Γραφτείτε Συνδρομητές

Το περιοδικό είναι ηλεκτρονικό και σας δίνετε η δυνατότητα εκτύπωσης.

Η ανάγνωση του περιοδικού γίνεται σε 2 συσκευές της επιλογής σας. Για επιπλέον ανάγνωση σε συσκευές σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 

Το περιοδικό κυκλοφορεί στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

ΜΑΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις τακτικές αποδοχές, Οικειοθελείς παροχές & Bonus. Πως διακρίνονται και πως υπολογίζονται;
 • Τα τοπικά όρια  ασφαλιστικής αρμοδιότητας του τ. ΤΕΑΥΕΚ .Υποχρέωση παρακράτησης και καταβολής εισφορών για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του τ. ΤΕΑΥΕΚ νυν ΕΤΕΑΕΠ από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ασφαλιστικής περιοχής του τ. ΤΕΑΥΕΚ. Απεικόνιση στην Α.Π.Δ των ασφαλιστικών στοιχείων.
 • Το πότε εκπίπτουν οι δαπάνες μισθοδοσίας από τα έσοδα των επιχειρήσεων
 • Self Test - Covid-19. Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
 • Συνταξιούχοι «δυο ταχυτήτων» κατά την αξιοποίηση χρόνου παράλληλης ασφάλισης & παράλληλης απασχόλησης
 • Την έννοια του όρου «Μισθωτοί» στην εργατική νομοθεσία

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Τα «θετικά» στις Φορολογικές Δηλώσεις 2021
 • Για το Πρόγραμμα Γέφυρα 2 για τις μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις
 • Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα & της Πρωτομαγιάς για το έτος 2021
 • Την προσαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στις νέες συνθήκες μετά την πανδημία

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το μειωμένο ωράριο και εποχιακή απασχόληση
 • Ασθένεια και αλλαγή εργασιακού έτους
 • Την προαιρετική ασφάλιση απλού εταίρου ΙΚΕ
 • Τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου & Παράταση λόγω αναστολής

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 92/2020 | Παράλληλη παροχή εργασίας σε δύο επιχειρήσεις
 • Α.Π. 1115/2020 | Αμοιβή υπερωριακής εργασίας υψηλόμισθου μισθωτού

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το Δώρο Πάσχα 2021 υπό τις συνθήκες αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω Κορωνοϊού
 • Το Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
 • Τις Συμβάσεις μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
 • Τη συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων τέκνων & συζύγων ή αδελφών αναπήρων
 • Το Ε9: Τροποποιήσεις χωρίς πρόστιμο. Παράγοντες που θα επηρεάσουν τον ΕΝΦΙΑ

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Η ψηφιακή μεταρρύθμιση του Κράτους και η επίδρασή της στη λειτουργία των επιχειρήσεων
 • Παράταση μήτηρ βοηθείας
 • Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της Δικαιοσύνης
 • Θετικό ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την Παράλληλη ασφάλιση ευρωπαίου πολίτη
 • Τον Χρόνο προειδοποίησης παραίτησης & απόλυσης
 • Την απασχόληση αποσπασμένου εργαζόμενου
 • Την ασφάλιση συνταξιούχου γιατρού

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 65/2020 | Συμβάσεις εργασίας πολλαπλής απασχόλησης – Συναφείς εργασίες -πότε οφείλεται πρόσθετη αμοιβή
 • ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 11434/2020 | Παράνομη πράξη επιβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την πρόσθετη εργασία εντός της 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης των εργαζομένων με διαφορετική ειδικότητα – Συναφείς και μη συναφείς πρόσθετες εργασίες
 • Την Επιστρεπτέα προκαταβολή των επιχειρήσεων
 • Το τι ισχύει για την απασχόληση εργαζομένων σε ακραίες καιρικές συνθήκες - Πότε αποτελούν ανυπαίτιο κώλυμα και πότε ανωτέρα βία;
 • Τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας των μισθωτών μηχανικών & την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ (με αναλυτικούς, χρηστικούς & πρακτικούς πίνακες), για τις παρακάτω κατηγορίες:
  • α. πλήρους απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης
  • β. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης
  • γ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα
  • δ. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος& σε χρήμα
  • ε. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης
  • στ. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης
  • ζ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης & πρόνοιας
  • η. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης & πρόνοιας
 • Τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης & πλασματικά έτη
 • Τα μειωμένα Ενοίκια 2021 λόγω Covid-19

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Τα σοβαρά προβλήματα της άδειας καραντίνας
 • Τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης και το δικαίωμα των εργοδοτών να καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους
 • Η εορτή της 25ης Μαρτίου 2021
 • Η κατάσταση της οικονομίας και της αγοράς μετά από ένα χρόνο πανδημίας
 • Επίδομα 400 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους
 • Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενους κατά την Καθαρά Δευτέρα

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που τίθενται σε αναστολή
 • Τον υπολογισμό μειωμένου ωραρίου (μετά τη λήξη της άδειας λοχείας) εργαζόμενης με μερική απασχόληση
 • Το ανυπαίτιο κώλυμα (ασθένεια) & αποδοχές ασθενείας
 • Τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας, λόγω κρούσματος κορωνοϊού

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 1245/2019 | Έννοια επιχειρησιακής συνήθειας - Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης υπαλλήλων
 • Α.Π. 635/2020 | Πότε χορηγείται το πιστοποιητικό εργασίας

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τον Κορωνοϊό: Δικαιούνται άδεια οι εργαζόμενοι για τεστ ή ύστερα από επαφή με κρούσμα;
 • Τη λύση των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου συνταξιοδοτούμενων λόγω γήρατος
 • Τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας - Οι πρώτες νομικές κινήσεις
 • Την επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας
 • Τις Αναστολές Φεβρουαρίου: Τι ισχύει για εργοδότες & εργαζόμενους
 • Τις εισφορές για τον Κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής) των Μισθωτών Υγειονομικών (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί) στον Ιδιωτικό Τομέα& την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ (με αναλυτικούς, χρηστικούς & πρακτικούς πίνακες) ,για τις παρακάτω κατηγορίες:

α. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης

β. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης

γ. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα

δ. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα

ε. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος

στ. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος

ζ. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης

η. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης

θ. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας

ι. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Για τη Συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών
 • Παράταση για το «Πρόγραμμα Γέφυρα», εν αναμονή του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα
 • Φορολογικό διαζύγιο - Οι παγίδες & τα οφέλη
 • Τα 3 Μέτρα για την στήριξη του Ελληνικού Ξενοδοχείου (του Γρηγόρη Τάσιου προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων)

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Ασθένεια εργαζόμενου και κανονική άδεια
 • Πληττόμενη επιχείρηση & μετατροπή σύμβασης από μερική σε πλήρη, απολύσεις προσωπικού
 • Κλειστή επιχείρηση (με εντολή δημόσιας αρχής) &οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου
 • Τα ποσοστά εισφορών για εργαζομένους μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το Ν. 4756/2020
 • Το Μηχανισμό Συνεργασία και δικαίωμα ένταξης

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 448/2019 | Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου
 • ΜΟΝ. ΕΦΕΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 980/2019 | Αποζημίωση απόλυσης οφείλεται μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών υπηρεσίας

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το Έντυπο Ε13 - Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
 • Τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου (άρθρο 31 του Ν. 4756/2020)–με πίνακες απεικόνισης των ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών
 • Το Έντυπο Ε11 - Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας. Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για την υποβολή του εντύπου (συμπλήρωση του εντύπου σε περίπτωση μεταφοράς της άδειας, εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή κ.λπ)
 • Τις αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας & ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων
 • Τις ευκαιρίες για πρόωρη συνταξιοδότηση το 2021
 • Την Άδεια απουσίας εργαζομένου λόγω συμμετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Την ενίσχυση του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων ως μέτρο σωτηρίας τους από τις συνέπειες της πανδημίας του covid-19
 • Για το Επίδομα Θέρμανσης (κριτήρια, διαδικασία υποβολής, ποσό επιδόματος κ.λπ)
 • Πώς τα σύγχρονα λογισμικά συστήματα HRMS μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και την επίτευξη των στόχων τους
 • Τη Συνέντευξη: Του Γιάννη Καρούζου (για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας , το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής καθώς και τις απολύσεις)

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το Βιβλίο δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων
 • Την αποζημίωση εκτός έδρας
 • Την πρόσληψη χημικού μηχανικού και ασφάλιση
 • Τις Συμβάσεις ορισμένου χρόνου & πρόσληψη από έμμεσο εργοδότη
 • Τον Υπολογισμό αποζημίωσης εργαζομένων σε μη κύρια τουριστικά καταλύματα
 • Τον Υπολογισμό αποδοχών ασθενείας λόγω εγκυμοσύνης & αλλαγή εργασιακού έτους
 • Την ασφάλιση οδηγού (βαν), χωρίς επαγγελματικό δίπλωμα
 • Την απόλυση εργαζομένου μετά τη λήξη της αναστολής
 • Την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης & αποζημίωση
 • Την μεταφορά άδειας εργαζόμενου σε κλειστή επιχείρηση

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 158/2018 | Διάκριση μεταξύ παροχής εξ ελευθεριότητος και παροχής με ρήτρα ανακλήσεως
 • Α.Π. 1245/2019 | Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης – Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης
 • Α.Π. 1161/2019 | Η συνταγματική αρχή της ισότητας

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το επίδομα εορτών (δώρο) Χριστουγέννων έτους 2020
  -Τρόπος υπολογισμού και καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή
 • Τη μεταφορά της άδειας αναψυχής στο επόμενο έτος
 • Την ασφάλιση των με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων & την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ (με αναλυτικούς, χρηστικούς & πρακτικούς πίνακες) ,για τις παρακάτω κατηγορίες:
  • α. Χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης - Με υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • β. Με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & χρήμα - Με υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • γ. Με εξαίρεση ασθένειας σε είδος - Με υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • δ. Με εξαίρεση επικουρική ασφάλισης - Με υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • ε. Με εξαίρεση ή χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • στ. Με εξαίρεση Επικουρικής Ασφάλισης και με εξαίρεση ή χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • ζ. Με εξαίρεση Υγειονομικής Περίθαλψης (σε είδος και σε χρήμα), με εξαίρεση Επικουρικής Ασφάλισης και με εξαίρεση ή χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • η. Απεικόνιση της ασφάλισης των Δώρων Χριστ/νων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών για Επικουρική ασφάλιση και κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής). - Δικηγόροι με Έμμισθη Εντολή χωρίς εξαιρέσεις λοιπών κλάδων ασφάλισης
  • θ. Απεικόνιση της ασφάλισης των Δώρων Χριστ/νων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών για Επικουρική ασφάλιση και κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής). - Δικηγόροι με Έμμισθη Εντολή με εξαίρεση ασθένειας σε είδος και σε χρήμα
 • Την επίσπευση της εκδίκασης των εκκρεμών αιτήσεων Νόμου Κατσέλη σύμφωνα με το Νέο Νόμο 4745/2020

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Για τα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • e-ΕΦΚΑ| Άδειες εργαζομένων λόγω θετικού testCovid-19
 • Παράταση του lockdown … παράταση προθεσμιών
 • Για το πρόγραμμα επιδότησης θερμαντικών σωμάτων στην εστίαση

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τις εισφορές μισθωτών μηχανικών πλήρους απασχόλησης
 • Τον υπολογισμό άδειας κυοφορίας
 • Την διανομή κερδών και ασφαλιστικές εισφορές
 • Την αναστολή συμβάσεων καθηγητών φροντιστηρίων Μέσης εκπαίδευσης

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Μον. Πρωτ. Αθηνών 1153/2020 | Διευθυντικά στελέχη - Υπολογισμός αποζημίωσης καταγγελίας
 • Μον. Πρωτ. Θεσ/νίκης 8538/2020 | Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου από την εργασία του

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την ασφάλιση των Μισθωτών Μηχανικών& τηναπεικόνισητης ασφάλισηςστην Α.Π.Δ (με αναλυτικούς, χρηστικούς&πρακτικούς πίνακες) ,για τις παρακάτω κατηγορίες:
  • α. πλήρους απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης
  • β. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης
  • γ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα
  • δ. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα
  • ε. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος
  • στ. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος
  • ζ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης
  • η. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης
  • θ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας
  • ι. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας
 • 17 απαντήσεις σε επίκαιρα εργασιακά θέματαγια(ευπαθείς ομάδες , τηλεργασία, άδεια ειδικού σκοπού , αναστολή συμβάσεων εργασίας κ.λπ)
 • Τη σύμβαση δανεισμού εργαζομένου
 • Το νέο πτωχευτικόκώδικα

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Για τις συνέπειες του κορωνοϊού στις εργασιακές σχέσεις
 • Ειδικότητες εργαζομένων για τις οποίες ισχύουν μικρότερα ωράρια εργασίας από τις 40 ώρες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 • Για τα τέλη κυκλοφορίας 2021
 • Το Πόθεν Έσχες 2020

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την πληρωμή και ασφάλιση εργαζόμενου με Covid 19
 • Την χορήγηση κανονικής αδείας 2020 σε επιχείρηση με εργαζόμενους στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 • Την δοκιμαστική πρόσληψη εργαζομένου
 • Τον Ετήσιο πίνακαπροσωπικού & μηχανισμός συνεργασία
 • Την Ετήσια κατάσταση προσωπικού και οικοδομοτεχνικά έργα

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 64/2020 | Πενθήμερη εργασία και εβδομαδιαία ανάπαυση. Μέτρα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Καταγγελία των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας. Διάκριση υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών.
 • Αρείου Πάγου 1345/2019 | Αποχώρηση από την εργασία με τη συγκατάθεση του εργοδότη

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την άκυρη και καταχρηστική απόλυση
 • Το Δώρο Χριστουγέννων - Πόσα θα λάβουν όσοι τέθηκαν σε αναστολή εργασίας; - Πώς υπολογίζεται; (με παραδείγματα)
 • Τις προθεσμίες των φορολογικών υποχρεώσεων έως το τέλος του έτους
 • Τον Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού – Ε4
 • Την άδεια εργαζόμενων γονέων λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον COVID-19
 • Ποια χρέη παρατείνονται για τον Απρίλιο του 2021

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε δανειολήπτης για το νέο «Πρόγραμμα Γέφυρα»
 • Για το χρόνο απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας (Άρθρο 21 του Ν. 3850/2010)
 • Τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού μας συστήματος
 • Η «αιμορραγία» στον τζίρο των επιχειρήσεων συνεχίζεται υπό την απειλή νέου lockdown
 • Για την Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2020&τιςσυνέπειες για τους εργαζόμενους

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την άδεια ασθενείας και ημέρα ανάπαυσης
 • Την αποζημίωση απόλυσης και συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • Την καταγγελία σύμβασης & μηχανισμός «Συνεργασία»
 • Την πρόσληψη προσωπικού μέσω Ε.Π.Α.
 • Την υποχρέωση ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. μετόχου Α.Ε.
 • Τα ποσοστά Π.Κ. 117 για πλήρη και μειωμένη απασχόληση

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 483/2019 | Άκυρη καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Δεύτερη καταγγελία μετά την ακύρωση της πρώτης

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τα Μέτρα στήριξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων & επιχειρήσεων τουρισμού εν γένει
 • Τις Κανονικές άδειες ανάπαυσης εργαζομένων με αναλυτικούς πίνακες
 • Τη Μείωση εισφορών εργοδότη - εργαζομένου (Άρθρο 48 του Ν. 4670/2020)
 • Το τι ορίζουν οι πρόσφατες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τις μειώσεις των συντάξεων
 • Τις διορθώσεις στο Ε9 πριν την έκδοση του Ε.Ν.Φ.Ι.Α.  
 • Την άδεια άνευ αποδοχών
 • Τη θέση της σύμβασης εργασίας στο εργατικό μας δίκαιο

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Τις επτά SOS ερωτήσεις και απαντήσεις για το Μηχανισμό «ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Την αργία της 15ης Αυγούστου που φέτος συμπίπτει σε ημέρα Σάββατο
 • Την παράταση των δηλώσεων και τα σενάρια μείωσης της προκαταβολής
 • Τα «απόνερα» της απόφασης του Σ.τ.Ε. για τα αναδρομικά     
 • Το άγχος & το stress στην εργασία και την επίδρασή τους στους εργαζόμενους
 • Την κατανάλωση ως κινητήρια δύναμη της αγοράς και της απασχόλησης
 • Τη συνέντευξη τουΓρηγόρη Τάσιου(Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων)
 • Την κατανάλωση ως κινητήρια δύναμη της αγοράς και της απασχόλησης

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τη Μακρά ασθένεια - Άδεια & επίδομα αδείας
 • Τις Αποδοχές ασθενείας-κυοφορίας και αλλαγή εργασιακού έτους
 • Την άδεια μητρότητας του ΟΑΕΔ - Δικαίωμα χορήγησης (όταν ο σύζυγος εργάζεται στο Δημόσιο)
 • Τις παρατάσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου λόγω αναστολής
 • Τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για έμμισθο δικηγόρο
 • Την πρόσληψη εποχικού εργαζομένου σε ξενοδοχείο και αναστολή
 • Ανανεώσεις Συμβάσεων Ορισμένου χρόνου

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 2073/2017 | Μακρά απουσία εργαζομένου από την εργασία του λόγω ασθενείας και συνέπειες

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις εργασιακές σχέσεις μετά το τέλος της πανδημίας
 • Την ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ και πώς διαμορφώνεται η νέα εργασιακή πραγματικότητα
 • Τους κρυφούς κωδικούς του Ε1
 • Τον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής και την έκπτωση 40% στα μισθώματα
 • Τον 10λογο στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία»
 • Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην εποχή της Πανδημίας COVID-19

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Τη συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης του Υπ. Εργασίας, Κωνσταντίνου Αγραπιδάγια τον «μηχανισμό ενίσχυσης απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Πως τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης οδηγούν τελικά στην ανεργία
 • Ποιά είναι μετά την πανδημία η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου;
 • Την ψηφιακή σύνταξη

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το μειωμένο ωράριο εργασίας –Μηχανισμός ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 • Την αποζημίωση απόλυσης υπαλλήλου
 • Την οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένου σε πληττόμενη επιχείρηση
 • Το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας
 • Τις αποδοχές ασθενείας & γνωστοποίηση στον Ε.Φ.Κ.Α.

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 1345/2019 | Αποζημίωση απόλυσης εργαζομένων με 15ετή εργασία στην ίδια επιχείρηση
 • Αρείου Πάγου 349/2019 | Ιδιότητα – προϋπηρεσία λιθογράφου ΟΦΦΣΕΤ

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την υγειονομική κρίση ως παράγοντας οικονομικής ύφεσης και αύξησης της ανεργίας
 • Τον υπολογισμό αποζημίωσης απολυόμενων μισθωτών που εργάζονται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου είτε α) με συνεχή εκ περιτροπής εργασία, είτε β) με συνεχή σύμβαση πλήρους απασχόλησης που εναλλάσσεται με σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για επιχειρήσεις ή εργοδότες που πλήττονται, λόγω λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του Covid-19
 • Τις μειώσεις φόρου στην φορολογία εισοδήματος – Αναλυτικός οδηγός για τις φορολογικές δηλώσεις
 • Τη 2η φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές ατομικές επιχειρήσεις
 • Την αμοιβή της εργασίας κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Τη συνέντευξη του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για τον «μηχανισμό ενίσχυσης απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Την υποβολή του φετινού Ε3 καθώς και τι πρέπει να προσέξουμε
 • Τον «γρίφο» του υπολογισμού των μελλοντικών επικουρικών συντάξεων
 • Το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας και αν αυτό ,μπορεί να συντρέξει με το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Το πώς δίνει ανάσα ζωής για χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τον υπολογισμό της κανονικής αδείας για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας
 • Τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • Την οικειοθελής αποχώρηση
 • Την καταγγελία σύμβασης σε εταιρεία που είχε ανασταλεί η λειτουργία της
 • Τον υπολογισμό μισθού συντηρητή σε ξενοδοχείο

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 1366/2017 | Καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζομένου σε επιχ/σεις υπό εκκαθάριση & τοκοφορία απαιτήσεων

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΜΑΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την Υποβολή των Νέων & Προσωρινών Εντύπων Ειδικού Σκοπού στο Π.Σ. Εργάνη
 • Τις Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
 • Τα οικονομικά μέτρα του Μαΐου
 • Οδηγίες και μέτρα στο πλαίσιο της  τηλεργασίας 
 • Την απασχόληση συνταξιούχων ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΕΠ (Ν.4670/2020)
 • Την αργία της Πρωτομαγιάς για το 2020
 • Τη συμβολή της τηλεργασίας στη διατήρηση θέσεων εργασίας

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης την επομένη της κρίσης
 • Τη δήλωσε ο Υπ. Τουρισμού Χ. Θεοχάρης ‘’ για τον Τουρισμό στην Ελλάδα’’
 • Το σχέδιο για τη μείωση προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων
 • Την παράταση μέχρι και τέλος Ιουλίου για την προστασία της κύριας κατοικίας σε αναμονή του νέου πτωχευτικού κώδικα
 • Τη δυνατότητα διόρθωσης σε ενοίκια
 • Το Λιανικό εμπόριο ...’’ Η επόμενη μέρα απαιτεί δυναμική αντιμετώπιση’’, του Β. Κορκίδη (Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ Αττικής)
 • Τις Νέες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας για το 2020

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 353/2019 | Λύση συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει 15ετία στην ίδια επιχείρηση
 • Αρείου Πάγου 2116/2017 | Αμοιβή παροχής υπερεργασίας, υπερωριακής και Κυριακής εργασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Τις εισφορές αμοιβών Δ.Σ.
 • Την υπερωριακή απασχόληση εργαζόμενης με μειωμένο ωράριο
 • Το ρεπό σε πενθήμερη απασχόληση
 • Την προσαύξηση αμοιβής για απασχόληση Κυριακή / αργία

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το τι αλλάζει και τι διευκρινίζεται με την Απόφαση 12998/232/29-3-2020 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις
 • Τον Κορωνοϊό & την εκ περιτροπής εργασία , τηλεργασία , εξ αποστάσεως εργασία κ.α.
 • Την άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων
 • Το Δώρο Πάσχα 2020 υπό τις συνθήκες αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω του Κορωνοϊού 
 • Τα οικονομικά μέτρα για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω Covid-19
 • Τις κυριότερες αλλαγές που επέφερε ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος  4670 όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολουμένων  υπαγομένων στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών, υγειονομικών κ.λπ.

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Την αναστολή Δόσεων Δανείων & Προστασία Κύριας Κατοικίας εν μέσω Κορωνοϊού COVID-19
 • Το εργατικό δυναμικό που χάθηκε στα χρόνια της κρίσης και την ανάγκη αναπλήρωσής του  
 • Τη συμβολή των σύγχρονων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης στην πρόληψη μετάδοσης ιών και επικίνδυνων μεταδοτικών ασθενειών
 • Την επιστρεπτέα προκαταβολή –Οδηγίες για τη δήλωση συμμετοχής
 • ΕΝΦΙΑ & αντικειμενικές αξίες «παγώνουν» ελέω κορωνοϊού  

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 1187/2019 | Σύμβαση εργασίας φύλακα ασφαλείας

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού – Απασχόληση σε δυο εργοδότες
 • Άδεια ευπαθών ομάδων
 • Αναστολή σύμβασης και αναρρωτική άδεια
 • Οικειοθελής αποχώρηση – ‘κλείσιμο’ επιχείρησης από δημόσια αρχή
 • Αναστολή συμβάσεων εργασίας και άδεια ειδικού σκοπού
 • Ασφάλιση αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τα δικαιώματα των εργαζομένων & τις υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει της εξάπλωσης του Κορωνοϊού
 • Την 11αδα των βασικών αλλαγών σε συντάξεις και εισφορές στο νέο Ασφαλιστικό Νόμο
 • Την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας των ελεύθερων επαγγελματιών βάσει του νέου Ασφαλιστικού Νόμου
 • Τους Όρους αμοιβής & εργασίας του προσωπικού εμπορικών καταστημάτων  -  Πενθήμερης & Εξαήμερης εργασίας
 • Το Νέο Πτωχευτικό Κώδικα χωρίς προστασία της κύριας κατοικίας

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Το τι ισχύει για την αργία της 25ης Μαρτίου
 • Το αν είναι απαραίτητη η εξαγορά πλασματικών ετών;
 • Το Πότε θα καταβληθεί το επίδομα παιδιού
 • Την αργία της Καθαράς Δευτέρας. Ποιές οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενους;
 • Το Smart working! Μια νέα μορφή εργασίας & οργάνωσης των επιχειρήσεων
 • Τη συνέντευξη του Γιάννη  Χατζηθεοδοσίου (Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας)

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 1576/2018 | Επιτρεπτή η απόλυση για οικονομικοτεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια ισχύος μονομερώς επιβληθέντος συστήματος εκ περιτροπής εργασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Αποζημίωση Αδείας
 • Ασφάλιση φύλακα
 • Αμοιβές Παράστασης Δ.Σ
 • Απόλυση με προειδοποίηση και εγκυμοσύνη
 • Εργασία υπαλλήλου σε ασθένεια         

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

 Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τα νέα πρόστιμα από τους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε.
 • Την ανεργία στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης  και την αντιμετώπισή της
 • Τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους σε οικοδομικές & τεχνικές εργασίες (ποιοι εργοδότες είναι υπόχρεοι για την αναγγελία των εργαζομένων που απασχολούν μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ & ποιοι εξαιρούνται )
 • Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
 • Τη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ... και τι σημαίνει στην πράξη
 • Το ποια αναμένεται να είναι η τελική στάση του Σ.τ.Ε. στο ζήτημα των αναδρομικών
 • Τις εκπτωτικές περιόδους και τις Κυριακές του έτους 2020 που θα παραμείνουν ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα
 • Τη συνέντευξη του Μιχάλη Κατρίνη

 Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 483/2019 | Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Κατοχή από τον εργαζόμενο βιβλιαρίου Υγείας
 • Αρείου Πάγου 485/2019 | Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης για οικονομοτεχνικούς λόγους - Τρόποι καθιέρωσης σύμβασης εκ περιτροπής εργασίας

 Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Τα ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα
 • Την απόλυση εργαζομένων σε αναρρωτική άδεια
 • Τη Σ.Σ.Ε. προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας
 • Την ασφάλιση ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Την ασφάλιση οδηγού σχολικού λεωφορείου

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την ανάπτυξη τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία & τον κίνδυνο της αύξησης της ανεργίας
 • Τα νέα δεδομένα στη μερική απασχόληση
 • Την υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε11 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Τις αλλαγές στη φορολογία Φυσικών & Νομικών προσώπων
 • Τα δικαιώματα του εργαζομένου σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Τις παροχές σε είδος μετά το Ν.4646/2019, όπως θα ισχύσουν από 1.1.2020
 • Το σχέδιο << Ηρακλής >> και την κρατική εγγύηση 12 δις για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών
 • Την έννοια της διακοπής της εργασίας (διακεκομμένο ωράριο)
 • Τις σημερινές συνταξιοδοτικές προσδοκίες των απασχολούμενων μισθωτών 

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 166/2019 – Μακρά διάρκεια ασθένειας των εργαζομένων και πότε θεωρείται ως σιωπηρή δήλωση της βούλησής τους για λύση της σύμβασης εργασίας τους οικειοθελώς
 • Αρείου Πάγου 2073/2017 – Όρια βραχείας ασθένειας άρθρου 3 Ν.4558/1930
 • Αρείου Πάγου 1413/2015 – Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζομένων

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Την τροποποίηση ωραρίου πρακτικά ασκούμενων
 • Την ανανέωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 • Το ισόχρονο μειωμένο ωράριο
 • Την ασφάλιση μηχανολόγου μηχανικού
 • Την καταβολή του Δ. Χριστουγέννων & στράτευση

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την επιστροφή της Χώρας στην Εργασιακή Κανονικότητα
 • Την υποχρέωση τήρησης του ΒΗΔΑΠ & Αναγγελίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά έργα
 • Τον συμψηφισμό αμοιβαίων ανταπαιτήσεων εργοδοτών & εργαζομένων
 • Την προστασία των διανομέων με κοινή χρήση δικύκλου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Δώρο (επίδομα) Χριστουγέννων     

 • Κ.Υ.Α. 19040/1981  
 • Οδηγίες για το Σωστό Υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων 2019  
 • Παραδείγματα υπολογισμού Δώρου Χριστουγέννων για πλήρη, μειωμένη & εκ περιτροπής απασχόληση          
 • Η θέση της νομολογίας σχετικά με τα δώρα εορτών

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Την πρόσβαση του εργοδότη στον Η/Υ του εργαζομένου
 • Τα Τέλη κυκλοφορίας 2020 - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
 • Την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού: ακρογωνιαίος λίθος για την τόνωση της αγοράς και την ανάκαμψη της οικονομίας
 • Το ποια είναι η σωστή στάση σώματος στο γραφείο;   

 Περιλήψεις νομολογίας για:

 • Την έννοια ιδιωτικού υπαλλήλου και καλής πίστης κατά το άρθρο 281 του Α.Κ.:
  • Αρείου Πάγου 661/2019 - Υπαλληλική ιδιότητα μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων
  • Εφετείου Θεσ/νίκης 2264/2018 - Υπαλληλική ιδιότητα οδηγού αυτοκινήτων που παράλληλα εισέπραττε χρήματα

 Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης
 • Την απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
 • Τον Υπολογισμό αποδοχών και ασφαλιστικών ημερών ημερομίσθιου εργαζόμενου
 • Την πρόσληψη χειριστή σκαπτικού μηχανήματος
 • Την υπογραφή εργαζομένων για τις υπερωρίες που δηλώνονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:         

 • Το ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας
 • Το επίδομα ασθενείας
 • Την καταχρηστική αξίωση των μισθών υπερημερίας
 • Τον θεσμό της δια διαιτησίας επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας
 • Τα νέα δεδομένα για τον ΕΝΦΙΑ και τις αλλαγές στο Ε9
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – Υποχρεώσεις της Αρχής και δικαιώματα των εργαζομένων

 Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης σύνταξης για μακροχρόνια άνεργους
 • Τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναστέλλει τους πλειστηριασμούς της κύριας κατοικίας σε επιχειρήσεις & νοικοκυριά
 • Την ‘ παγίδα’ φόρου με τις αποδείξεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες
 • Τον τρόπο νομοθέτησης από την Ε.Ε. νέων όρων στην εργατική νομοθεσία & την παραβατικότητα των εργοδοτών
 • Τις νέες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας για το 2019

Περιλήψεις νομολογίας για:

 • Επιτρεπτή η απόλυση για οικονομικοτεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια ισχύος μονομερώς επιβληθέντος συστήματος εκ περιτροπής εργασίας
 • Εποχιακά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπάλληλους  Επαναπρόσληψη - Μορφή σύμβασης – Καταγγελία και υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Τα εκκαθαριστικά σημειώματα πληρωμής μισθών
 • Την Πρακτική άσκηση σε Δημόσιο ΙΕΚ
 • Την ασφάλιση αδερφού σε ατομική επιχείρηση
 • Τη Νυχτερινή Εργασία και αποζημίωση

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την κανονική άδεια και τις αποδοχές αδείας εργαζομένων που απείχαν από την εργασία τους επί μακρόν λόγω ασθένειας
 • Την άδεια σχολικής παρακολούθησης
 • Τη μεταβίβαση επιχείρησης ή τμήματος αυτής
 • Τον Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού - Ε4    
 • Την διεκδίκηση αναδρομικών περικοπών για τους συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α.
 • Τις εξελίξεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές στην Εφορία
 • Το εγχείρημα της ενίσχυσης της ανταποδοτικότητας των συντάξεων
 • Την Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2019 και τις συνέπειες για τους εργαζόμενους

Ανακοινώσεις, ειδήσεις, περιλήψεις νομολογίας, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το ειδικό καθεστώς προστασίας εγκύων & τεκουσών γυναικών
 • Τη λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 • Το καθεστώς απασχόλησης των διευθυντικών υπαλλήλων
 • Την έννοια του μισθού
 • Τις αλλαγές στις συντάξεις χηρείας
 • Την αργία της 15ης Αυγούστου 2019
 • Τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τα αναδρομικά συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων
 • Τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν έκπτωση 50% ή 100%

Ανακοινώσεις, περιλήψεις νομολογίας, απαντήσεις από έμπειρους εργατολόγους… και άλλα πολλά!!

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την ετήσια κανονική άδεια σε διάφορες μορφές συμβάσεων
 • Το ποιές μέρες συμψηφίζονται και ποιές όχι με την ετήσια άδεια
 • Την καταγγελία σύμβασης εργασίας σε δοκιμαστική περίοδο
 • Την εκλογική άδεια
 • Τα Capital controls και το κόστος στις ελληνικές επιχειρήσεις
 • Το ποιες Σ.Σ.Ε. έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές και από πότε
 • Τους προβληματισμούς που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν. 4611/2019 για τους μουσικούς
 • Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για 7.000 εργαζόμενους - Ποσά επιδότησης

Απαντήσεις από έμπειρους εργατολόγους, ανακοινώσεις, αποφάσεις… και άλλα πολλά!!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις αλλαγές που επιφέρει ο Νέος Νόμος 4611/2019 στην καταγγελία των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας και ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγκυρότητας της
 • Το πως επηρεάζονται από το άρθρο 48 του Ν. 4611/2019 οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου με τον όρο για πρόωρη καταγγελία
 • Τις άδειες και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται για τους εργαζόμενους γονείς στο πλαίσιο της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
 • Την επιβολή του εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα
 • Το πως οι φορολογούμενοι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμία μέχρι και σε 120 δόσεις
 • Τον υπολογισμό αποζημίωσης απόλυσης εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου και με σύστημα εκ περιτροπής ή μειωμένης απασχόλησης
 • Το τι ισχύει για την αμοιβή της εργασίας κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος

Ανακοινώσεις, αποφάσεις... και άλλα πολλά!!

ΜΑΙΟΣ 2019
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου
 • Τη θέση της σύμβασης εργασίας στο εργατικό δίκαιο
 • Τους κωδικούς – φωτιά στις φορολογικές δηλώσεις
 • Τη νέα συλλογική ρύθμιση (Δ.Α. 1/2019) για τους όρους αμοιβής των εργαζομένων στα καταστήματα των οργανωμένων αλυσίδων (ταχυφαγεία) όλης της χώρας
 • Την απεικόνιση στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών στοιχείων των μελών ή / και διαχειριστών εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ που ασκούν και καθήκοντα διαχείρισης της εταιρείας έναντι αμοιβής
 • Αφιέρωμα στον θεσμό της προσωρινής απασχόλησης στην Ελλάδα μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)
 • Για την υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικών σημειωμάτων των αποδοχών των εργαζομένων από τους εργοδότες
 • Τη συνέντευξη του Εργατολόγου Γιάννη Καρούζου για τις αλλαγές που επέρχονται στις απολύσεις με βάση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Ανακοινώσεις, αποφάσεις… και άλλα πολλά!!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα για το 2019 των μισθωτών που απασχολήθηκαν με συμβάσεις εργασίας αορίστου, ορισμένου χρόνου κ.λπ. καθώς και για ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων (π.χ. οικόσιτο προσωπικό, σερβιτόροι κ.ά.).
 • Την υπεραξία μεταβίβασης επιχειρήσεων & εταιρικών μεριδίων.
 • Την απόλυση εργαζόμενου για οικονομοτεχνικούς λόγους.
 • Το νέο νόμο που έρχεται να αντικαταστήσει την προστασία της κύριας κατοικίας, όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα με το νόμο Κατσέλη.
 • Το πως απεικονίζεται στην Α.Π.Δ. η ασφάλιση των αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών «Τίτλοι Κτήσης».
 • Το τι ισχύει για την αμοιβή κατά τις αργίες της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

Περιλήψεις νομολογίας, απαντήσεις σε ερωτήματα από έμπειρους εργατολόγους, ανακοινώσεις… και άλλα πολλά!!

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τα υπέρ και τα κατά της αύξησης του κατώτατου μισθού καθώς και για το ζήτημα «των τριετιών».
 • Τα τεκμήρια και ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν προκειμένου να «γλιτώσουμε» φόρο.
 • Την επέκταση κατηγοριών με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου.
 • Την τήρηση του φορολογικού απορρήτου και σε ποιες περιπτώσεις αυτό κάμπτεται.
 • Την έννοια του διαλείμματος και της διακοπής της εργασίας.
 • Τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους εργαζόμενους κατά τις αργίες της Καθαράς Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου.

Περιλήψεις νομολογίας, απαντήσεις σε ερωτήματα, ανακοινώσεις… και άλλα πολλά!!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τον κατώτατο μισθό για το 2019 και για το πώς αυτός διαμορφώνεται σύμφωνα με το Σύνταγμα και το Νόμο.
 • Την άδεια μητρότητας και ποιες οι συνέπειες από την αποδοχή της με αριθμό 124/2018 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. από το Υπουργείο Εργασίας.
 • Τις συνέπειες που επιφέρει στις ατομικές συμβάσεις των εργαζομένων η πάροδος 3μήνου από την λήξη των Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.
 • Το ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη σε περίπτωση σκόπιμης εκ μέρους του εργαζομένου πρόκλησης της καταγγελίας της συμβάσεώς.
 • 10 βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις για το πώς εφαρμόζεται ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, όπως π.χ. Ποιές οφειλές υπάγονται στον νόμο 4469/2017; Πώς υποβάλλεται η αίτηση και τι πρέπει να περιέχει; Ποιές είναι οι συνέπειες της μη τήρησης της συμφωνίας από τον Οφειλέτη κ.ά.
 • Τον Ν.4557/2018 που αφορά την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και τις νέες διαχειριστικές επιβαρύνσεις και ευθύνες για τις επιχειρήσεις.
 • Το νέο ωρομίσθιο των καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που αμείβονται με τον νομοθετημένο μισθό.

Ανακοινώσεις, νομολογία, απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών …  και άλλα πολλά!!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
περιεχόμενα...

 Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους
 • Τις αλλαγές που φέρνει το 2019 σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά και ιδιοκτήτες ακινήτων
 • Τον Ν.4557/2018 που αφορά την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και τις νέες διαχειριστικές επιβαρύνσεις και ευθύνες για τις επιχειρήσεις
 • Τον δανεισμό εργαζομένων σε άλλη επιχείρηση
 • Την έννοια συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων εργοδότη και εργαζομένου και διάκρισή του από τον καταλογισμό
 • Τις συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης σε επιχείρηση διαχείρισης τροφίμων - Υποχρέωση κατοχής βιβλιάριου υγείας
 • Την προϋπόθεση έγκυρης καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου αποτελεί και η εγχείριση (παράδοση) στον εργαζόμενο αντιγράφου του εντύπου της καταγγελίας

Περιλήψεις νομολογίας, ανακοινώσεις, αποφάσεις… και άλλα πολλά!!

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

21°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 56%

Αέρας: 6 km/h

 • 15 ΜΑΙ 2021

  Μερική συννεφιά 22°C 15°C

 • 16 ΜΑΙ 2021

  Μερική συννεφιά 26°C 14°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή