ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4472/2017
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ &

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4387/2016

 

Θέματα που θα αναπτυχθούν:

Εργατική Νομοθεσία

Α. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Σχετική Νομοθεσία - Πεδίο ισχύος του Α.Ν. 539/1945 - Υπαγόμενα πρόσωπα.
 • Χρόνος χορήγησης της άδειας
 • Ημέρες άδειας εργαζομένων με 6ήμερο ή με 5θήμερο
 • Πρόσθετες ημέρες άδειας από την ΕΓΣΣΕ
 • Κατάτμηση των ημερών άδειας
 • Αποδοχές άδειας
 • Πότε καταβάλλεται η προσαύξηση 100%
 • Επίδομα άδειας
 • Αποζημίωση άδειας αν δεν χορηγηθεί άδεια ή σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας
 • Τήρηση βιβλίου αδειών
 • Υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου Ε11
 • Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά εργοδοτών

 

Β. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4472/2017
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Ομαδικές απολύσεις εργαζομένων
 • Συνδικαλιστικές άδειες
 • Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών
 • Ώρες εργασίας καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

 

Ασφαλιστική Νομοθεσία

 • Ασφάλιση Δικηγόρων με Έμμισθη εντολή
  (σύμφωνα με την Εγκ. 28 του ΕΦΚΑ)
 • Απασχόληση συνταξιούχων. Προβλεπόμενες συνέπειες με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου και συγκριτική παρουσίαση αυτών με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις
 • Θεωρούμενοι χρόνοι ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α.. Τι ισχύει με τις νέες διατάξεις για τον υπολογισμό της εισφοράς για την εξαγορά πλασματικών χρόνων. Συγκριτική παρουσίαση παλαιού και νέου τρόπου υπολογισμού.
 • Παράλληλη ασφάλιση. Συνδυαστική παρουσίαση όλων των πιθανών περιπτώσεων άσκησης πολλαπλών δραστηριοτήτων και ασφαλιστική αντιμετώπιση αυτών.
 • Εισφορές μισθωτών και εργοδοτών με ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικότερες περιπτώσεις όπως μελών Δ.Σ.- Α.Ε. κ.λπ.
 • Εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών - αυτοαπασχολουμένων που εμπίπτουν στην παρ. 9 του άρθρου 39 (μπλοκάκια).
 • Εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών - αυτοαπασχολουμένων. Ποσοστά εισφορών, εισόδημα υπολογισμού των εισφορών για διαχειριστές- εταίρους Ι.Κ.Ε. - μέλη Ο.Ε., μέλη Ε.Ε., μέλη Ε.Π.Ε., μέλη Δ.Σ. Α.Ε. κ.λπ.
 • Υπαγόμενα πρόσωπα υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Επικουρική ασφάλιση- ποσοστά εισφορών. Υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση για τον κλάδο πρόνοιας (εφάπαξ).
 • Εισφορές (ποσοστά) για την υγειονομική περίθαλψη μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων - ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Μεταβατικές διατάξεις (μειώσεις) για τους προερχόμενους από το Ε.Τ.Α.Α. ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενους.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Καρατζάς Χρήστος
[Νομικός - Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ]
& Επιστημονική Ομάδα Π.Ι.Μ.


Διαδικασία δήλωσης συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής που συνεπάγεται την κράτηση θέσης προϋποθέτει την καταβολή του κόστους συμμετοχής. (βλέπε τρόπος πληρωμής).

Η φόρμα συμμετοχής πρέπει να έχει συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και στην οποία μπορείτε να μας υποβάλλετε ένα ερώτημα.

Με την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής σας , θα αποσταλεί από την εταιρεία μας, στο e-mail που μας έχετε δηλώσει , ο κωδικός πρόσβασης ώστε να εισέλθετε στην σχετική πλατφόρμα.

Δείτε το σε μαγνητοσκόπηση σε ώρα και μέρα που σας βολεύει.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
30 ΕΥΡΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Powered by BreezingForms

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή