποχρεωτική από 11/9/18 (ΥΑ 47420/2636, ΦΕΚ τ. Β΄ 3940/11-9-2018)

 

Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Ρόδου

ΣΣΕ από 21-3-2017 Π.Κ. 8/6-4-2017

Ισχύς από: 1-1-2017

 

 

Ξύλου

ΣΣΕ από 9-8-2012, Π.Κ. 16/10-8-2012

Ισχύς από 1-1-2012  για 1 έτος

Ο

 

Οδηγών - Πωλητών Εμφιαλωμένων Ποτών Βορείου Ελλάδος

ΣΣΕ 13/4/2018  Π.Κ. 1/17-4-2018  Τ.Ο.

Ισχύς από: 1-1-2018 Λήξη: 31-12-2018

 

Οδηγών Βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων

ΔΑ 56/2010 Π.Κ. 29/7-1-2011

Υποχρεωτική από 7/1/11 (ΥΑ 11325/11 ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-7-2010

Έχει καταγγελθεί από 4-7-2012 

 

Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών κλπ αυτοκινήτων όλης της χώρας

ΔΑ 37/2010 Π.Κ. 24/7-10-2010

Υποχρεωτική από 7/10/10 (ΥΑ 11327/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17-6-2011)

Ισχύς από: 1-1-2010

Καταγγέλθηκε από 12-4-2012 

 

 

Οδηγών Σκυροδέματος Όλης της χώρας

Δ.Α. 41/2010 Π.Κ. 20/24-9-2010

Ισχύς από: 23-3-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 23-3-20143 + 3 μήνες = 23-6-2013

 

 

 

Οδηγών Σκυροδέματος Ν. Αττικής

Δ.Α. 14/2010 Π.Κ. 5/27-4-2010

Ισχύς από 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από 9-4-2012 

 

Οδηγών ΤΑΧΙ

Δ.Α. 43/2010 Π.Κ. 25/7-10-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων

ΣΣΕ από 12-5-2011 Π.Κ. 26/13-5-2011

Ισχύς από: 1-4-2010 Λήξη: 31-3-2012

 

 

Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

ΣΣΕ από  11-4-2017  Τ.Ο. 1/12-4-2017

Ισχύς από: 1-4-2017  Λήξη 31-3-2018

 

Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ν. Κω

 ΣΣΕ 30-5-2012  Π.Κ. 1 / 31-5-2012

Ισχύς από 1-4-2012  Λήξη 28-2-2012  (Προφανώς η λήξη πρέπει να είναι 31-3-2013 σύμφωνα με την ΠΥΣ 6 /28-2-2012)

 

 

Οδοντοτεχνίτες Α.Π.Π.

ΣΣΕ από 6-7-2011 Π.Κ. 10/27-7-2011 (ΤΟ 6/2011)

Ισχύς από: 1-1-2011 - εκτός αποδοχών από: 1-6-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

Οικοδόμων ελευθέρων όλης της χώρας

ΣΣΕ 14/7/2009 Π.Κ. 45/24-7-2009

Υποχρεωτική από 24/07/2009 (Υ.Αποφ 27699 ΦΕΚ 2078 τ.Β 28/09/2009)

Έχει καταγγελθεί από 2-5-2011

 ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α41/ΟΕ/1  03-05-2012

 

Οικοδόμων μονίμων συνεργείων

ΔΑ 49/2009 Π.Κ. 29/23-11-2009

Υποχρεωτική από 24/11/09 (ΥΑ 405/10, ΦΕΚ 56 τ. β΄ της 26/1/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 7-1-2010

 

 

Οίκοι ευγηρίας  βλέπε  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

 

 Οινολόγοι

ΣΣΕ από 29-9-2008 Π.Κ. 149/11-11-2008

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη (για δύο έτη): 31/12/2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Οινοπνευματοποιίας εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 42/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11312/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Οξοποιίας, Ποτοποιίας, οινοποιίας Ν. Ηρακλείου Κρήτης

(ΣΕΠΧΒΝΗ - ΟΕΒ&ΕΝΗ)

ΣΣΕ από 3-10-2011 Π.Κ. 35/24-10-2011

Ισχύς από: 1-1-2011 Λήξη: 31/12/2012

(ΣΕΠΧΒΝΗ - ΣΒΚ - ΠΑΣΕΓΕΣ)

Δ.Α. 27/2010 Π.Κ. 16/21-6-2010

Ισχύς από 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Π

Παιδικών Σταθμών και νηπιαγωγείων περιοχής Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων

Δ.Α. 16/2010 Π.Κ. 7/4-5-2010

Έχει καταγγελθεί από 29-12-2010 

 

Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας

Κ.Υ.Α. 49541/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

 

Παιδικών Σταθμών Δυτικής Κρήτης

Π.Κ. 8/26-2-2009

Έχει καταγγελθεί από 12-03-2010

 

Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρήσεις

Δ.Α. 51/2010 Π.Κ. 27/23-11-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας - Security

ΣΣΕ από 1-9-2011 Π.Κ. 33/7-9-2011

Ισχύς από: 1-1-2011 Λήξη (τριετής) 31-12-2013

 

 

Περιοδευόντων πωλητών - πλασιέ

ΣΣΕ 29/11/2010 Π.Κ. 53/9-12-2010

Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11332/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Περιοδεύοντες πωλητές Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Δ.Α. 35/2010 Π.Κ. 4/27-7-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Πετρελαίου αργού

Δ.Α. 8/2010 Π.Κ. 3/12-3-2010

Υποχρεωτική από 12/3/10 (ΥΑ 6625/10 ΦΕΚ 558, τ.β΄ της 30/4/2010)

Ισχύς από: 9-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Πετρελαίου και υγραερίων επιχειρήσεις

ΣΣΕ 17/12/2010 Π.Κ. 65/29-12-2010

Υποχρεωτική από 10/1/11 (ΥΑ 11344/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη 31-12-2012

 

Πλαισίων αμαξωμάτων

ΣΣΕ από 16-10-2010 Π.Κ. 40/26-11-2010

Ισχύς από 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Πλαστικών βιομηχανιών εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 48/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11311/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από 3-7-2012

 

Πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας και βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια

ΔΑ 14/2009 Π.Κ. 7/19-6-2009

Υποχρεωτική από 19/6/09 (ΥΑ 24040/09, ΦΕΚ 1625 τ. β΄ της 6/8/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί απο 15-12-2009

 

Ποντοπόρων φορτηγών πλοίων αρθρ. 25 ν. 27/1975

ΣΣΕ 1/8/2018 Π.Κ. 14/ 2-8-2018

Ισχύς από: 1-9-2018 Λήξη 31-12-2021 

 

Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών  βλέπε  Ναυαγοσωστικών Πληρωμάτων

 

Πληρωμάτων Ρυμουλκών  βλέπε  Ρυμουλκών Πληρωμάτων

 

Πλοιάρχων Μεσογειακών Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων

 ΣΣΕ από 17/8/2017 ΦΕΚ τ. β΄3919 της 7/11/2017

Ισχύς από 1-1-2017 έως 31-12-2017

 

ΠΟΕ - ΟΤΑ

ΣΣΕ από 3-8-2018   Π.Κ. 15/ 6-8-2018

Ισχύς από: 1-1-2018

 

ΠΟΠ - ΟΤΑ

ΣΣΕ από 7-2-2011 Π.Κ. 11/7-2-2011

Έχει καταγγελθεί από 09-09-2011

 

Πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κλπ. και ψυκτικών

ΣΣΕ 4/10/2010 Π.Κ. 35/2-11-2010

Υποχρεωτική από 2/11/10 (ΥΑ 11305/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από 30-7-2012

 

Πρακτικών μηχανικών - θερμαστών Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΣΕ από 30/3/2011

Ισχύς από 1-1-2011  Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-5-2012 

 

 

Πρακτικών μηχανικών, Μηχανοδηγών κλπ. Ν. Ηρακλείου-Λασιθίου

ΣΣΕ από 1/3/2010 Π.Κ. 1/26-3-2010 (ΤΟ 4/2010)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Πρακτικών μηχανικών Κλινικών

Δ.Α. 17/2011 Π.Κ. 9/2-11-2011

Ισχύς από: 4-2-2010

Έχει καταγγελθεί από 15-01-2011 

 

 

Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 24/9/2010  Π.Κ. 31/13-10-2010

Υποχρεωτική από 13/10/10 (ΥΑ 16017/11, ΦΕΚ 1989 τ. β΄ της 7/9/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχείων ανατολικής Κρήτης

ΔΑ 46/2010 Π.Κ. 5/15-11-2010  (ΤΟ5/2010)

Υποχρεωτική από 19/11/10 (ΥΑ 11322/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Πρακτορειακών Επιχειρήσεων μελών (Δ.Ν.Ε.)

ΣΣΕ από 19-4-2018 Π.Κ. 8/23-4-2018

Ισχύς από: 1-4-2018 Λήξη : 30/9/2019

Υποχρεωτική από 3/9/18 (ΥΑ 46307/2609, ΦΕΚ τ. Β΄ 3789/3-9-2018)

 

Προσωπικού  γραφείου βιομηχανικών επιχειρήσεων

βλέπε Υπάλληλοι γραφείου βιομηχανικών επιχειρήσεων.

 

Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις

ΣΣΕ από 22-12-2010 Π.Κ. 25/9-5-2011

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ρ

Ραδιοφωνικών σταθμών υπάλληλοι

Δ.Α. 16/2011 Π.Κ. 1/3-11-2011

Ισχύς από: 1-6-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-6-2013 + 3 μήνες = 1-9-2013

 

 

Ραδιοφωνικών σταθμών συντάκτες

ΣΣΕ από 8-12-2008 Π.Κ. 92/11-12-2008

Υποχρεωτική από 11/12/08 (ΥΑ 10636/09, ΦΕΚ 482 τ. β΄της 16/3/09)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

Ραδιοφωνικών σταθμών τεχνικών (ηλεκτρονικοί - ηχολήπτες)

ΣΣΕ από 18-3-2018 Π.Κ. 5/29-3-2018

Ισχύς από: 1-1-2018 Λήξη: 31-12-2019

Υποχρεωτική από 5/11/18 (ΥΑ 56795/2912, ΦΕΚτ. β΄ 4938 / 5-11-18)

 

Ραδιοτηλεφωνητών-τριών Ραδιοταξί

ΣΣΕ από 30/1/2012 Π.Κ. 3/6-2-2012

Ισχύς από: 1-1-2012

Έχει καταγγελθεί από 4-12-2012

 

 

Ρυμουλκών βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 8-9-2010 Π.Κ. 23/9-9-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ρυμουλκών πληρωμάτων

ΣΣΕ από 13-12-2016  ΦΕΚ τ.β' 907 20-3-2017

Ισχύς από: 1-1-2017 έως 31-12-2018

Σ

Σιδηροβιομηχανίας

Δ.Α. 18/2011 Π.Κ. 10/7-11-2011

Ισχύς από: 1-7-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-7-2013 + 3 μήνες = 1-10-2013

 

Σκυροδέματος

βλέπε Οδηγών Σκυροδέματος

 

Σπορελαιουργίας, Πυρηνελαιουργίας, Σαπωνοποιίας εργατοτεχνιτών

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 50/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11316/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Σταφυλεργάτες Ν. Ηρακλείου

ΣΣΕ από 10-8-2018 Π.Κ. 4 / 10-8-2018 ΤΕΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΣΕΠΕ)

Ισχύς από: 1-1-2018

 

 

Συμβολαιογραφείων προσωπικό

ΣΣΕ από 31-7-2008 Π.Κ. 146/3-11-2008

Ισχύς από: 1-7-2008 

Έχει καταγγελθεί  από 05-02-2010

 

Σύμβουλοι Ομορφιάς / Αισθητικοί

ΣΣΕ από 29-9-2017  Π.Κ. 12/4-10-2017

Ισχύς από 1-10-2017 Λήξη 30-9-2018

 

Συντάκτες ΕΣΗΕΑ

ΣΣΕ από 15-7-2008 Π.Κ. 57/16-7-2008

Υποχρεωτική από 17/7/08 (ΥΑ 63676/08, ΦΕΚ 1928 τ. β΄ της 18/9/08)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Συντάκτες Εφημερίδων Θεσσαλονίκης - Στ. Ελλάδος - Εύβοιας

ΣΣΕ από 26-6-2009 Π.Κ. 3/29-6-2009

Ισχύς από: 1-5-2009 Λήξη: 30/4/2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Συντάκτες Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης

Δ.Α. 7/2010 Π.Κ. 1/26-2-2010

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-6-2012 

 

Συντάκτες Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων

Δ.Α. 12/2008 Π.Κ. 5/11-6-2008

Υποχρεωτική από 12/6/08 (ΥΑ 51873/08, ΦΕΚ 1401 τ. β΄ της 16/7/08)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Συντάκτες περιοδικού τύπου

Κ.Υ.Α. 49548/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Σφαγής - Κονσερβοποιίας εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ από 22-12-2010 Π.Κ. 7/31-1-2011

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ταξιδίων Γραφεία και Τουρισμού ΟΛΗΣ της ΧΩΡΑΣ

ΣΣΕ από 1-6-2017  Π.Κ. 10/ 10-7-2017

Ισχύς από: 1-6-2017 Λήξη: 31-5-2019

Υποχρεωτική από 3/9/18 (ΥΑ 46304/2607, ΦΕΚ τ. Β΄ 3789/3-9-2018)

 

Ταξιδίων Γραφεία και Τουρισμού όλης της χώρας μελών της ΓΕΠΟΕΤ

Δ.Α. ΤΡΙΜ. 4/2018 Π.Κ. 4/14-2-2018

Ισχύς από: 12-9-2017 Λήξη: 31-5-2019

 

 

Τεντοποιίας, σκηνοποιίας, ομπρελοποιίας και καλυμμάτων αυτοκινήτων εργατοτεχνίτες  όλης της χώρας

ΣΣΕ 5/6/2009 Π.Κ. 26/16-6-2009

Υποχρεωτική από 16/6/09 (ΥΑ 27697/09, ΦΕΚ 2078 τ. β΄ της 28/9/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009

 

Τεχνικών Εταιρειών, Μελετητικών, Κατασκευαστικών κλπ. εταιρειών

Δ.Α. 4/2011 Π.Κ. 2/27-1-2011

Έχει καταγγελθεί από 06-05-2011

 

Τεχνικών Εταιρειών, Μελετητικών, Κατασκευαστικών κλπ. εταιρειών

 (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. - Σ.Τ.Υ.Ε. /  Π.Ε.Δ.Μ.Η. Ε.Δ.Ε.)

ΣΣΕ από 28/9/2012 Π.Κ. 22 / 1-10-2012

Ισχύς από 8-07-2012 Λήξη 31-12-2013

 

Τεχνικών Εταιρειών, Κατασκευαστικών κλπ. Περιοχής Αθ.Πειρ.Περιφ.

ΣΣΕ από 12/2/2009 Π.Κ. 10/6-3-2009

Υποχρεωτική από 29/6/09 (ΥΑ 26990/09, ΦΕΚ 1997 τ. β΄ της 10/9/09)

Ισχύς από: 1-1-2008

Έχει καταγγελθεί από 2-05-2012

 

Τεχνικών Θεάτρου     Βλέπε Θεάτρου Τεχνικοί


Τεχνικών Τύπου ΕΤΗΠΤΑ

ΣΣΕ από 24-7-2008 Π.Κ. 100/30-7-2008

Ισχύς από: 1-1-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

 

Τεχνολόγοι τροφίμων (ΠΕΤΤ - ΣΕΒ - ΣΕΒΤ)

Δ.Α. 49/2010 Π.Κ. 28/29-12-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (ετήσια): 31-12-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

 

Τεχνολόγοι τροφίμων (ΓΣΕΒΕΕ - ΠΕΠΤ)

ΣΣΕ από 2/9/2010 Π.Κ. 64/29-12-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (δύο έτη): 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

Τηλεοπτικών σταθμών (δημοσιογράφοι)

ΣΣΕ από 10/9/2008 Π.Κ. 70/11-9-2008

Υποχρεωτική από 12/9/08 (ΥΑ 63677/08)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009

Έχει καταγγελθεί από 23-04-2010

 

 

 

 

Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Β. Ελλάδος (τοπικής εμβέλειας)

Δ.Α. 1/2012 Π.Κ. 2/15-2-2012

Ισχύς από 2-9-2011

Έχει καταγγελθεί από 15-05-2012

 

 

 

Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Β. Ελλάδος (εθνικής εμβέλειας)

Δ.Α. 38/2010  Π.Κ. 23 /30-9-2010

Έχει καταγγελθεί από  08-02-2011 

 

 

Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Κρήτης

Δ.Α. 4/2012 Π.Κ. 4/15-2-2012

Ισχύς από 2-9-2011

΄Εχει καταγγελθεί από 15-05-2012

 

Τηλεοπτικών ιδιωτικών σταθμών Τεχνικών (εθνικής εμβέλειας)

Δ.Α. ΠΕΝΤ. 1/2019  Π.Κ. 3/8-3-2019

Δ.Α. ΤΡΙΜ 8/2018    Π.Κ.2/8-3-2019

 

Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Ν. Αττικής (τοπικής εμβέλειας)

Δ.Α. 23/2010 Π.Κ. 11/4-6-2010

Έχει καταγγελθεί από 24-01-2011

 

 

 

Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Νοτιοδυτικής Ελλάδος

Δ.Α. 2/2012 Π.Κ. 3/15-2-2012

Ισχύς από: 2-9-2011

΄Εχει καταγγελθεί από 15-05-2012

 

 

 

Τηλεοπτικών σταθμών υπάλληλοι

ΣΣΕ 24/9/2008 Π.Κ. 73/1-10-2008

Υποχρεωτική από 2/10/08 (ΥΑ 87808/08 ΦΕΚ 119 τ. β΄ της 27/1/09)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Τουριστικά και Επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας
Βλέπε Επισιτιστκά και Τουριστικά καταστήματα (Εστιατόρια Καφενεία) (Περίπτωση Ι, ΙΙ) όλης της χώρας

 

Τουριστικά Καταλύματα ΜΗ ΚΥΡΙΑ (Ενοικιαζόμενα δωμάτια & Διαμερίσματα)

Π.Κ. 1/11-2-2019

Ισχύς από: 1-01-2019 Λήξη 31-12-2019

 

 Τουριστικοί συνοδοί

Δ.Α. 15/2010 Π.Κ. 6/30-4-2010

Ισχύς από: 18-11-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Τουριστικών γραφείων (FED HATTA - ΗΑΤΤΑ- ΠΑΣΕΝΤ)

ΣΣΕ από 1-6-2017  Π.Κ. 10/10-07-2017

Ισχύς από: 1-6-2017 Λήξη 31-5-2019

 

Τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας

ΣΣΕ από 12-5-2011 Π.Κ. 26/13-5-2011

Ισχύς από 1-4-2011 Λήξη: 31-3-2012

 

Τραπεζών (ΟΤΟΕ)

ΣΣΕ από 26-3-2019  Π.Κ. 4/27-3-2019

Ισχύς από: 1-1-2019 Λήξη 31-12-2021

 

Τσιμεντοβιομηχανίας

ΣΣΕ από 19-7-2017 Π.Κ. 11/1-8-2017

Ισχύς από: 1-1-2017

 

Τσιμεντολίθων

Δ.Α. 48/2009 Π.Κ. 28/23-11-2009

Υποχρεωτική από 24/11/09 (ΥΑ 404/10, ΦΕΚ 56 τ. β΄ της 26/1/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

 

Τυπογράφοι επαρχιακών εφημερίδων (πλην Αθηνών-Θεσσαλονίκης)

Δ.Α. 5/2012 Π.Κ. 1/9-2-2012

Ισχύς από: 17-9-2011

Έχει καταγγελθεί απο 21-05-2012

 

 

 

Τυποποιημένων τροφίμων

ΣΣΕ από 24/7/2009 Π.Κ. 56/26-10-2009

Υποχρεωτική από 4/11/09 (ΥΑ 5870/10, ΦΕΚ 390 τ. β΄ της 6/4/10)

Ισχύς από: 1-1-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Τυροκομικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 24/7/2009  Π.Κ. 53/12-10-2009

Υποχρεωτική από 20/10/09 (ΥΑ 35690/09, ΦΕΚ 2586 τ. β΄της 31/12/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013 

 

Υ

Υπαλλήλων γραφείων Βιοτεχνικών - Βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 6/12/10 Π.Κ. 58/20-12-2010

Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11345/11 ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

 

Υποδηματεργατών - τριών και επιδιορθωτών όλης της χώρας

ΣΣΕ 17/6/09 Π.Κ. 35/30-6-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009

 

 

 

Υποθηκοφυλακείων αμίσθων και κτημοτολογικών γραφείων προσωπικό

ΔΑ 7/ 2017 Μον   Π.Κ.3/30-06-2017

Ισχύς από: 1-1-2017 Λήξη 31-12-2018

Φ

 

Φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 6/7/2009 Π.Κ. 50/7-9-2009

Υποχρεωτική απο 7-9-2009 (ΥΑ 486/10 ΦΕΚ 55 τ. Β' της 25-01-10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 19-01-2010

 

Φαρμακοποιοί επιστήμονες

ΣΣΕ από 14/3/2011 Π.Κ. 24/6-5-2011

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

 

Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών

ΣΣΕ 12/6/2008 Π.Κ. 40/19-6-2008

Υποχρεωτική από 20/6/08 (ΥΑ 56273/08 ΦΕΚ 1637 τ. β΄ της 14/8/08)

Ισχύς από: 1-7-2008 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

 

Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΑ 42/2010 Π.Κ. 21/29-9-2010

Υποχρεωτική από 29/9/10 (ΥΑ 1418/11, ΦΕΚ 276 τ. β΄ της 29/2/11)

Ισχύς από: 27-3-2010

Έχει καταγγελθεί από 26-3-2012

 

 

 

Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Αττικής

Σ Σ Ε 22/7/2010 Π.Κ. 15/27-7-2010

Έχει καταγγελθεί από 14-6-2011

 

 

 

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας

Δ.Α. 5/2011 Π.Κ 3/14-2-2011

Ισχύς από: 27-9-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 27-9-2013 + 3 μήνες = 27-12-2013

 

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής

ΣΣΕ από 9-9-2013 Π.Κ. 12/26-9-2013

Ισχύς από: 1-9-2013 Λήξη: 31-8-2015

 

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ

ΣΣΕ από 9-9-2010 Π.Κ. 24/14-9-2010

Ισχύς από 9-9-2010 Λήξη: 8-9-2013

Έχει καταγγελθεί 14-9-2012

Νέα ΣΣΕ από 19-9-2012 Π.Κ.21/21-9-2012

Ισχύς από 1-9-2012 Λήξη 31-8-2013 

 

Φυλάκων βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 6/12/2010 Π.Κ. 57/20-12-2010

Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11336/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (δύο έτη): 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

 

Φυσικοθεραπευτές

Κ.Υ.Α. 49552/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

 

 

Φωτοστοιχειοθέτες εταιρειών διαφήμισης, επικοινωνίας

Δ.Α. 21/2011 Π.Κ. 13/8-12-2011

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

 

Φωτοστοιχειοθέτες βιβλιοχαρτοπωλικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 12-5-2011 Π.Κ. 30/13-7-2011

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

Χ

Χαρτοποιίας

ΣΣΕ 7/7/2009 Π.Κ. 48/30-7-2009

Υποχρεωτική από 30/7/09 (ΥΑ 487/10, ΦΕΚ 56τ. β΄ της 26/1/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 24-04-2012 

 

 Χειριστών ανυψωτικών κλπ. μηχανημάτων βιομηχανίας, εμπορίου, αποθηκών κλπ.

ΣΣΕ 14/9/2010 Π.Κ. 33/19-10-2010

Υποχρεωτική από 19/10/10 (ΥΑ 11343/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 Χειριστές Η/Υ.  Βλέπε  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προσωπικό, Τεχνικών Hardware εκτός Βιομηχανίας 

 

Χειριστές μηχ/των εκτέλεσης τεχνικών έργων

Δ.Α. 19/2011 Π.Κ. 11/17-11-2011

Ισχύς από: 14-2-2011

Έχει καταγγελθεί από 18-1-2012

 

 

 

 

Χειριστές μηχ/των λατομείων πέτρας χώματος, μαρμάρου  

ΣΣΕ από 30-3-2011 Π.Κ. 27/16-5-2011

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

 

 

Χειριστές μηχ/των μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων

ΣΣΕ από 30-3-2011 Π.Κ. 22/12-4-2011

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

 

 

Χημικής βιομηχανίας εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 45/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11315/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

 

Χημικοί επιστήμονες

ΣΣΕ από 18-11-2010 Π.Κ. 39/25-11-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

 

 

Έχει καταγγελθεί από 24-04-2012

 

Χημικοί εργοδηγοί

ΣΣΕ από 21-12-2010 Π.Κ 61/23-12-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

 

Χημικοί εργοδηγοί Β. Ελλάδος

ΣΣΕ από 27-2-2008 Π.Κ. 1/28-2-2008

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

 

Χοιροτροφικών επιχειρήσεων

ΔΑ 2/2011 Π.Κ. 1/21-1-2011

Υποχρεωτική από 21/1/11 (ΥΑ 11321/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Χορεύτριες - Χορευτές Πολυπολιτισμικών (ETHNIC) Χορών

ΣΣΕ από 15-12-2011 Π.Κ. 4 / 20-4-2012

Ισχύς από 1-1-2012  Λήξη 31-12-2013

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 της 28.2.2012

 

Άρθρο 2 παρ. 2

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013

...... Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξη ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους.

 

Άρθρο 2 παρ. 3

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990 (Α΄27).

...... Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξη ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους.

 

Άρθρο 2 παρ. 4

....Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξη ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012......

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

22°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 80%

Αέρας: 5 km/h

  • 20 ΙΟΥ 2019

    Scattered Thunderstorms 28°C 21°C

  • 21 ΙΟΥ 2019

    Scattered Thunderstorms 30°C 21°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή