Γραφτείτε Συνδρομητές

Το περιοδικό είναι ηλεκτρονικό και σας δίνετε η δυνατότητα εκτύπωσης.
Η ανάγνωση του περιοδικού γίνεται σε 2 συσκευές της επιλογής σας. Για επιπλέον ανάγνωση σε συσκευές σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Το περιοδικό κυκλοφορεί στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

ΜΑΙΟΣ 2024
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις συμβάσεις κατά παραγγελία
 • Το πως υπολογίζεται η αποζημίωση του συνταξιούχου που συνεχίζει να εργάζεται
 • Την ασφάλιση καθηγητών φροντιστηρίων & κέντρων ξένων γλωσσών
 • Τη μη παροχή εργασίας από εργαζόμενο λόγω ασθενείας
 • Τον συμψηφισμό των ανώτερων συμβατικών αποδοχών προς τις νόμιμες
 • Το Νέο έντυπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Το ‘’μωσαϊκό’’ των επιλογών των επιχειρήσεων για τη ρύθμιση των οφειλών τους σε τράπεζες και δημόσιο
 • Η συμβολή της φορολογικής πολιτικής στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Απασχόληση σε κεντρικό κατάστημα & υποκατάστημα
 • Ασφάλιση ζαχαροπλάστη & βοηθού ζαχαροπλάστη
 • Μεταφορά προσωπικού σε νέα εταιρεία
 • Υπολογισμός προϋπηρεσίας

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1477/2023 | Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων σύμβασης εργασίας
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 905/2022 | Λήψη σύνταξης γήρατος από μισθωτό που αποχώρησε από την εργασία του οικειοθελώς

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την απασχόληση κατά την 6η ημέρα εργαζόμενων με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας
 • Tον νέο κατώτατο μισθό & το νέο κατώτατο ημερομίσθιο των εργαζομένων που ισχύουν από την 1η Απριλίου 2024
 • Tην σωστή εφαρμογή των διατάξεων για το Δώρο Πάσχα 2024
 • Την απόσπαση εργαζομένου σε άλλη εταιρεία του ίδιου ομίλου. Η προϋπηρεσία του συνυπολογίζεται για την αποζημίωση απόλυσης;
 • Την μετάθεση των μισθωτών σε άλλο τόπο παροχής της εργασίας τους
 • Τον καθορισμό από 1.4.2024 του νέου κατώτατου νόμιμου μισθού - ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, & οι αλλαγές που επιφέρει ως προς την εφαρμογή επιμέρους διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Τα τεκμήρια που επιβαρύνουν τον φορολογούμενο - Ειδικές επισημάνσεις

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Οι εορτές της περιόδου του Πάσχα 2024
 • Το φαινόμενο του “κύματος” των συνταξιοδοτήσεων και η ερμηνεία του
 • Ευθύνες λογιστών - φοροτεχνικών – Μέρος Β΄

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τροποποίηση σύμβασης μερικής απασχόλησης & Έντυπο Ε9
 • Συνταξιούχοι μέλη Δ.Σ. & μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ ΕΦΚΑ
 • Πρακτική άσκηση ΑΕΙ
 • Μετατροπή πενθήμερης απασχόλησης σε εξαήμερη
 • Ασφάλιση Χημικού
 • Ασφάλιση εκ περιτροπής εργασίας
 • Απασχόληση κατά την 6η ημέρα

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 812/2023 | Το Επίδομα Γάμου των εργαζομένων που αμείβονται με τα κατώτατα όρια αποδοχών
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 146/2023 | Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και διάκρισή τους από τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την καταβολή Πόρου υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. των απασχολούμενων συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος & απεικόνιση στην Α.Π.Δ. e-ΕΦΚΑ (με παραδείγματα)
 • Την παράλληλη απασχόληση βάσει του Ν.5053/2023
 • Την επίδραση της πττώχευσης στις συμβάσεις εργασίας
 • Τις νέες ευκαιρίες/δυνατότητες για λήψη μειωμένης σύνταξης
 • Το πότε η πώληση ακινήτου μπορεί να χαρακτηριστεί εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Η εορτή της Καθαράς Δευτέρας – Ποιες οι συνέπειες για τους εργαζόμενους
 • Η εορτή της 25ης Μαρτίου 2024
 • Ευθύνες λογιστών – φοροτεχνικών
 • Η πολυνομία & η συχνή τροποποίηση των νόμων ευνοούν την παρανομία

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας
 • Χορήγηση αδειών μετά την άδεια μητρότητας
 • Απασχόληση συνταξιούχου
 • Άδεια εξετάσεων για μεταπτυχιακό δίπλωμα

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 634/2022  |  Εβδομαδιαία ανάπαυση (ρεπό) των εργαζομένων
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1476/2023|  Πρόσθετες ημέρες αδείας αναπήρων εργαζομένων

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την δοκιμαστική περίοδο – δόκιμος εργαζόμενος
 • Τους εργαζόμενους που κατέχουν θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστοσύνης βάσει της Νέας Υ.Α 113169/2023
 • Την επέκταση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
 • Το Νέο μηνιαίο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών από 1.1.2024
 • Την αγωγή από άκυρη απόλυση για μισθούς υπερημερίας - Η άμυνα του εργοδότη
 • Την διαδικασία εγγραφής & υπαγωγής μη μισθωτών στον e-ΕΦΚΑ
 • Το πότε μία φορολογική πράξη θεωρείται επιχειρηματική συναλλαγή, πότε γίνεται με σκοπό την επίτευξη κέρδους

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Οι προοπτικές ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας
 • Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου μετά την πάροδο 15ετίας

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Διευθυντικά Στελέχη & Ψηφιακή κάρτα
 • Διανομή κερδών σε στελέχη & ασφαλιστικές εισφορές
 • Απασχόληση συνταξιούχων από 01.01.2024
 • Ασφάλιση Πρακτικά Ασκούμενων

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 634/2022  |  Προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας εργαζομένων
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 634/2022   |  Προσαύξηση 100% των αποδοχών αδείας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την Ψηφιακή Κάρτα εργασίας
 • Το νέο πλαίσιο απασχόλησης των συνταξιούχων με βάση τις διατάξεις του Ν. 5078/2023
 • Την αρχή της ίσης μεταχείρισης & την απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων
 • Την αναπροσαρμογή από 1.1.2024 των ορίων των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων
 • Την επιτρεπτή μονομερής από τον εργοδότη τροποποίηση των όρων εργασίας
 • Εισοδήματα φυσικών προσώπων από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς έναρξη δραστηριότητας στο μητρώο της Δ.Ο.Υ.

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Υπολογισμός Εθνικής Σύνταξης στη Μειωμένη Συνταξιοδότηση
 • Ανάγκη για πολιτικές ανάπτυξης της οικονομίας και ενίσχυση της απασχόλησης

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Ψηφιακή κάρτα & ειδικότητα οδηγού
 • Εργασία κατά την 6η ημέρα - Σάββατο
 • Επιδότηση εργατικής εισφοράς 6,67%
 • Προειδοποίηση απόλυσης εργατοτεχνίτη
 • Ασφάλιση καθαρίστριας
 • Σύμβαση μειωμένης απασχόλησης
 • Αποζημίωση τηλεργασίας

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 651/2023 | Συμβάσεις μαθητείας και αποζημίωση άρθρ. 904 Α.Κ.
 • ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 4376/2023 | Διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη - Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας εργαζομένου

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την προστασία από την απόλυση και το βάρος απόδειξης υπό το πρίσμα του νέου νόμου 5053/2023
 • Τη λειτουργία των καταστημάτων κατά τις τελευταίες Κυριακές του έτους
 • Το Δώρο Χριστουγέννων 2023
 • Την αμοιβή των εργαζομένων κατά τις εορτές της 25ης, 26ης Δεκεμβρίου 2023 & 6ης Ιανουαρίου 2024 (Θεοφάνια)
 • Την ενοποίηση των κανόνων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, στον e-ΕΦΚΑ
 • Την έννοια της επιχειρησιακής συνήθειας
 • Το ποιες δηλώσεις κατατίθενται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του έτους

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Η υποχρέωση του εργαζόμενου, κατά τη συνέντευξη, να πληροφορεί τον εργοδότη και το «δικαίωμα στο ψέμα»
 • Πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την ενίσχυση της παραγωγικότητας & της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
 • Πρόστιμα & κυρώσεις του φορολογικού νομοσχεδίου

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Ασφάλιση μετόχου σε Α.Ε.
 • Νέα πρόσληψη & δοκιμαστική περίοδος
 • Ασφάλιση μαθητευόμενου με επικουρική ασφάλιση ΤΕΚΑ
 • Ασφαλιστικές κρατήσεις συνταξιούχου
 • Απασχόληση κατά Κυριακή μετά από άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1797/2022 | Μεταβίβαση επιχειρήσεως - Συνέπειες για τους εργαζομένους
 • ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 174/2022 | Επί ποιων αποδοχών ασκείται αγωγή
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1237/2017 | Τακτικές αποδοχές και οικειοθελείς παροχές

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις που επιτρέπεται η εργασία Κυριακές & αργίες
 • Το νομοθετικό πλαίσιο & την απεικόνιση στην/στις Α.Π.Δ. της ασφάλισης των Μισθωτών Μηχανικών, Υγειονομικών & των με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων (με υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ ή στο ΤΕΚΑ)
 • Την άδεια μονογονεϊκών οικογενειών
 • Την προστασία κατά της βίας & παρενόχλησης στην εργασία
 • Την φορολογική αντιμετώπιση εξαγοράς ή λήξης ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού ή επενδυτικού συμβολαίου

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Η ανάγκη σχεδιασμού συμβάσεων εργασίας, ως “ομπρέλα προστασίας” της θέσης του εργαζόμενου, πιο επίκαιρη & πιο επιτακτική από ποτέ
 • Αναστολή και απενεργοποίηση Α.Φ.Μ.
 • Μέτρα για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τον ετήσιο πίνακα Ε4
 • Διακεκομμένη εργασία & μερική απασχόληση
 • Κανονική άδεια & οικειοθελή αποχώρηση
 • Ασφάλιση διαχειριστή σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
 • Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου & χορήγηση κανονικής αδείας

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 59/2023 Υπολογισμός αμοιβής υπερωριών  - Μη συμψηφισμός υπερωριακής εργασίας με εργασία άλλων ημερών
 • Α.Π.64/2023 Αποχώρηση με την συγκατάθεση του εργοδότη - Νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το Νέο Νόμο 5053/2023 & την Οδηγία 2019/1152 σχετικά με τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Το τι ισχύει για τη δοκιμαστική περίοδο του εργαζομένου
 • Τον θεσμό της προαιρετικής ασφάλισης
  - Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση μισθωτών & ελεύθερων επαγγελματιών - αυτοαπασχολουμένων - Προσδιορισμός εισφορών
 • Την μεταβίβαση επιχείρησης & εργασιακές σχέσεις
 • Το νέο καθεστώς για εργαζόμενους συνταξιούχους
 • Τους φιλοξενούμενους στην φορολογική δήλωση
 • Το θεσμικό πλαίσιο για την προετοιμασία (πρόβα) των καλλιτεχνών που απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Ψηφιακή πλατφόρμα ‘’Rebrain Greece’’ στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη ΙΙ
 • Το τι ισχύει για την εορτή της 28ης Οκτωβρίου
 • Την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τις συνέπειές της για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Διατακτικές σίτισης & ασφαλιστική αντιμετώπιση
 • Δανεισμός Εργαζομένων - Διαδικασία στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
 • Κανονική άδεια & Στράτευση

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1213/2022 | Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου -Υπολογισμός αποζημίωσης
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 2081/2022 | Πότε η καταγγελία σύμβασης εργασίας είναι άκυρη

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την ασφάλιση απασχολουμένων σε ατομική επιχείρηση εργοδότη, με τον οποίο είναι σύζυγοι ή συγγενείς (εξ’ αίματος) α΄ & β΄ βαθμού συγγένειας
 • Το τι ισχύει για τους ανήλικους εργαζόμενους στην Ελλάδα
 • Την άδεια σχολικής παρακολούθησης
 • Την γνήσια και μη γνήσια σύμβαση ετοιμότητας προς παροχή εργασίας
 • Τους αμειβόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών - Διαδικασία αντιρρήσεων στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της υπαγωγής ασφαλισμένου στη ρύθμιση της παρ. 9 άρθρου 39 του N. 4387/2016
 • Την ασθένεια & σύμβαση ορισμένου χρόνου
 • Το ποιους βαρύνει το τεκμήριο κατοικίας; Ποιοι πρέπει να δηλώσουν τεκμαρτό ενοίκιο για την δωρεάν παραχώρηση;

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους κατά την αργία της 15ης Αυγούστου 2023
 • Τα δικαιώματα των εργαζομένων την τουριστική περίοδο
 • Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαμόρφωση της νέας μεσαίας τάξης στη χώρα μας

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Αμοιβή & ασφάλιση πρακτικής άσκησης κολλεγίων
 • Εκ περιτροπής εργασία & δικαιούμενες ημέρες αδείας
 • Μετατροπή σύμβασης εργασίας από μειωμένη σε πλήρη
 • Ασφάλιση & αποζημίωση σπουδαστών ΙΕΚ

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π.  1210/2022 | Χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των εργαζομένων κατά των εργοδοτών τους
 • Α. Π. 249/2019 | Πρόσωπα διευθύνσεως και εμπιστοσύνης

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
 • Την προστασία συνδικαλιστικής δράσης - Πότε η απόλυση συνδικαλιστή θεωρείται νόμιμη;
 • Την διάκριση σύμβασης έμμισθης εντολής από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Απορρέουσες συνέπειες
 • Τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τον Κανονισμό Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ)
 • Την κανονική άδεια εργαζομένων (Ομαδική χορήγηση, Κατάτμηση άδειας, υπολογισμός επιδόματος αδείας κ.λ.π)
 • Φορολογική αντιμετώπιση χρηματικών ποσών ως δώρα γάμου

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Συνταξιοδότηση αναβατών και προπονητών από το ΤΑΠΕΑΠΙ
 • Η ευέλικτη εργασία στην Ευρώπη και στη Χώρα μας

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τη δήλωση ωραρίου εργασίας σε σχέση με το διάλειμμα
 • Την ασφάλιση νοσηλεύτριας σε μικροβιολογικό εργαστήριο
 • Την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου (Ν.4990/2022)

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 587/2022 | Εκ περιτροπής εργασία που καθιερώνεται μονομερώς από τον εργοδότη
 • Α.Π. 2041/2022| Δανεισμός εργαζομένων

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το νέο ασφαλιστικό καθεστώς των ξεναγών από 1.1.2023 με βάση τις αλλαγές που επέφεραν οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4997/2022 στο Ν. 710/1977 (παραδείγματα & απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ)
 • Το τι ισχύει για την μεταβίβαση της ειδικής άδειας και ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τη μητέρα στον πατέρα
 • Τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε μη κύρια τουριστικά καταλύματα
 • Τη φορολογία ενήλικων εξαρτώμενων τέκνων. Πότε υποβάλλουν δική τους δήλωση
 • Την εκκίνηση δικαιώματος σε αναπηρική σύνταξη

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας & μονομερής επιβολή του συστήματος από τον εργοδότη
 • Η εορτή του Αγ. Πνεύματος
 • Ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας από το μισθωτό - Ασθένεια
 • Ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις
 • Οι αποδοχές των μισθωτών και ο τρόπος καθορισμού τους

 

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την ασφάλιση ιατρικών επισκεπτών
 • Την στράτευση εργαζομένου
 • Την ασφάλιση τραγουδιστών-μουσικών νύχτας
 • Τη συνταξιοδότηση & δικαίωμα αποζημίωσης

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α. Π. 395/2021 | Η Μετενέργεια των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. μετά την ΠΥΣ 6/2012
 • Α. Π. 1212/2022 | Το Επίδομα γάμου της ΕΓΣΣΕ, δεν χορηγείται μετά από τη λήξη της ΕΓΣΣΕ του έτους 2013

ΜΑΙΟΣ 2023
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την ΣΣΕ Προσωπικού Επισιτιστικών και Τουριστικών Καταστημάτων & τις συνέπειες μετά τη λήξη της
 • Τον Κανονισμό Εργασίας – Υποχρεώσεις επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν.4808/2021
 • Την απασχόληση αλλοδαπών
 • Το πότε οι μονογονεϊκές οικογένειες δικαιούνται την ειδική άδεια; Τι ηλικία πρέπει να έχει το τέκνο;
 • Την άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
 • Την άδεια προγεννητικών εξετάσεων & γυναικολογικού ελέγχου

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Η εορτή της 1ης Μαΐου & συνέπειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων και την απασχόληση του προσωπικού τους
 • Αξιοποίηση ευκαιριών μετά τη συνταξιοδότηση
 • Φορολογία ανήλικων τέκνων
 • Οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της λειτουργίας του Κράτους

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την ασφάλιση καθαρίστριας & καμαριέρας σε ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Τις αποδοχές μη ληφθείσας άδειας προηγούμενου έτους
 • Την ΣΣΕ επισιτιστικών καταστημάτων διάρκεια ισχύος

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 9/2023 | Εξαρτημένη εργασία και σύμβαση ετοιμότητας
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 2041/2022 | Σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου και σύμβαση έργου

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις συνέπειες από την αύξηση του νέου κατώτατου μισθού & ημερομισθίου
 • Τις διατακτικές, διατακτικές σίτισης κ.λπ. υπό το πρίσμα της ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Το Δώρο Πάσχα 2023 - Οδηγίες για την σωστή εφαρμογή των διατάξεων
 • Τις αλλαγές στην εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας που επιφέρει η από 1.4.2023 αναπροσαρμογή των κατώτατων νομοθετημένων μισθών/ημερομισθίων (εισοδηματική ενίσχυση μισθωτών με πλήρη απασχόληση, αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές κ.λπ.)
 • Τη δυνατότητα απαλλαγής του εργαζομένου από τα καθήκοντά του μετά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας με προμήνυση
 • Την υποχρέωση υποβολής του Εντύπου Ε11 στο Π.Σ. Εργάνη από επιχειρήσεις-εργοδότες
 • Την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4808/2021
 • Τα ψηφιακά μέσα & ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον
 • Τις ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών σε e-ΕΦΚΑ Ν.5036/2023

 Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης
 • Οι εορτές της περιόδου του Πάσχα 2023
 • Διαδικαστικές φορολογικές παραβάσεις

 Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Καταγγελία με προειδοποίηση & υπολογισμός αποζημίωσης
 • Ασφαλιστική απεικόνιση αμειβόμενου με Τίτλο κτήσης
 • Ασφάλιση βοηθού χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ)
 • Συμψηφισμός υπέρτερων των νομίμων αποδοχών
 • Ασφάλιση σερβιτόρου σε επισιτιστικό κατάστημα

 Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 381/2022 | Δώρα εορτών και αποδοχές αδείας οφείλονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 516/2022 | Έννοια υπερωρίας εργαζομένων με 5θήμερο

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την υποχρέωση του εργοδότη να πληροφορεί εγγράφως τον εργαζόμενο για τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης εργασίας
 • Τον δανεισμό εργαζομένων
 • Την μακρά απουσία από την εργασία λόγω ασθένειας
 • Την αναπροσαρμογή από 1/1/2023 των Ποσοστών Ασφαλιστικών Εισφορών των μαθητευόμενων σε:
  • Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.)
  • Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
  • Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.
  • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 • Το δικαίωμα των εργαζομένων για επίσχεση της εργασίας τους

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Η Εορτή της 25ης Μαρτίου 2023
 • Διαδικαστικές φορολογικές παραβάσεις
 • Τα σενάρια αύξησης του κατώτατου μισθού -Τι να περιμένουμε;
 • Ποια θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου;

 

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την αλλαγή τρόπου χορήγησης διαλείμματος & δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
 • Την ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου & δικαίωμα λήψης άδειας
 • Πωλητής σε εμπορική επιχείρηση & ασφάλιση στο Τ.Ε.Κ.Α.
 • Την άδεια φροντίδας τέκνου & δήλωση ωροάδειας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 240/2022 | Έννοια σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1370/2021 | Έννοια συμψηφισμού και καταλογισμού αποδοχών

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την ασφάλιση Μελών Δ.Σ. Α.Ε.:
  - Καταβολή εισφορών για τις αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του Δ.Σ. των ΑΕ για την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.
  - Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών
  - Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων
 • Το τι προβλέπεται για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη
 • Την αναπροσαρμογή ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2023 αυτοτελώς απασχολουμένων & ελεύθερων επαγγελματιών
 • Tους Διευθύνοντες υπαλλήλους - Πότε εξαιρούνται από την προστασία του εργατικού δικαίου
 •  Την αναπροσαρμογή των ορίων των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων
 • Τον συμψηφισμό αμοιβαίων ανταπαιτήσεων εργοδοτών και εργαζομένων και οι ειδικότερες εκφάνσεις αυτού

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Μετάθεση μισθωτών σε άλλο τόπο παροχής της εργασίας τους
 • Στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών με νέα μόνιμα μέτρα
 • Να πάρω "φορολογικό διαζύγιο" ή όχι;
 • Η εορτή της Καθαράς Δευτέρας

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Ασφάλιση και αμοιβή περιοδεύοντα πωλητή
 • Ασφάλιση συγγενή α’ βαθμού
 • Επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας
 • Ασφάλιση μηχανικού σε ατομική επιχείρηση/συγγενή β’ βαθμού

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 389/2020 | Οικειοθελείς παροχές - Ομαδική ασφάλιση σε ιδιωτική εταιρεία
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 395/2020 | Α. Επιχειρησιακή συνήθεια                  | Β. Διακοπή ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τα χρονικά όρια εργασίας, πραγματικός χρόνος εργασίας και 
  ψηφιακή κάρτα
 • Οδηγός των πάσης φύσεως νομίμων αδειών που δικαιούνται
  κατά περίπτωση οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας
  Ιδιωτικού Δικαίου
 • Την επέκταση της άδειας μητρότητας, την μετατροπή συμβάσεων
  μερικής απα­σχόλησης σε πλήρη & λοιπές διατάξεις του νέου Νόμου
  4997/2022
 • Οδηγός προστίμων για παραβάσεις σχετικά με την εφαρμογή της 
  ψηφιακής κάρτας & του ψηφιακού ωραρίου εργασίας
 • Την αλλαγή του τόπου απασχόλησης
 • Το εργόσημο – Ποιες κατηγορίες απασχολούμενων αμείβονται
  και ασφαλίζονται υποχρεωτικά με εργόσημο

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Ποια άλλα εισοδήματα δεν θεωρούνται εισόδημα
 • “Δυνατότητα - ανάσα” συμπλήρωσης των 4.500
  ενσήμων για συνταξιοδότηση στα 67
 • Ενδικοφανής προσφυγή
 • Η επίδραση της πανδημίας & της ενεργειακής
  κρίσης στη διατήρηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Σύστημα εργασίας εναλλάξ πενθήμερο/εξαήμερο & ψηφιακό ωράριο
 • ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΕΠΑΛ & ασφαλιστική απεικόνιση
 • Άδεια ασθένειας τέκνου

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΜΟΝ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ A13370/2022 | Ακύρωση διοικητικού
  προστίμου για αδήλωτη εργαζόμενη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το επίδομα εορτών (δώρο) Χριστουγέννων έτους 2022
 • Τη μονιμοποίηση από 1.2023 της από 1.1.2021 προβλεπόμενης μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες (άρ. 5 του Ν. 4997/2022)
 • Τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας υπό την μορφή της καθυστέρησης καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών από τον εργοδότη
 • Τις συνέπειες από την αναστολή σύμβασης εργασίας
 • Την άδεια αναψυχής στον ιδιωτικό τομέα
 • Τις απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κ.Φ.Ε.

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Πως θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι κατά τις εορτές της 26ης Δεκεμβρίου 2022 & 6ης Ιανουαρίου 2023
 • Φορολογική παραγραφή
 • Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην απασχόληση

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την απογραφική διαδικασία & στράτευση
 • Την άδεια μονογονεϊκών οικογενειών
 • Την απογραφική διαδικασία & περιοδεύοντες πωλητές
 • Την ασθένεια covid
 • Την ασφάλιση μηχανικού παραγωγής

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1063/2022 | Αμοιβή υπερωριακής εργασίας και εορτών των καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1076/2021 | Ώρες εργασίας 6ης ημέρας επί 5θημέρου - Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την διαδικασία απογραφής στο Εργάνη ΙΙ - Χρήσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις και σχόλια
 • Τους Τίτλους Κτήσης [π. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ]- Η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ & η απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ
 • Την υπέρβαση των ορίων της βραχείας ασθενείας: Οικειοθελής αποχώρηση ή καταγγελία;
 • Την απόλυση των Συνδικαλιστικών Στελεχών κατά την ισχύουσα νομοθεσία
 • Το εισόδημα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις – (Μέρος Β΄)

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Το τέλος της κανονικότητας στις επιχειρηματικές & εργασιακές σχέσεις
 • Οι κίνδυνοι της fast track  διαδικασίας και ο περιορισμός της πιθανότητας σφάλματος εκ μέρους του υποψήφιου συνταξιούχου

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την Ασφάλιση πωλητή / πλασιέ σε εμπορική επιχείρηση
 • Την Υπέρβαση ορίων βραχείας ασθενείας και οικειοθελή αποχώρηση
 • Την Ανισομερή κατανομή χρόνου εργασίας

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1076/2021 | Πενθήμερη εργασία και απασχόληση κατά την 6η ημέρα
 • ΜΟΝ. ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 508/2021 | Παράνομη σύμβαση μερικής απασχόλησης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το τι αλλάζει στο ΕΡΓΑΝΗ I με το ΕΡΓΑΝΗ II

 - Ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας

 - Ψηφιακή κάρτα εργασίας

 • Τα Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων
 • Τις αλλαγές στην εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας από την αναπροσαρμογή των κατώτατων νομοθετημένων μισθών/ημερομισθίων

 [Για ασφαλιζόμενους με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια, ασφαλιζόμενοι με τις διατάξεις που ισχύουν για συζύγους και συγγενείς α’ ή β΄ βαθμού κ.λπ.]

 • Την άκυρη σύμβαση εργασίας - Συνέπειες & αξιώσεις του εργαζομένου
 • Το εισόδημα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις (Μέρος Α΄)
 • Τα καθοριστικά βήματα για μια επωφελή & άμεση συνταξιοδότηση
 • Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2022 - Συνέπειες για τις επιχειρήσεις & τους εργαζομένους
 • Ο μήνας του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
 • Οικονομική ανάπτυξη σε ώρες Κυβερνητικής αστάθειας
 • Η Εργασία, Ο Άνταμ Σμιθ και το έργο του “Ο Πλούτος των Εθνών”

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την εργασία εκτός έδρας
 • Την πρόσληψη εργαζόμενου σε εμπορική επιχείρηση με ΤΕΚΑ & απεικόνιση ασφάλισης
 • Την υποχρέωση rapid test ανεμβολίαστων εργαζομένων
 • Την ειδική άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
 • Την τροποποίηση ωραρίου εργασίας & δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1174/2018 | Υπολογισμός αμοιβής υπερεργασίας και υπερωρίας
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 902/2020 | Διευθύνοντες υπάλληλοι
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1014/2021 | Έννοια μισθού και αποδοχών

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την Πρακτική άσκηση - Μαθητεία καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.

 - Νομοθετικό πλαίσιο 

 - Διάκριση μεταξύ Πρακτικής άσκησης και Μαθητείας

 - Απεικόνιση στην Α.Π.Δ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. της ασφάλισης των πρακτικά ασκούμενων 

-  Απεικόνιση στις Α.Π.Δ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. & Τ.Ε.Κ.Α. της ασφάλισης των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν Πρόγραμμα Μάθησης (μαθητεία) σε εργασιακό χώρο υπαγομένων για επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή στο Τ.Ε.Κ.Α. 

 • Τους εργαζόμενους γονείς. Η ειδική προστασία από την απόλυση, οι άδειες & το δικαίωμα ευελιξίας κατά το ν. 4808/2021 
 • Τα εκκαθαριστικά αναλυτικά σημειώματακαι τις αποδοχές των εργαζόμενων
 • Την Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Άμεση εκτέλεση οικονομικών απαιτήσεων που προκύπτουν από την παροχή εργασίας
 • Το τι ισχύει για τους εργαζόμενους κατά την αργία της 15ης Αυγούστου 2022 
 • Τις φορολογικές δηλώσεις. Πως δηλώνονται τα αναδρομικά που δόθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2021

 

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Νομιμοποίηση από τον e-ΕΦΚΑ χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί εσφαλμένως, αλλά καλοπίστως από τον ασφαλισμένο
 • Ηθική παρενόχληση (mobbing) στο χώρο εργασίας 
 • Επιδότηση Μαθητείας των σπουδαστών ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 
 • Η κύρια κατοικία ξέμεινε χωρίς νομική προστασία 

 

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την αλλαγή συστήματος εργασίας από 5θήμερο σε 6ήμερο
 • Την σύμπτωση κανονικής άδειας & ειδικής άδειας ασθένειας λόγω covid-19
 • Την ασφάλιση μπάρμαν, σερβιτόρου μερικής απασχόλησης
 • Τους όρους & τις προϋποθέσεις επιδότησης εργατικής εισφοράς
 • Την ασφάλιση ωρομίσθιου εργαζόμενου

 

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2114/2021|Καταγγελία συμβάσεων εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
περιεχόμενα...

 Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις συνέπειες από την κήρυξη υποχρεωτικής της ΣΣΕ εργαζομένων στα επισιτιστικά καταστήματα
 • Την κανονική άδεια των εργαζομένων
 • Την παράλληλη απασχόληση σε περισσότερες από μία ειδικότητες
 • Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Στρατευμένων Μισθωτών
 • Το πώς φορολογείται η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος

 Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Η αθέμιτη απόσπαση εργατικού δυναμικού
 • "Δυνατότητα-ανάσα" συμπλήρωσης των 4.500 ενσήμων για συνταξιοδότηση στα 67
 • Ο πληθωρισμός και η αυτόματη αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων

 Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το μειωμένο ωράριο & την καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών
 • Την ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας & δήλωση διαλείμματος
 • Την άδεια σχολικής παρακολούθησης
 • Την αντιμετώπιση νόσησης εργαζομένων από covid-19

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 39/2019 | Σύμβαση έμμισθης εντολής Δικηγόρου –Καταγγελία και μη χορήγηση κανονικής άδειας

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις εργασιακές σχέσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Το πως απεικονίζεται στις Α.Π.Δ. η ασφάλιση των ξενοδοχοϋπαλλήλων με πρακτικά παραδείγματα. Αναλυτικά:

- Οδηγός απεικόνισης για μισθωτούς που καλύπτονται από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

- Οδηγός απεικόνισης για μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) 

- Επισημάνσεις για τις ειδικότητες που από 01/01/2012 εξαιρέθηκαν από τον Κανονισμό των Βαρέων & Ανθυγιεινών επαγγελμάτων 

- Πίνακας χωρικής έκτασης της ασφάλισης του τ. ΤΑΞΥ

 • Την διαθεσιμότητα εναντίον απόλυσης
 • Το εργατικό ατύχημα. Η έννοια, τα βασικά χαρακτηριστικά και οι υποχρεώσεις του εργοδότη ως προς την κρίσιμη έννοια του Εργατικού Δικαίου
 • Τις διαφορετικές «ταχύτητες» στην αντιμετώπιση του καθεστώτος απασχολούμενων συνταξιούχων
 • Τεκμήρια. Ποιοι εξαιρούνται από την εφαρμογή τους. - Πως μπορούν να τα αμφισβητήσουν οι φορολογούμενοι

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Το κόστος της οικονομικής κρίσης και τα κατώτατα όρια αμοιβής των εργαζομένων
 • Οι νέοι κωδικοί των φετινού εντύπου της φορολογικής δήλωσης και μερικοί αστερίσκοι …
 • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το πρόγραμμα συνεργασία & την απεικόνιση ημερών ασφάλισης στην Α.Π.Δ.
 • Την ασφάλιση ηλεκτρολόγου
 • Τον τίτλο κτήσης & περικοπή σύνταξης

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΜΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 221/2021 | Διάκριση μισθωτών λόγω φύλου

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 473/2021 | Όρια βραχείας ασθένειας μισθωτών

ΜΑΙΟΣ 2022
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το Νέο κατώτατο μισθό
  (Παρατηρήσεις  για το νέο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο των εργαζομένων & οι συνέπειες από την αύξησή του)
 • ΒΑΡΕΑ Τ.Ε.Κ.Α. - Απεικόνιση στις Α.Π.Δ. (1η Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α / 2η Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α) των ασφαλιστικών στοιχείων των μισθωτών που υπάγονται υποχρεωτικά στην επικουρική ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. και οι οποίοι απασχολούνται σε εργασία ή ειδικότητα η οποία από 1.1.2012 εξαιρέθηκε από τον ΚΒΑΕ
 • Τη δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας
 • Τη μείωση από 1/6/2022 των ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική ασφάλιση
 • Την άδεια πατρότητας
 • Τη νυχτερινή εργασία
 • Τις μειώσεις Φόρου στην φορολογία εισοδήματος

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Long Covid και πιστοποίηση αναπηρίας ΚΕΠΑ
 • Άδεια γάμου
 • Τα νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας
 • Η εορτή της 1ης Μαΐου & συνέπειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων και την απασχόληση του προσωπικού τους

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την ασφάλιση στο ΤΕΚΑ
 • Την αναστολή εργασίας και τον υπολογισμό ημερών αδείας
 • Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 417/2021| Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρων
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 135/2021| Διάκριση μισθωτών σε υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 394/2021| Πρόσθετη απασχόληση οδηγών υπεραστικών λεωφορείων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τους Αμειβόμενους με Δ.Π.Υ (μπλοκάκια) υπαγόμενοι στη ρύθμιση της παρ. 9  του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016. - Όλα όσα ισχύουν σύμφωνα και με τις νέες διατάξεις της από 20-12-2021 Υ.Α. – Αναλυτική απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ των υπαγομένων στη ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 ελεύθερων επαγγελματιών του τ. ΟΑΕΕ , του τ.ΕΤΑΑ (τομέας ΤΣΜΕΔΕ) και (τομέα ΤΣΑΥ)
 • Την υποχρέωση υποβολής του Εντύπου Ε11 στο Π.Σ. Εργάνη από επιχειρήσεις - εργοδότες
 • Το Δώρο Πάσχα 2022
 • Το επίδομα κυοφορίας-λοχείας στις έμμισθες δικηγόρους
 • Το δικαίωμα της αποσύνδεσης εντός και εκτός τηλεργασίας
 • Τις επιπτώσεις της πτώχευσης στις εργασιακές σχέσεις
 • Ηλεκτρονικές αποδείξεις.
  • Υποχρεώσεις για το 2021.
  • Παροχή κινήτρων για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών για το 2022.

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Το τέλος της πανδημίας και η ανάγκη ανασυγκρότησης του κράτους
 • Οι εορτές της περιόδου του Πάσχα και της 1ης Μαΐου 2022
 • Σε έξαρση οι τραπεζικές απάτες μέσω sms και ψεύτικων ιστοσελίδων

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την επιδότηση εργατικής εισφοράς
 • Την αποζημίωση απόλυσης εργατοτεχνίτη
 • Την άδεια καραντίνας
 • Τη λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 705/2021| Όροι αμοιβής εργαζομένου που δεν δεσμεύεται από ΣΣΕ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) – Με παράθεση κατά αναλυτικό, εύχρηστο και κατανοητό τρόπο της απεικόνισης στις Α.Π.Δ (1η Α.Π.Δ. e -Ε.Φ.Κ.Α / 2η Α.Π.Δ. -Τ.Ε.Κ.Α) της ασφάλισης των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022 μισθωτών
 • Τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σύμφωνα με το Ν.4808/2021
 • Την καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργαζόμενο
 • Την άδεια γονέων λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών
 • Την Κυριακή - αργία μετά τον ν. 4808/2021
 • Την επιστρεπτέα προκαταβολή

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Η εορτή της Καθαράς Δευτέρας - Ποιες οι συνέπειες για τους εργαζόμενους
 • Η Ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας και ο Κατώτατος Μισθός των Εργαζομένων
 • Η εορτή της  25ης Μαρτίου 2022

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου
 • Το ποιοί υπάγονται στο νέο ταμείο επικουρικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης ΤΕΚΑ
 • Την πρόσληψη χειριστή κλαρκ
 • Την  εκ περιτροπής απασχόληση και ασφαλιστικά ημερομίσθια

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 788/2020 | Κατάχρηση δικαιώματος επίσχεσης από τον εργαζόμενο
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 412/2021 | Εργασία κατά Κυριακή σε επιχείρηση μη συνεχούς λειτουργίας 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την τηλεργασία - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργοδότες
 • Την μονομερή μεταβολή των όρων εργασίας 
 • Την ειδική άδεια γονέων λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό covid-19 
 • Το Μεταλυκειακό έτος / Τάξη μαθητείας (Όροι & προϋποθέσεις υλοποίησης, αποζημίωση, ασφαλιστική κάλυψη, επιδότηση των μαθητευόμενων, απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ.  σύμφωνα με τις νέες διατάξεις)
 • Την συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών το 2022 

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Τα νέα δεδομένα στην Φορολοταρία
 • Τις νέες προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων και ενδικοφανών προσφυγών
 • Την προστασία των θέσεων εργασίας που εξήγγειλε η Κυβέρνηση

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την απασχόληση σε 2 εργοδότες
 • Το επίδομα γονικής άδειας Ν. 4808/2021
 • Την πρόσληψη διευθυντικού στελέχους/απεικόνιση ασφάλισης
 • Την ασφάλιση νυχτοφύλακα

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΜΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33/2020 | Πιστοποιητικό Υγείας προσωπικού ψητοπωλείων   
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 471/2021 | Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τα νέα κατώτατα όρια αμοιβής υπαλλήλων & εργατοτεχνιτών
 • Την παράταση έως 31.12.2022 της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα. Μείωση από 01/06/2022 των ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική ασφάλιση (Αναλυτικοί πίνακες)
 • Τις Νέες ρυθμίσεις για τις άδειες εργαζομένων που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας
 • Το Νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)
 • Το πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν  από 1.1.2021 έως 31.12.2021
 • Τη Βία και Παρενόχληση - Πως θα διεξάγεται η διαδικασία ενώπιον του Σ.ΕΠ.Ε.
 • Τη συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων τέκνων & συζύγων ή αδελφών αναπήρων

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Οι παρατάσεις & οι προθεσμίες που έφερε το 2022
 • Η συμβολή της τηλεργασίας στην ενίσχυση της απασχόλησης
 • Η νέα πραγματικότητα του πτωχευτικού Νόμου - Τι προβλέπεται για τις πτωχεύσεις μικρού  αντικειμένου και τους ευάλωτους οφειλέτες

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τη μεταφορά ετήσιας άδειας
 • Το Διευθυντικό δικαίωμα & δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
 • Το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & απόλυση εργαζομένου
 • Την ασφάλιση σε οικοδομοτεχνικό έργο

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΜΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 822/2019 | Έννοια εργοδότη
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 76/2020 | Έννοια «μισθού» και διακρίσεις
 • ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 437/2021 | Κήρυξη απεργίας σε επιχείρηση κοινής ωφέλειας

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις Ομαδικές απολύσεις εν έτει 2021
 • Το επίδομα  εορτών (δώρο) Χριστουγέννων έτους 2021
  - Οδηγίες για τον σωστό υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων 2021
 • Το θεσμικό πλαίσιο για τους διευθύνοντες υπαλλήλους
 • Την κατάργηση της διάταξης για δήλωση της Υπερεργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
 • Το πως θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι κατά τις εορτές της 25ης / 26ης Δεκεμβρίου 2021 & 1ης / 6ης Ιανουαρίου 2022
 • Τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Δεκέμβριος, ο μήνας του Πόθεν Έσχες
 • Η πλήρης απασχόληση των μισθωτών & η συμβολή της στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων
 • Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εταιρίες διαχείρισης δανείων
 • Επίδομα θέρμανσης
 • Ο Δικηγόρος  Γεώργιος Κουτσούκος απαντά

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τις αμοιβές Δ.Σ.
 • Την Πρακτική άσκηση
 • Την Οικειοθελή Αποχώρηση & καραντίνα λόγω COVID-19
 • Την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων
 • Την εισφοροδότηση διαχειριστικής αμοιβής

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 66/2021 | Σύμβαση ορισμένου χρόνου
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1041/2021 | Η μετενέργεια των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. μετά από την Π.Υ.Σ. 6/2012-Κανονισμός Εργασίας που καταρτίσθηκε με Σ.Σ.Ε.

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τους λόγους που απαγορεύουν την απόλυση - Αλλαγές που αφορούν στην έγκυρη καταγγελία σύμφωνα με το N. 4808/2021
 • Την εργασία εκτός έδρας - Έννοια, Προϋποθέσεις, Αποζημίωση
 • Την εργασιακή παρενόχληση και βία
 • Την καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες - μισθωτές ασφαλισμένες κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησής τους μετά τον τοκετό
 • Την πορεία των κόκκινων δανείων στη χώρα μας

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • ‘’Καμπανάκια” κινδύνου για τους υποψήφιους συνταξιούχους ενόψει ... 2022
 • Συλλογή αποδείξεων και φορολογικοί προβληματισμοί
 • Δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου σε αυτούς που τον παράγουν

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την άδεια πατρότητας
 • Την ασθένεια & άδεια κυοφορίας
 • Την δοκιμαστική εργασία
 • Την οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένου & 15ετία στον ίδιο εργοδότη
 • Την άδεια φροντιστή

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 395/2020 | Επιχειρησιακή συνήθεια
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 269/2020 | Διατάξεις και έννοια βλαπτικής μεταβολής - Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένης από την εργασία της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του εργοδότη

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το διάλειμμα των εργαζομένων. Υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων, σύμφωνα με το νέο Ν.4808/2021
 • Το ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας από τους μισθωτούς
 • Την επίδραση του Νέου Νόμου 4808/2021 στην ισορροπία μεταξύ οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής των γονέων
 • Τη συνταξιοδότηση! - Ποιοι ασφαλισμένοι μπορούν να αποχωρήσουν μέχρι 31.12.21
 • Τον Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού – Ε4
 • E-ΕΦΚΑ- παροχές σε χρήμα. Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού, για τη διαπίστωση ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νόσο

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Για τα κατώτατα όρια αμοιβής των εργαζομένων μετά την κατά 2% αύξηση από 1.1.2022
 • ΕΝ.Φ.Ι.Α. & οι φετινοί δικαιούχοι απαλλαγής του
 • Τρίμηνη Παράταση της κρατικής επιδότησης για τους ευεργετημένους του Προγράμματος Γέφυρα
 • Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους
 • Επίσημες Αργίες

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τη λήξη της επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας
 • Τη σύμβαση ορισμένου χρόνου και ασθένεια
 • Την άδεια άνευ αποδοχών
 • Τη διευθέτηση χρόνου εργασίας

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 961/2020 | Η μεταφορά της πελατείας από επιχείρηση σε επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει κριτήριο Μεταβίβασης του Π.Δ. 178/2002
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 59/2020 | Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου και αξίωση μισθών υπερημερίας που έχουν παραγραφεί με βάση το άρθρο 938 του Α.Κ.

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την καταγγελία συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου εργατοτεχνιτών μετά το Νόμο 4808/2021
 • Το τι αλλάζει στην υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων
 • Τις υποχρεώσεις συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
 • Τις εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος, Τροποποιητικές εκπρόθεσμες δηλώσεις
 • Τους νέους όρους πρακτικής άσκησης σπουδαστών τουριστικών επιχειρήσεων
 • Την ευελιξία στο νέο Εργασιακό Νόμο 4808/2021
 • Τα «προσεχώς» του Αυγούστου

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών στην υπηρεσία των ευάλωτων δανειοληπτών, ένας απολογισμός της περιόδου που κλείνει
 • Η εορτή της 15ης Αυγούστου
 • Αντίστροφη μέτρηση για ένα νέο «tailor made» Αναπτυξιακό Νόμο
 • Τη στήριξη της απασχόλησης στη χώρα μας έχουν αναλάβει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Διαχειριστής ΙΚΕ & εξαρτημένη σχέση εργασίας
 • Το πρόγραμμα 100.000 θέσεων εργασίας - συμβάσεις ορισμένου χρόνου - ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας
 • Το Μηχανισμό συνεργασία & επιδότηση εργοδοτικών εισφορών στον τουριστικό κλάδο
 • Απόλυση εργατοτεχνιτών & καταβολή αποζημίωσης
 • Το διάλειμμα εργασίας

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 141/2020 | Γνήσια και μη γνήσια ετοιμότητα προς εργασία
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 183/2019 Εκτός έδρας: - Η ΚΥΑ 21091/46 έχει ισχύ νόμου
  • Προϋπόθεση εφαρμογής είναι η πρόσκαιρη απασχόληση σε άλλο τόπο και η διανυκτέρευση στον τόπο αυτόν

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • To Νέο πλαίσιο παροχής πρόσθετης εργασίας από εργαζόμενους που απασχολούνται με σύμβαση μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με το Ν. 4808/2021
 • Την κανονική άδεια ανάπαυσης και αποδοχές άδειας εργαζομένων που απείχαν από την εργασία τους επί μακρόν λόγω ασθένειας
 • Την ψηφιακή κάρτα εργασίας - Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
 • Τις προϋποθέσεις κήρυξης απεργίας μετά τις διατάξεις του νέου εργασιακού νόμου 4808/2021
 • Την συνταξιοδότηση ιατρών, μηχανικών & δικηγόρων από το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΑΝ (νυν e-ΕΦΚΑ) με παραδείγματα
 • Την ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ των προσώπων που απασχολούνται σε ατομική επιχείρηση εργοδότη, με τον οποίο είναι σύζυγοι - αντισυμβαλλόμενοι συμφώνου συμβίωσης ή συγγενείς (εξ’ αίματος) α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας
 • Τα νέα δεδομένα στις δηλώσεις Covid-19 και οι «περίεργοι» κωδικοί του Ε1

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Για το πώς θα σώσετε το σπίτι σας από τον πλειστηριασμό
 • Το κύμα εισαγόμενης ακρίβειας απειλεί αγορά & καταναλωτές
 • Ο νέος εργασιακός νόμος - Προοδευτικός ή αναχρονιστικός;

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το επίδομα αδείας & μηχανισμός Συν-εργασία
 • Την απασχόληση συνταξιούχου και μείωση σύνταξης
 • Την αναγνώριση προϋπηρεσίας από το εξωτερικό
 • Την αναστολή σύμβασης εργασίας & καταγγελία

Περιλήψεις νομολογίας:

 • 1414/2019 ΜΟΝ. ΕΦΕΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Χρόνος ισχύος τους
 • 177/2018 ΜΟΝ. ΕΦΕΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Οι Σ.Σ.Ε. που μετενεργούν διατηρούν τους κανονιστικούς τους όρους

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τη συμφωνημένη λύση των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μετά από 15ετια στον ίδιο εργοδότη
 • Την Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων - Επισημάνσεις & τεχνικές υποχρεώσεις
 • Τη Σύμβαση Εξαρτημένης εργασίας και συγγενείς συμβάσεις
 • Την Προσωρινή σύνταξη & διατήρηση εργασίας
 • Την επιδότηση παγίων δαπανών & οι πρακτικές δυσκολίες
 • Self Test - Covid-19. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις
 • Εμβολιασμός ANTI-COVID: Μπορεί να υποχρεωθεί ο εργαζόμενος να εμβολιαστεί; - Ποιες οι συνέπειες της άρνησής του;

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Μια πρώτη εκτίμηση του προς ψήφιση εργασιακού νομοσχεδίου
 • Η λειτουργία της αγοράς στον καιρό της πανδημίας
 • Σύνθετοι στόχοι & ρεαλιστικές προσδοκίες από τον φετινό τουρισμό
 • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ
 • Τον δανεισμό εργαζομένου – Ε4 πίνακας προσωπικού -Συμπληρωματικός ωραρίου
 • Την άδεια και το επίδομα αδείας μισθωτών με αναστολή

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 316/2020| Πρόσωπα διεύθυνσης και εμπιστοσύνης – Αποζημίωση απόλυσης
 • Α.Π. 87/2017 | Στρατευόμενοι μισθωτοί
 • Α.Π 1594/2017| Μη τήρηση των υποχρεώσεων του εργαζομένου

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΜΑΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις τακτικές αποδοχές, Οικειοθελείς παροχές & Bonus. Πως διακρίνονται και πως υπολογίζονται;
 • Τα τοπικά όρια  ασφαλιστικής αρμοδιότητας του τ. ΤΕΑΥΕΚ .Υποχρέωση παρακράτησης και καταβολής εισφορών για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του τ. ΤΕΑΥΕΚ νυν ΕΤΕΑΕΠ από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ασφαλιστικής περιοχής του τ. ΤΕΑΥΕΚ. Απεικόνιση στην Α.Π.Δ των ασφαλιστικών στοιχείων.
 • Το πότε εκπίπτουν οι δαπάνες μισθοδοσίας από τα έσοδα των επιχειρήσεων
 • Self Test - Covid-19. Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
 • Συνταξιούχοι «δυο ταχυτήτων» κατά την αξιοποίηση χρόνου παράλληλης ασφάλισης & παράλληλης απασχόλησης
 • Την έννοια του όρου «Μισθωτοί» στην εργατική νομοθεσία

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Τα «θετικά» στις Φορολογικές Δηλώσεις 2021
 • Για το Πρόγραμμα Γέφυρα 2 για τις μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις
 • Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα & της Πρωτομαγιάς για το έτος 2021
 • Την προσαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στις νέες συνθήκες μετά την πανδημία

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το μειωμένο ωράριο και εποχιακή απασχόληση
 • Ασθένεια και αλλαγή εργασιακού έτους
 • Την προαιρετική ασφάλιση απλού εταίρου ΙΚΕ
 • Τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου & Παράταση λόγω αναστολής

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 92/2020 | Παράλληλη παροχή εργασίας σε δύο επιχειρήσεις
 • Α.Π. 1115/2020 | Αμοιβή υπερωριακής εργασίας υψηλόμισθου μισθωτού

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το Δώρο Πάσχα 2021 υπό τις συνθήκες αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω Κορωνοϊού
 • Το Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
 • Τις Συμβάσεις μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
 • Τη συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων τέκνων & συζύγων ή αδελφών αναπήρων
 • Το Ε9: Τροποποιήσεις χωρίς πρόστιμο. Παράγοντες που θα επηρεάσουν τον ΕΝΦΙΑ

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Η ψηφιακή μεταρρύθμιση του Κράτους και η επίδρασή της στη λειτουργία των επιχειρήσεων
 • Παράταση μήτηρ βοηθείας
 • Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της Δικαιοσύνης
 • Θετικό ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την Παράλληλη ασφάλιση ευρωπαίου πολίτη
 • Τον Χρόνο προειδοποίησης παραίτησης & απόλυσης
 • Την απασχόληση αποσπασμένου εργαζόμενου
 • Την ασφάλιση συνταξιούχου γιατρού

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 65/2020 | Συμβάσεις εργασίας πολλαπλής απασχόλησης – Συναφείς εργασίες -πότε οφείλεται πρόσθετη αμοιβή
 • ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 11434/2020 | Παράνομη πράξη επιβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την πρόσθετη εργασία εντός της 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης των εργαζομένων με διαφορετική ειδικότητα – Συναφείς και μη συναφείς πρόσθετες εργασίες
 • Την Επιστρεπτέα προκαταβολή των επιχειρήσεων
 • Το τι ισχύει για την απασχόληση εργαζομένων σε ακραίες καιρικές συνθήκες - Πότε αποτελούν ανυπαίτιο κώλυμα και πότε ανωτέρα βία;
 • Τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας των μισθωτών μηχανικών & την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ (με αναλυτικούς, χρηστικούς & πρακτικούς πίνακες), για τις παρακάτω κατηγορίες:
  • α. πλήρους απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης
  • β. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης
  • γ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα
  • δ. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος& σε χρήμα
  • ε. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης
  • στ. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης
  • ζ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης & πρόνοιας
  • η. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης & πρόνοιας
 • Τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης & πλασματικά έτη
 • Τα μειωμένα Ενοίκια 2021 λόγω Covid-19

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Τα σοβαρά προβλήματα της άδειας καραντίνας
 • Τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης και το δικαίωμα των εργοδοτών να καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους
 • Η εορτή της 25ης Μαρτίου 2021
 • Η κατάσταση της οικονομίας και της αγοράς μετά από ένα χρόνο πανδημίας
 • Επίδομα 400 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους
 • Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενους κατά την Καθαρά Δευτέρα

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που τίθενται σε αναστολή
 • Τον υπολογισμό μειωμένου ωραρίου (μετά τη λήξη της άδειας λοχείας) εργαζόμενης με μερική απασχόληση
 • Το ανυπαίτιο κώλυμα (ασθένεια) & αποδοχές ασθενείας
 • Τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας, λόγω κρούσματος κορωνοϊού

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 1245/2019 | Έννοια επιχειρησιακής συνήθειας - Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης υπαλλήλων
 • Α.Π. 635/2020 | Πότε χορηγείται το πιστοποιητικό εργασίας

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τον Κορωνοϊό: Δικαιούνται άδεια οι εργαζόμενοι για τεστ ή ύστερα από επαφή με κρούσμα;
 • Τη λύση των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου συνταξιοδοτούμενων λόγω γήρατος
 • Τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας - Οι πρώτες νομικές κινήσεις
 • Την επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας
 • Τις Αναστολές Φεβρουαρίου: Τι ισχύει για εργοδότες & εργαζόμενους
 • Τις εισφορές για τον Κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής) των Μισθωτών Υγειονομικών (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί) στον Ιδιωτικό Τομέα& την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ (με αναλυτικούς, χρηστικούς & πρακτικούς πίνακες) ,για τις παρακάτω κατηγορίες:

α. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης

β. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης

γ. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα

δ. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα

ε. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος

στ. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος

ζ. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης

η. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης

θ. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας

ι. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Για τη Συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών
 • Παράταση για το «Πρόγραμμα Γέφυρα», εν αναμονή του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα
 • Φορολογικό διαζύγιο - Οι παγίδες & τα οφέλη
 • Τα 3 Μέτρα για την στήριξη του Ελληνικού Ξενοδοχείου (του Γρηγόρη Τάσιου προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων)

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Ασθένεια εργαζόμενου και κανονική άδεια
 • Πληττόμενη επιχείρηση & μετατροπή σύμβασης από μερική σε πλήρη, απολύσεις προσωπικού
 • Κλειστή επιχείρηση (με εντολή δημόσιας αρχής) &οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου
 • Τα ποσοστά εισφορών για εργαζομένους μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το Ν. 4756/2020
 • Το Μηχανισμό Συνεργασία και δικαίωμα ένταξης

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 448/2019 | Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου
 • ΜΟΝ. ΕΦΕΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 980/2019 | Αποζημίωση απόλυσης οφείλεται μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών υπηρεσίας

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το Έντυπο Ε13 - Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
 • Τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου (άρθρο 31 του Ν. 4756/2020)–με πίνακες απεικόνισης των ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών
 • Το Έντυπο Ε11 - Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας. Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για την υποβολή του εντύπου (συμπλήρωση του εντύπου σε περίπτωση μεταφοράς της άδειας, εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή κ.λπ)
 • Τις αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας & ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων
 • Τις ευκαιρίες για πρόωρη συνταξιοδότηση το 2021
 • Την Άδεια απουσίας εργαζομένου λόγω συμμετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Την ενίσχυση του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων ως μέτρο σωτηρίας τους από τις συνέπειες της πανδημίας του covid-19
 • Για το Επίδομα Θέρμανσης (κριτήρια, διαδικασία υποβολής, ποσό επιδόματος κ.λπ)
 • Πώς τα σύγχρονα λογισμικά συστήματα HRMS μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και την επίτευξη των στόχων τους
 • Τη Συνέντευξη: Του Γιάννη Καρούζου (για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας , το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής καθώς και τις απολύσεις)

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το Βιβλίο δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων
 • Την αποζημίωση εκτός έδρας
 • Την πρόσληψη χημικού μηχανικού και ασφάλιση
 • Τις Συμβάσεις ορισμένου χρόνου & πρόσληψη από έμμεσο εργοδότη
 • Τον Υπολογισμό αποζημίωσης εργαζομένων σε μη κύρια τουριστικά καταλύματα
 • Τον Υπολογισμό αποδοχών ασθενείας λόγω εγκυμοσύνης & αλλαγή εργασιακού έτους
 • Την ασφάλιση οδηγού (βαν), χωρίς επαγγελματικό δίπλωμα
 • Την απόλυση εργαζομένου μετά τη λήξη της αναστολής
 • Την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης & αποζημίωση
 • Την μεταφορά άδειας εργαζόμενου σε κλειστή επιχείρηση

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 158/2018 | Διάκριση μεταξύ παροχής εξ ελευθεριότητος και παροχής με ρήτρα ανακλήσεως
 • Α.Π. 1245/2019 | Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης – Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης
 • Α.Π. 1161/2019 | Η συνταγματική αρχή της ισότητας

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το επίδομα εορτών (δώρο) Χριστουγέννων έτους 2020
  -Τρόπος υπολογισμού και καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή
 • Τη μεταφορά της άδειας αναψυχής στο επόμενο έτος
 • Την ασφάλιση των με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων & την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ (με αναλυτικούς, χρηστικούς & πρακτικούς πίνακες) ,για τις παρακάτω κατηγορίες:
  • α. Χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης - Με υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • β. Με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & χρήμα - Με υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • γ. Με εξαίρεση ασθένειας σε είδος - Με υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • δ. Με εξαίρεση επικουρική ασφάλισης - Με υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • ε. Με εξαίρεση ή χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • στ. Με εξαίρεση Επικουρικής Ασφάλισης και με εξαίρεση ή χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • ζ. Με εξαίρεση Υγειονομικής Περίθαλψης (σε είδος και σε χρήμα), με εξαίρεση Επικουρικής Ασφάλισης και με εξαίρεση ή χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • η. Απεικόνιση της ασφάλισης των Δώρων Χριστ/νων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών για Επικουρική ασφάλιση και κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής). - Δικηγόροι με Έμμισθη Εντολή χωρίς εξαιρέσεις λοιπών κλάδων ασφάλισης
  • θ. Απεικόνιση της ασφάλισης των Δώρων Χριστ/νων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών για Επικουρική ασφάλιση και κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής). - Δικηγόροι με Έμμισθη Εντολή με εξαίρεση ασθένειας σε είδος και σε χρήμα
 • Την επίσπευση της εκδίκασης των εκκρεμών αιτήσεων Νόμου Κατσέλη σύμφωνα με το Νέο Νόμο 4745/2020

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Για τα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • e-ΕΦΚΑ| Άδειες εργαζομένων λόγω θετικού testCovid-19
 • Παράταση του lockdown … παράταση προθεσμιών
 • Για το πρόγραμμα επιδότησης θερμαντικών σωμάτων στην εστίαση

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τις εισφορές μισθωτών μηχανικών πλήρους απασχόλησης
 • Τον υπολογισμό άδειας κυοφορίας
 • Την διανομή κερδών και ασφαλιστικές εισφορές
 • Την αναστολή συμβάσεων καθηγητών φροντιστηρίων Μέσης εκπαίδευσης

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Μον. Πρωτ. Αθηνών 1153/2020 | Διευθυντικά στελέχη - Υπολογισμός αποζημίωσης καταγγελίας
 • Μον. Πρωτ. Θεσ/νίκης 8538/2020 | Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου από την εργασία του

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την ασφάλιση των Μισθωτών Μηχανικών& τηναπεικόνισητης ασφάλισηςστην Α.Π.Δ (με αναλυτικούς, χρηστικούς&πρακτικούς πίνακες) ,για τις παρακάτω κατηγορίες:
  • α. πλήρους απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης
  • β. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης
  • γ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα
  • δ. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα
  • ε. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος
  • στ. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος
  • ζ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης
  • η. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης
  • θ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας
  • ι. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας
 • 17 απαντήσεις σε επίκαιρα εργασιακά θέματαγια(ευπαθείς ομάδες , τηλεργασία, άδεια ειδικού σκοπού , αναστολή συμβάσεων εργασίας κ.λπ)
 • Τη σύμβαση δανεισμού εργαζομένου
 • Το νέο πτωχευτικόκώδικα

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Για τις συνέπειες του κορωνοϊού στις εργασιακές σχέσεις
 • Ειδικότητες εργαζομένων για τις οποίες ισχύουν μικρότερα ωράρια εργασίας από τις 40 ώρες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 • Για τα τέλη κυκλοφορίας 2021
 • Το Πόθεν Έσχες 2020

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την πληρωμή και ασφάλιση εργαζόμενου με Covid 19
 • Την χορήγηση κανονικής αδείας 2020 σε επιχείρηση με εργαζόμενους στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 • Την δοκιμαστική πρόσληψη εργαζομένου
 • Τον Ετήσιο πίνακαπροσωπικού & μηχανισμός συνεργασία
 • Την Ετήσια κατάσταση προσωπικού και οικοδομοτεχνικά έργα

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 64/2020 | Πενθήμερη εργασία και εβδομαδιαία ανάπαυση. Μέτρα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Καταγγελία των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας. Διάκριση υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών.
 • Αρείου Πάγου 1345/2019 | Αποχώρηση από την εργασία με τη συγκατάθεση του εργοδότη

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την άκυρη και καταχρηστική απόλυση
 • Το Δώρο Χριστουγέννων - Πόσα θα λάβουν όσοι τέθηκαν σε αναστολή εργασίας; - Πώς υπολογίζεται; (με παραδείγματα)
 • Τις προθεσμίες των φορολογικών υποχρεώσεων έως το τέλος του έτους
 • Τον Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού – Ε4
 • Την άδεια εργαζόμενων γονέων λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον COVID-19
 • Ποια χρέη παρατείνονται για τον Απρίλιο του 2021

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε δανειολήπτης για το νέο «Πρόγραμμα Γέφυρα»
 • Για το χρόνο απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας (Άρθρο 21 του Ν. 3850/2010)
 • Τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού μας συστήματος
 • Η «αιμορραγία» στον τζίρο των επιχειρήσεων συνεχίζεται υπό την απειλή νέου lockdown
 • Για την Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2020&τιςσυνέπειες για τους εργαζόμενους

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την άδεια ασθενείας και ημέρα ανάπαυσης
 • Την αποζημίωση απόλυσης και συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • Την καταγγελία σύμβασης & μηχανισμός «Συνεργασία»
 • Την πρόσληψη προσωπικού μέσω Ε.Π.Α.
 • Την υποχρέωση ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. μετόχου Α.Ε.
 • Τα ποσοστά Π.Κ. 117 για πλήρη και μειωμένη απασχόληση

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 483/2019 | Άκυρη καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Δεύτερη καταγγελία μετά την ακύρωση της πρώτης

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τα Μέτρα στήριξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων & επιχειρήσεων τουρισμού εν γένει
 • Τις Κανονικές άδειες ανάπαυσης εργαζομένων με αναλυτικούς πίνακες
 • Τη Μείωση εισφορών εργοδότη - εργαζομένου (Άρθρο 48 του Ν. 4670/2020)
 • Το τι ορίζουν οι πρόσφατες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τις μειώσεις των συντάξεων
 • Τις διορθώσεις στο Ε9 πριν την έκδοση του Ε.Ν.Φ.Ι.Α.  
 • Την άδεια άνευ αποδοχών
 • Τη θέση της σύμβασης εργασίας στο εργατικό μας δίκαιο

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Τις επτά SOS ερωτήσεις και απαντήσεις για το Μηχανισμό «ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Την αργία της 15ης Αυγούστου που φέτος συμπίπτει σε ημέρα Σάββατο
 • Την παράταση των δηλώσεων και τα σενάρια μείωσης της προκαταβολής
 • Τα «απόνερα» της απόφασης του Σ.τ.Ε. για τα αναδρομικά     
 • Το άγχος & το stress στην εργασία και την επίδρασή τους στους εργαζόμενους
 • Την κατανάλωση ως κινητήρια δύναμη της αγοράς και της απασχόλησης
 • Τη συνέντευξη τουΓρηγόρη Τάσιου(Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων)
 • Την κατανάλωση ως κινητήρια δύναμη της αγοράς και της απασχόλησης

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τη Μακρά ασθένεια - Άδεια & επίδομα αδείας
 • Τις Αποδοχές ασθενείας-κυοφορίας και αλλαγή εργασιακού έτους
 • Την άδεια μητρότητας του ΟΑΕΔ - Δικαίωμα χορήγησης (όταν ο σύζυγος εργάζεται στο Δημόσιο)
 • Τις παρατάσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου λόγω αναστολής
 • Τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για έμμισθο δικηγόρο
 • Την πρόσληψη εποχικού εργαζομένου σε ξενοδοχείο και αναστολή
 • Ανανεώσεις Συμβάσεων Ορισμένου χρόνου

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 2073/2017 | Μακρά απουσία εργαζομένου από την εργασία του λόγω ασθενείας και συνέπειες

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις εργασιακές σχέσεις μετά το τέλος της πανδημίας
 • Την ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ και πώς διαμορφώνεται η νέα εργασιακή πραγματικότητα
 • Τους κρυφούς κωδικούς του Ε1
 • Τον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής και την έκπτωση 40% στα μισθώματα
 • Τον 10λογο στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία»
 • Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην εποχή της Πανδημίας COVID-19

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Τη συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης του Υπ. Εργασίας, Κωνσταντίνου Αγραπιδάγια τον «μηχανισμό ενίσχυσης απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Πως τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης οδηγούν τελικά στην ανεργία
 • Ποιά είναι μετά την πανδημία η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου;
 • Την ψηφιακή σύνταξη

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το μειωμένο ωράριο εργασίας –Μηχανισμός ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 • Την αποζημίωση απόλυσης υπαλλήλου
 • Την οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένου σε πληττόμενη επιχείρηση
 • Το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας
 • Τις αποδοχές ασθενείας & γνωστοποίηση στον Ε.Φ.Κ.Α.

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 1345/2019 | Αποζημίωση απόλυσης εργαζομένων με 15ετή εργασία στην ίδια επιχείρηση
 • Αρείου Πάγου 349/2019 | Ιδιότητα – προϋπηρεσία λιθογράφου ΟΦΦΣΕΤ

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την υγειονομική κρίση ως παράγοντας οικονομικής ύφεσης και αύξησης της ανεργίας
 • Τον υπολογισμό αποζημίωσης απολυόμενων μισθωτών που εργάζονται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου είτε α) με συνεχή εκ περιτροπής εργασία, είτε β) με συνεχή σύμβαση πλήρους απασχόλησης που εναλλάσσεται με σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για επιχειρήσεις ή εργοδότες που πλήττονται, λόγω λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του Covid-19
 • Τις μειώσεις φόρου στην φορολογία εισοδήματος – Αναλυτικός οδηγός για τις φορολογικές δηλώσεις
 • Τη 2η φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές ατομικές επιχειρήσεις
 • Την αμοιβή της εργασίας κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Τη συνέντευξη του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για τον «μηχανισμό ενίσχυσης απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Την υποβολή του φετινού Ε3 καθώς και τι πρέπει να προσέξουμε
 • Τον «γρίφο» του υπολογισμού των μελλοντικών επικουρικών συντάξεων
 • Το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας και αν αυτό ,μπορεί να συντρέξει με το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Το πώς δίνει ανάσα ζωής για χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τον υπολογισμό της κανονικής αδείας για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας
 • Τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • Την οικειοθελής αποχώρηση
 • Την καταγγελία σύμβασης σε εταιρεία που είχε ανασταλεί η λειτουργία της
 • Τον υπολογισμό μισθού συντηρητή σε ξενοδοχείο

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 1366/2017 | Καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζομένου σε επιχ/σεις υπό εκκαθάριση & τοκοφορία απαιτήσεων

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΜΑΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την Υποβολή των Νέων & Προσωρινών Εντύπων Ειδικού Σκοπού στο Π.Σ. Εργάνη
 • Τις Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
 • Τα οικονομικά μέτρα του Μαΐου
 • Οδηγίες και μέτρα στο πλαίσιο της  τηλεργασίας 
 • Την απασχόληση συνταξιούχων ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΕΠ (Ν.4670/2020)
 • Την αργία της Πρωτομαγιάς για το 2020
 • Τη συμβολή της τηλεργασίας στη διατήρηση θέσεων εργασίας

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης την επομένη της κρίσης
 • Τη δήλωσε ο Υπ. Τουρισμού Χ. Θεοχάρης ‘’ για τον Τουρισμό στην Ελλάδα’’
 • Το σχέδιο για τη μείωση προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων
 • Την παράταση μέχρι και τέλος Ιουλίου για την προστασία της κύριας κατοικίας σε αναμονή του νέου πτωχευτικού κώδικα
 • Τη δυνατότητα διόρθωσης σε ενοίκια
 • Το Λιανικό εμπόριο ...’’ Η επόμενη μέρα απαιτεί δυναμική αντιμετώπιση’’, του Β. Κορκίδη (Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ Αττικής)
 • Τις Νέες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας για το 2020

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 353/2019 | Λύση συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει 15ετία στην ίδια επιχείρηση
 • Αρείου Πάγου 2116/2017 | Αμοιβή παροχής υπερεργασίας, υπερωριακής και Κυριακής εργασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Τις εισφορές αμοιβών Δ.Σ.
 • Την υπερωριακή απασχόληση εργαζόμενης με μειωμένο ωράριο
 • Το ρεπό σε πενθήμερη απασχόληση
 • Την προσαύξηση αμοιβής για απασχόληση Κυριακή / αργία

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το τι αλλάζει και τι διευκρινίζεται με την Απόφαση 12998/232/29-3-2020 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις
 • Τον Κορωνοϊό & την εκ περιτροπής εργασία , τηλεργασία , εξ αποστάσεως εργασία κ.α.
 • Την άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων
 • Το Δώρο Πάσχα 2020 υπό τις συνθήκες αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω του Κορωνοϊού 
 • Τα οικονομικά μέτρα για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω Covid-19
 • Τις κυριότερες αλλαγές που επέφερε ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος  4670 όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολουμένων  υπαγομένων στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών, υγειονομικών κ.λπ.

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Την αναστολή Δόσεων Δανείων & Προστασία Κύριας Κατοικίας εν μέσω Κορωνοϊού COVID-19
 • Το εργατικό δυναμικό που χάθηκε στα χρόνια της κρίσης και την ανάγκη αναπλήρωσής του  
 • Τη συμβολή των σύγχρονων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης στην πρόληψη μετάδοσης ιών και επικίνδυνων μεταδοτικών ασθενειών
 • Την επιστρεπτέα προκαταβολή –Οδηγίες για τη δήλωση συμμετοχής
 • ΕΝΦΙΑ & αντικειμενικές αξίες «παγώνουν» ελέω κορωνοϊού  

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 1187/2019 | Σύμβαση εργασίας φύλακα ασφαλείας

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού – Απασχόληση σε δυο εργοδότες
 • Άδεια ευπαθών ομάδων
 • Αναστολή σύμβασης και αναρρωτική άδεια
 • Οικειοθελής αποχώρηση – ‘κλείσιμο’ επιχείρησης από δημόσια αρχή
 • Αναστολή συμβάσεων εργασίας και άδεια ειδικού σκοπού
 • Ασφάλιση αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τα δικαιώματα των εργαζομένων & τις υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει της εξάπλωσης του Κορωνοϊού
 • Την 11αδα των βασικών αλλαγών σε συντάξεις και εισφορές στο νέο Ασφαλιστικό Νόμο
 • Την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας των ελεύθερων επαγγελματιών βάσει του νέου Ασφαλιστικού Νόμου
 • Τους Όρους αμοιβής & εργασίας του προσωπικού εμπορικών καταστημάτων  -  Πενθήμερης & Εξαήμερης εργασίας
 • Το Νέο Πτωχευτικό Κώδικα χωρίς προστασία της κύριας κατοικίας

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Το τι ισχύει για την αργία της 25ης Μαρτίου
 • Το αν είναι απαραίτητη η εξαγορά πλασματικών ετών;
 • Το Πότε θα καταβληθεί το επίδομα παιδιού
 • Την αργία της Καθαράς Δευτέρας. Ποιές οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενους;
 • Το Smart working! Μια νέα μορφή εργασίας & οργάνωσης των επιχειρήσεων
 • Τη συνέντευξη του Γιάννη  Χατζηθεοδοσίου (Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας)

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 1576/2018 | Επιτρεπτή η απόλυση για οικονομικοτεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια ισχύος μονομερώς επιβληθέντος συστήματος εκ περιτροπής εργασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Αποζημίωση Αδείας
 • Ασφάλιση φύλακα
 • Αμοιβές Παράστασης Δ.Σ
 • Απόλυση με προειδοποίηση και εγκυμοσύνη
 • Εργασία υπαλλήλου σε ασθένεια         

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

 Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τα νέα πρόστιμα από τους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε.
 • Την ανεργία στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης  και την αντιμετώπισή της
 • Τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους σε οικοδομικές & τεχνικές εργασίες (ποιοι εργοδότες είναι υπόχρεοι για την αναγγελία των εργαζομένων που απασχολούν μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ & ποιοι εξαιρούνται )
 • Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
 • Τη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ... και τι σημαίνει στην πράξη
 • Το ποια αναμένεται να είναι η τελική στάση του Σ.τ.Ε. στο ζήτημα των αναδρομικών
 • Τις εκπτωτικές περιόδους και τις Κυριακές του έτους 2020 που θα παραμείνουν ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα
 • Τη συνέντευξη του Μιχάλη Κατρίνη

 Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 483/2019 | Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Κατοχή από τον εργαζόμενο βιβλιαρίου Υγείας
 • Αρείου Πάγου 485/2019 | Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης για οικονομοτεχνικούς λόγους - Τρόποι καθιέρωσης σύμβασης εκ περιτροπής εργασίας

 Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Τα ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα
 • Την απόλυση εργαζομένων σε αναρρωτική άδεια
 • Τη Σ.Σ.Ε. προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας
 • Την ασφάλιση ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Την ασφάλιση οδηγού σχολικού λεωφορείου

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την ανάπτυξη τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία & τον κίνδυνο της αύξησης της ανεργίας
 • Τα νέα δεδομένα στη μερική απασχόληση
 • Την υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε11 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Τις αλλαγές στη φορολογία Φυσικών & Νομικών προσώπων
 • Τα δικαιώματα του εργαζομένου σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Τις παροχές σε είδος μετά το Ν.4646/2019, όπως θα ισχύσουν από 1.1.2020
 • Το σχέδιο << Ηρακλής >> και την κρατική εγγύηση 12 δις για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών
 • Την έννοια της διακοπής της εργασίας (διακεκομμένο ωράριο)
 • Τις σημερινές συνταξιοδοτικές προσδοκίες των απασχολούμενων μισθωτών 

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 166/2019 – Μακρά διάρκεια ασθένειας των εργαζομένων και πότε θεωρείται ως σιωπηρή δήλωση της βούλησής τους για λύση της σύμβασης εργασίας τους οικειοθελώς
 • Αρείου Πάγου 2073/2017 – Όρια βραχείας ασθένειας άρθρου 3 Ν.4558/1930
 • Αρείου Πάγου 1413/2015 – Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζομένων

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Την τροποποίηση ωραρίου πρακτικά ασκούμενων
 • Την ανανέωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 • Το ισόχρονο μειωμένο ωράριο
 • Την ασφάλιση μηχανολόγου μηχανικού
 • Την καταβολή του Δ. Χριστουγέννων & στράτευση

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή