Γραφτείτε Συνδρομητές

Το περιοδικό είναι ηλεκτρονικό και σας δίνετε η δυνατότητα εκτύπωσης.

Η ανάγνωση του περιοδικού γίνεται σε 2 συσκευές της επιλογής σας. Για επιπλέον ανάγνωση σε συσκευές σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 

Το περιοδικό κυκλοφορεί στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τους λόγους που απαγορεύουν την απόλυση - Αλλαγές που αφορούν στην έγκυρη καταγγελία σύμφωνα με το N. 4808/2021
 • Την εργασία εκτός έδρας - Έννοια, Προϋποθέσεις, Αποζημίωση
 • Την εργασιακή παρενόχληση και βία
 • Την καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες - μισθωτές ασφαλισμένες κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησής τους μετά τον τοκετό
 • Την πορεία των κόκκινων δανείων στη χώρα μας

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • ‘’Καμπανάκια” κινδύνου για τους υποψήφιους συνταξιούχους ενόψει ... 2022
 • Συλλογή αποδείξεων και φορολογικοί προβληματισμοί
 • Δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου σε αυτούς που τον παράγουν

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την άδεια πατρότητας
 • Την ασθένεια & άδεια κυοφορίας
 • Την δοκιμαστική εργασία
 • Την οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένου & 15ετία στον ίδιο εργοδότη
 • Την άδεια φροντιστή

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 395/2020 | Επιχειρησιακή συνήθεια
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 269/2020 | Διατάξεις και έννοια βλαπτικής μεταβολής - Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένης από την εργασία της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του εργοδότη

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το διάλειμμα των εργαζομένων. Υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων, σύμφωνα με το νέο Ν.4808/2021
 • Το ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας από τους μισθωτούς
 • Την επίδραση του Νέου Νόμου 4808/2021 στην ισορροπία μεταξύ οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής των γονέων
 • Τη συνταξιοδότηση! - Ποιοι ασφαλισμένοι μπορούν να αποχωρήσουν μέχρι 31.12.21
 • Τον Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού – Ε4
 • E-ΕΦΚΑ- παροχές σε χρήμα. Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού, για τη διαπίστωση ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νόσο

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Για τα κατώτατα όρια αμοιβής των εργαζομένων μετά την κατά 2% αύξηση από 1.1.2022
 • ΕΝ.Φ.Ι.Α. & οι φετινοί δικαιούχοι απαλλαγής του
 • Τρίμηνη Παράταση της κρατικής επιδότησης για τους ευεργετημένους του Προγράμματος Γέφυρα
 • Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους
 • Επίσημες Αργίες

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τη λήξη της επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας
 • Τη σύμβαση ορισμένου χρόνου και ασθένεια
 • Την άδεια άνευ αποδοχών
 • Τη διευθέτηση χρόνου εργασίας

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 961/2020 | Η μεταφορά της πελατείας από επιχείρηση σε επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει κριτήριο Μεταβίβασης του Π.Δ. 178/2002
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 59/2020 | Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου και αξίωση μισθών υπερημερίας που έχουν παραγραφεί με βάση το άρθρο 938 του Α.Κ.

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την καταγγελία συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου εργατοτεχνιτών μετά το Νόμο 4808/2021
 • Το τι αλλάζει στην υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων
 • Τις υποχρεώσεις συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
 • Τις εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος, Τροποποιητικές εκπρόθεσμες δηλώσεις
 • Τους νέους όρους πρακτικής άσκησης σπουδαστών τουριστικών επιχειρήσεων
 • Την ευελιξία στο νέο Εργασιακό Νόμο 4808/2021
 • Τα «προσεχώς» του Αυγούστου

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών στην υπηρεσία των ευάλωτων δανειοληπτών, ένας απολογισμός της περιόδου που κλείνει
 • Η εορτή της 15ης Αυγούστου
 • Αντίστροφη μέτρηση για ένα νέο «tailor made» Αναπτυξιακό Νόμο
 • Τη στήριξη της απασχόλησης στη χώρα μας έχουν αναλάβει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Διαχειριστής ΙΚΕ & εξαρτημένη σχέση εργασίας
 • Το πρόγραμμα 100.000 θέσεων εργασίας - συμβάσεις ορισμένου χρόνου - ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας
 • Το Μηχανισμό συνεργασία & επιδότηση εργοδοτικών εισφορών στον τουριστικό κλάδο
 • Απόλυση εργατοτεχνιτών & καταβολή αποζημίωσης
 • Το διάλειμμα εργασίας

Περιλήψεις νομολογίας:

 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 141/2020 | Γνήσια και μη γνήσια ετοιμότητα προς εργασία
 • ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 183/2019 Εκτός έδρας: - Η ΚΥΑ 21091/46 έχει ισχύ νόμου
  • Προϋπόθεση εφαρμογής είναι η πρόσκαιρη απασχόληση σε άλλο τόπο και η διανυκτέρευση στον τόπο αυτόν

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • To Νέο πλαίσιο παροχής πρόσθετης εργασίας από εργαζόμενους που απασχολούνται με σύμβαση μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με το Ν. 4808/2021
 • Την κανονική άδεια ανάπαυσης και αποδοχές άδειας εργαζομένων που απείχαν από την εργασία τους επί μακρόν λόγω ασθένειας
 • Την ψηφιακή κάρτα εργασίας - Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
 • Τις προϋποθέσεις κήρυξης απεργίας μετά τις διατάξεις του νέου εργασιακού νόμου 4808/2021
 • Την συνταξιοδότηση ιατρών, μηχανικών & δικηγόρων από το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΑΝ (νυν e-ΕΦΚΑ) με παραδείγματα
 • Την ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ των προσώπων που απασχολούνται σε ατομική επιχείρηση εργοδότη, με τον οποίο είναι σύζυγοι - αντισυμβαλλόμενοι συμφώνου συμβίωσης ή συγγενείς (εξ’ αίματος) α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας
 • Τα νέα δεδομένα στις δηλώσεις Covid-19 και οι «περίεργοι» κωδικοί του Ε1

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Για το πώς θα σώσετε το σπίτι σας από τον πλειστηριασμό
 • Το κύμα εισαγόμενης ακρίβειας απειλεί αγορά & καταναλωτές
 • Ο νέος εργασιακός νόμος - Προοδευτικός ή αναχρονιστικός;

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το επίδομα αδείας & μηχανισμός Συν-εργασία
 • Την απασχόληση συνταξιούχου και μείωση σύνταξης
 • Την αναγνώριση προϋπηρεσίας από το εξωτερικό
 • Την αναστολή σύμβασης εργασίας & καταγγελία

Περιλήψεις νομολογίας:

 • 1414/2019 ΜΟΝ. ΕΦΕΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Χρόνος ισχύος τους
 • 177/2018 ΜΟΝ. ΕΦΕΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Οι Σ.Σ.Ε. που μετενεργούν διατηρούν τους κανονιστικούς τους όρους

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τη συμφωνημένη λύση των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μετά από 15ετια στον ίδιο εργοδότη
 • Την Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων - Επισημάνσεις & τεχνικές υποχρεώσεις
 • Τη Σύμβαση Εξαρτημένης εργασίας και συγγενείς συμβάσεις
 • Την Προσωρινή σύνταξη & διατήρηση εργασίας
 • Την επιδότηση παγίων δαπανών & οι πρακτικές δυσκολίες
 • Self Test - Covid-19. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις
 • Εμβολιασμός ANTI-COVID: Μπορεί να υποχρεωθεί ο εργαζόμενος να εμβολιαστεί; - Ποιες οι συνέπειες της άρνησής του;

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Μια πρώτη εκτίμηση του προς ψήφιση εργασιακού νομοσχεδίου
 • Η λειτουργία της αγοράς στον καιρό της πανδημίας
 • Σύνθετοι στόχοι & ρεαλιστικές προσδοκίες από τον φετινό τουρισμό
 • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ
 • Τον δανεισμό εργαζομένου – Ε4 πίνακας προσωπικού -Συμπληρωματικός ωραρίου
 • Την άδεια και το επίδομα αδείας μισθωτών με αναστολή

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 316/2020| Πρόσωπα διεύθυνσης και εμπιστοσύνης – Αποζημίωση απόλυσης
 • Α.Π. 87/2017 | Στρατευόμενοι μισθωτοί
 • Α.Π 1594/2017| Μη τήρηση των υποχρεώσεων του εργαζομένου

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΜΑΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις τακτικές αποδοχές, Οικειοθελείς παροχές & Bonus. Πως διακρίνονται και πως υπολογίζονται;
 • Τα τοπικά όρια  ασφαλιστικής αρμοδιότητας του τ. ΤΕΑΥΕΚ .Υποχρέωση παρακράτησης και καταβολής εισφορών για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του τ. ΤΕΑΥΕΚ νυν ΕΤΕΑΕΠ από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ασφαλιστικής περιοχής του τ. ΤΕΑΥΕΚ. Απεικόνιση στην Α.Π.Δ των ασφαλιστικών στοιχείων.
 • Το πότε εκπίπτουν οι δαπάνες μισθοδοσίας από τα έσοδα των επιχειρήσεων
 • Self Test - Covid-19. Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
 • Συνταξιούχοι «δυο ταχυτήτων» κατά την αξιοποίηση χρόνου παράλληλης ασφάλισης & παράλληλης απασχόλησης
 • Την έννοια του όρου «Μισθωτοί» στην εργατική νομοθεσία

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Τα «θετικά» στις Φορολογικές Δηλώσεις 2021
 • Για το Πρόγραμμα Γέφυρα 2 για τις μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις
 • Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα & της Πρωτομαγιάς για το έτος 2021
 • Την προσαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στις νέες συνθήκες μετά την πανδημία

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το μειωμένο ωράριο και εποχιακή απασχόληση
 • Ασθένεια και αλλαγή εργασιακού έτους
 • Την προαιρετική ασφάλιση απλού εταίρου ΙΚΕ
 • Τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου & Παράταση λόγω αναστολής

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 92/2020 | Παράλληλη παροχή εργασίας σε δύο επιχειρήσεις
 • Α.Π. 1115/2020 | Αμοιβή υπερωριακής εργασίας υψηλόμισθου μισθωτού

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το Δώρο Πάσχα 2021 υπό τις συνθήκες αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω Κορωνοϊού
 • Το Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
 • Τις Συμβάσεις μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
 • Τη συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων τέκνων & συζύγων ή αδελφών αναπήρων
 • Το Ε9: Τροποποιήσεις χωρίς πρόστιμο. Παράγοντες που θα επηρεάσουν τον ΕΝΦΙΑ

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Η ψηφιακή μεταρρύθμιση του Κράτους και η επίδρασή της στη λειτουργία των επιχειρήσεων
 • Παράταση μήτηρ βοηθείας
 • Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της Δικαιοσύνης
 • Θετικό ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την Παράλληλη ασφάλιση ευρωπαίου πολίτη
 • Τον Χρόνο προειδοποίησης παραίτησης & απόλυσης
 • Την απασχόληση αποσπασμένου εργαζόμενου
 • Την ασφάλιση συνταξιούχου γιατρού

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 65/2020 | Συμβάσεις εργασίας πολλαπλής απασχόλησης – Συναφείς εργασίες -πότε οφείλεται πρόσθετη αμοιβή
 • ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 11434/2020 | Παράνομη πράξη επιβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την πρόσθετη εργασία εντός της 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης των εργαζομένων με διαφορετική ειδικότητα – Συναφείς και μη συναφείς πρόσθετες εργασίες
 • Την Επιστρεπτέα προκαταβολή των επιχειρήσεων
 • Το τι ισχύει για την απασχόληση εργαζομένων σε ακραίες καιρικές συνθήκες - Πότε αποτελούν ανυπαίτιο κώλυμα και πότε ανωτέρα βία;
 • Τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας των μισθωτών μηχανικών & την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ (με αναλυτικούς, χρηστικούς & πρακτικούς πίνακες), για τις παρακάτω κατηγορίες:
  • α. πλήρους απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης
  • β. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης
  • γ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα
  • δ. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος& σε χρήμα
  • ε. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης
  • στ. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης
  • ζ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης & πρόνοιας
  • η. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης & πρόνοιας
 • Τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης & πλασματικά έτη
 • Τα μειωμένα Ενοίκια 2021 λόγω Covid-19

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Τα σοβαρά προβλήματα της άδειας καραντίνας
 • Τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης και το δικαίωμα των εργοδοτών να καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους
 • Η εορτή της 25ης Μαρτίου 2021
 • Η κατάσταση της οικονομίας και της αγοράς μετά από ένα χρόνο πανδημίας
 • Επίδομα 400 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους
 • Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενους κατά την Καθαρά Δευτέρα

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που τίθενται σε αναστολή
 • Τον υπολογισμό μειωμένου ωραρίου (μετά τη λήξη της άδειας λοχείας) εργαζόμενης με μερική απασχόληση
 • Το ανυπαίτιο κώλυμα (ασθένεια) & αποδοχές ασθενείας
 • Τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας, λόγω κρούσματος κορωνοϊού

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 1245/2019 | Έννοια επιχειρησιακής συνήθειας - Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης υπαλλήλων
 • Α.Π. 635/2020 | Πότε χορηγείται το πιστοποιητικό εργασίας

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τον Κορωνοϊό: Δικαιούνται άδεια οι εργαζόμενοι για τεστ ή ύστερα από επαφή με κρούσμα;
 • Τη λύση των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου συνταξιοδοτούμενων λόγω γήρατος
 • Τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας - Οι πρώτες νομικές κινήσεις
 • Την επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας
 • Τις Αναστολές Φεβρουαρίου: Τι ισχύει για εργοδότες & εργαζόμενους
 • Τις εισφορές για τον Κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής) των Μισθωτών Υγειονομικών (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί) στον Ιδιωτικό Τομέα& την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ (με αναλυτικούς, χρηστικούς & πρακτικούς πίνακες) ,για τις παρακάτω κατηγορίες:

α. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης

β. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης

γ. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα

δ. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα

ε. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος

στ. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος

ζ. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης

η. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης

θ. Μισθωτών Υγειονομικών πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας

ι. Μισθωτών Υγειονομικών μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Για τη Συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών
 • Παράταση για το «Πρόγραμμα Γέφυρα», εν αναμονή του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα
 • Φορολογικό διαζύγιο - Οι παγίδες & τα οφέλη
 • Τα 3 Μέτρα για την στήριξη του Ελληνικού Ξενοδοχείου (του Γρηγόρη Τάσιου προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων)

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Ασθένεια εργαζόμενου και κανονική άδεια
 • Πληττόμενη επιχείρηση & μετατροπή σύμβασης από μερική σε πλήρη, απολύσεις προσωπικού
 • Κλειστή επιχείρηση (με εντολή δημόσιας αρχής) &οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου
 • Τα ποσοστά εισφορών για εργαζομένους μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το Ν. 4756/2020
 • Το Μηχανισμό Συνεργασία και δικαίωμα ένταξης

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 448/2019 | Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου
 • ΜΟΝ. ΕΦΕΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 980/2019 | Αποζημίωση απόλυσης οφείλεται μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών υπηρεσίας

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το Έντυπο Ε13 - Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
 • Τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου (άρθρο 31 του Ν. 4756/2020)–με πίνακες απεικόνισης των ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών
 • Το Έντυπο Ε11 - Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας. Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για την υποβολή του εντύπου (συμπλήρωση του εντύπου σε περίπτωση μεταφοράς της άδειας, εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή κ.λπ)
 • Τις αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας & ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων
 • Τις ευκαιρίες για πρόωρη συνταξιοδότηση το 2021
 • Την Άδεια απουσίας εργαζομένου λόγω συμμετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Την ενίσχυση του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων ως μέτρο σωτηρίας τους από τις συνέπειες της πανδημίας του covid-19
 • Για το Επίδομα Θέρμανσης (κριτήρια, διαδικασία υποβολής, ποσό επιδόματος κ.λπ)
 • Πώς τα σύγχρονα λογισμικά συστήματα HRMS μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και την επίτευξη των στόχων τους
 • Τη Συνέντευξη: Του Γιάννη Καρούζου (για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας , το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής καθώς και τις απολύσεις)

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το Βιβλίο δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων
 • Την αποζημίωση εκτός έδρας
 • Την πρόσληψη χημικού μηχανικού και ασφάλιση
 • Τις Συμβάσεις ορισμένου χρόνου & πρόσληψη από έμμεσο εργοδότη
 • Τον Υπολογισμό αποζημίωσης εργαζομένων σε μη κύρια τουριστικά καταλύματα
 • Τον Υπολογισμό αποδοχών ασθενείας λόγω εγκυμοσύνης & αλλαγή εργασιακού έτους
 • Την ασφάλιση οδηγού (βαν), χωρίς επαγγελματικό δίπλωμα
 • Την απόλυση εργαζομένου μετά τη λήξη της αναστολής
 • Την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης & αποζημίωση
 • Την μεταφορά άδειας εργαζόμενου σε κλειστή επιχείρηση

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Α.Π. 158/2018 | Διάκριση μεταξύ παροχής εξ ελευθεριότητος και παροχής με ρήτρα ανακλήσεως
 • Α.Π. 1245/2019 | Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης – Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης
 • Α.Π. 1161/2019 | Η συνταγματική αρχή της ισότητας

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το επίδομα εορτών (δώρο) Χριστουγέννων έτους 2020
  -Τρόπος υπολογισμού και καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή
 • Τη μεταφορά της άδειας αναψυχής στο επόμενο έτος
 • Την ασφάλιση των με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων & την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ (με αναλυτικούς, χρηστικούς & πρακτικούς πίνακες) ,για τις παρακάτω κατηγορίες:
  • α. Χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης - Με υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • β. Με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & χρήμα - Με υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • γ. Με εξαίρεση ασθένειας σε είδος - Με υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • δ. Με εξαίρεση επικουρική ασφάλισης - Με υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • ε. Με εξαίρεση ή χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • στ. Με εξαίρεση Επικουρικής Ασφάλισης και με εξαίρεση ή χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • ζ. Με εξαίρεση Υγειονομικής Περίθαλψης (σε είδος και σε χρήμα), με εξαίρεση Επικουρικής Ασφάλισης και με εξαίρεση ή χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)
  • η. Απεικόνιση της ασφάλισης των Δώρων Χριστ/νων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών για Επικουρική ασφάλιση και κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής). - Δικηγόροι με Έμμισθη Εντολή χωρίς εξαιρέσεις λοιπών κλάδων ασφάλισης
  • θ. Απεικόνιση της ασφάλισης των Δώρων Χριστ/νων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών για Επικουρική ασφάλιση και κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ παροχής). - Δικηγόροι με Έμμισθη Εντολή με εξαίρεση ασθένειας σε είδος και σε χρήμα
 • Την επίσπευση της εκδίκασης των εκκρεμών αιτήσεων Νόμου Κατσέλη σύμφωνα με το Νέο Νόμο 4745/2020

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Για τα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • e-ΕΦΚΑ| Άδειες εργαζομένων λόγω θετικού testCovid-19
 • Παράταση του lockdown … παράταση προθεσμιών
 • Για το πρόγραμμα επιδότησης θερμαντικών σωμάτων στην εστίαση

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τις εισφορές μισθωτών μηχανικών πλήρους απασχόλησης
 • Τον υπολογισμό άδειας κυοφορίας
 • Την διανομή κερδών και ασφαλιστικές εισφορές
 • Την αναστολή συμβάσεων καθηγητών φροντιστηρίων Μέσης εκπαίδευσης

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Μον. Πρωτ. Αθηνών 1153/2020 | Διευθυντικά στελέχη - Υπολογισμός αποζημίωσης καταγγελίας
 • Μον. Πρωτ. Θεσ/νίκης 8538/2020 | Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου από την εργασία του

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την ασφάλιση των Μισθωτών Μηχανικών& τηναπεικόνισητης ασφάλισηςστην Α.Π.Δ (με αναλυτικούς, χρηστικούς&πρακτικούς πίνακες) ,για τις παρακάτω κατηγορίες:
  • α. πλήρους απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης
  • β. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης χωρίς εξαιρέσεις κλάδων ασφάλισης
  • γ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα
  • δ. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος & σε χρήμα
  • ε. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος
  • στ. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση ασθένειας σε είδος
  • ζ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης
  • η. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση επικουρικής ασφάλισης
  • θ. πλήρους απασχόλησης με εξαίρεση υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας
  • ι. μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης με εξαίρεση υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας
 • 17 απαντήσεις σε επίκαιρα εργασιακά θέματαγια(ευπαθείς ομάδες , τηλεργασία, άδεια ειδικού σκοπού , αναστολή συμβάσεων εργασίας κ.λπ)
 • Τη σύμβαση δανεισμού εργαζομένου
 • Το νέο πτωχευτικόκώδικα

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Για τις συνέπειες του κορωνοϊού στις εργασιακές σχέσεις
 • Ειδικότητες εργαζομένων για τις οποίες ισχύουν μικρότερα ωράρια εργασίας από τις 40 ώρες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 • Για τα τέλη κυκλοφορίας 2021
 • Το Πόθεν Έσχες 2020

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την πληρωμή και ασφάλιση εργαζόμενου με Covid 19
 • Την χορήγηση κανονικής αδείας 2020 σε επιχείρηση με εργαζόμενους στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 • Την δοκιμαστική πρόσληψη εργαζομένου
 • Τον Ετήσιο πίνακαπροσωπικού & μηχανισμός συνεργασία
 • Την Ετήσια κατάσταση προσωπικού και οικοδομοτεχνικά έργα

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 64/2020 | Πενθήμερη εργασία και εβδομαδιαία ανάπαυση. Μέτρα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Καταγγελία των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας. Διάκριση υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών.
 • Αρείου Πάγου 1345/2019 | Αποχώρηση από την εργασία με τη συγκατάθεση του εργοδότη

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την άκυρη και καταχρηστική απόλυση
 • Το Δώρο Χριστουγέννων - Πόσα θα λάβουν όσοι τέθηκαν σε αναστολή εργασίας; - Πώς υπολογίζεται; (με παραδείγματα)
 • Τις προθεσμίες των φορολογικών υποχρεώσεων έως το τέλος του έτους
 • Τον Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού – Ε4
 • Την άδεια εργαζόμενων γονέων λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον COVID-19
 • Ποια χρέη παρατείνονται για τον Απρίλιο του 2021

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε δανειολήπτης για το νέο «Πρόγραμμα Γέφυρα»
 • Για το χρόνο απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας (Άρθρο 21 του Ν. 3850/2010)
 • Τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού μας συστήματος
 • Η «αιμορραγία» στον τζίρο των επιχειρήσεων συνεχίζεται υπό την απειλή νέου lockdown
 • Για την Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2020&τιςσυνέπειες για τους εργαζόμενους

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Την άδεια ασθενείας και ημέρα ανάπαυσης
 • Την αποζημίωση απόλυσης και συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • Την καταγγελία σύμβασης & μηχανισμός «Συνεργασία»
 • Την πρόσληψη προσωπικού μέσω Ε.Π.Α.
 • Την υποχρέωση ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. μετόχου Α.Ε.
 • Τα ποσοστά Π.Κ. 117 για πλήρη και μειωμένη απασχόληση

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 483/2019 | Άκυρη καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Δεύτερη καταγγελία μετά την ακύρωση της πρώτης

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τα Μέτρα στήριξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων & επιχειρήσεων τουρισμού εν γένει
 • Τις Κανονικές άδειες ανάπαυσης εργαζομένων με αναλυτικούς πίνακες
 • Τη Μείωση εισφορών εργοδότη - εργαζομένου (Άρθρο 48 του Ν. 4670/2020)
 • Το τι ορίζουν οι πρόσφατες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τις μειώσεις των συντάξεων
 • Τις διορθώσεις στο Ε9 πριν την έκδοση του Ε.Ν.Φ.Ι.Α.  
 • Την άδεια άνευ αποδοχών
 • Τη θέση της σύμβασης εργασίας στο εργατικό μας δίκαιο

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Τις επτά SOS ερωτήσεις και απαντήσεις για το Μηχανισμό «ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Την αργία της 15ης Αυγούστου που φέτος συμπίπτει σε ημέρα Σάββατο
 • Την παράταση των δηλώσεων και τα σενάρια μείωσης της προκαταβολής
 • Τα «απόνερα» της απόφασης του Σ.τ.Ε. για τα αναδρομικά     
 • Το άγχος & το stress στην εργασία και την επίδρασή τους στους εργαζόμενους
 • Την κατανάλωση ως κινητήρια δύναμη της αγοράς και της απασχόλησης
 • Τη συνέντευξη τουΓρηγόρη Τάσιου(Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων)
 • Την κατανάλωση ως κινητήρια δύναμη της αγοράς και της απασχόλησης

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τη Μακρά ασθένεια - Άδεια & επίδομα αδείας
 • Τις Αποδοχές ασθενείας-κυοφορίας και αλλαγή εργασιακού έτους
 • Την άδεια μητρότητας του ΟΑΕΔ - Δικαίωμα χορήγησης (όταν ο σύζυγος εργάζεται στο Δημόσιο)
 • Τις παρατάσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου λόγω αναστολής
 • Τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για έμμισθο δικηγόρο
 • Την πρόσληψη εποχικού εργαζομένου σε ξενοδοχείο και αναστολή
 • Ανανεώσεις Συμβάσεων Ορισμένου χρόνου

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 2073/2017 | Μακρά απουσία εργαζομένου από την εργασία του λόγω ασθενείας και συνέπειες

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τις εργασιακές σχέσεις μετά το τέλος της πανδημίας
 • Την ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ και πώς διαμορφώνεται η νέα εργασιακή πραγματικότητα
 • Τους κρυφούς κωδικούς του Ε1
 • Τον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής και την έκπτωση 40% στα μισθώματα
 • Τον 10λογο στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία»
 • Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην εποχή της Πανδημίας COVID-19

Μπορείτε να διαβάσετε:

 • Τη συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης του Υπ. Εργασίας, Κωνσταντίνου Αγραπιδάγια τον «μηχανισμό ενίσχυσης απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Πως τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης οδηγούν τελικά στην ανεργία
 • Ποιά είναι μετά την πανδημία η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου;
 • Την ψηφιακή σύνταξη

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Το μειωμένο ωράριο εργασίας –Μηχανισμός ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 • Την αποζημίωση απόλυσης υπαλλήλου
 • Την οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένου σε πληττόμενη επιχείρηση
 • Το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας
 • Τις αποδοχές ασθενείας & γνωστοποίηση στον Ε.Φ.Κ.Α.

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 1345/2019 | Αποζημίωση απόλυσης εργαζομένων με 15ετή εργασία στην ίδια επιχείρηση
 • Αρείου Πάγου 349/2019 | Ιδιότητα – προϋπηρεσία λιθογράφου ΟΦΦΣΕΤ

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την υγειονομική κρίση ως παράγοντας οικονομικής ύφεσης και αύξησης της ανεργίας
 • Τον υπολογισμό αποζημίωσης απολυόμενων μισθωτών που εργάζονται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου είτε α) με συνεχή εκ περιτροπής εργασία, είτε β) με συνεχή σύμβαση πλήρους απασχόλησης που εναλλάσσεται με σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για επιχειρήσεις ή εργοδότες που πλήττονται, λόγω λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του Covid-19
 • Τις μειώσεις φόρου στην φορολογία εισοδήματος – Αναλυτικός οδηγός για τις φορολογικές δηλώσεις
 • Τη 2η φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές ατομικές επιχειρήσεις
 • Την αμοιβή της εργασίας κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος

Μπορείτε να διαβάσετε :

 • Τη συνέντευξη του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για τον «μηχανισμό ενίσχυσης απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Την υποβολή του φετινού Ε3 καθώς και τι πρέπει να προσέξουμε
 • Τον «γρίφο» του υπολογισμού των μελλοντικών επικουρικών συντάξεων
 • Το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας και αν αυτό ,μπορεί να συντρέξει με το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Το πώς δίνει ανάσα ζωής για χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης

Οι συνδρομητές μας ρωτούν...  εμείς απαντούμε για:

 • Τον υπολογισμό της κανονικής αδείας για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας
 • Τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • Την οικειοθελής αποχώρηση
 • Την καταγγελία σύμβασης σε εταιρεία που είχε ανασταλεί η λειτουργία της
 • Τον υπολογισμό μισθού συντηρητή σε ξενοδοχείο

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 1366/2017 | Καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζομένου σε επιχ/σεις υπό εκκαθάριση & τοκοφορία απαιτήσεων

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΜΑΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την Υποβολή των Νέων & Προσωρινών Εντύπων Ειδικού Σκοπού στο Π.Σ. Εργάνη
 • Τις Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
 • Τα οικονομικά μέτρα του Μαΐου
 • Οδηγίες και μέτρα στο πλαίσιο της  τηλεργασίας 
 • Την απασχόληση συνταξιούχων ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΕΠ (Ν.4670/2020)
 • Την αργία της Πρωτομαγιάς για το 2020
 • Τη συμβολή της τηλεργασίας στη διατήρηση θέσεων εργασίας

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης την επομένη της κρίσης
 • Τη δήλωσε ο Υπ. Τουρισμού Χ. Θεοχάρης ‘’ για τον Τουρισμό στην Ελλάδα’’
 • Το σχέδιο για τη μείωση προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων
 • Την παράταση μέχρι και τέλος Ιουλίου για την προστασία της κύριας κατοικίας σε αναμονή του νέου πτωχευτικού κώδικα
 • Τη δυνατότητα διόρθωσης σε ενοίκια
 • Το Λιανικό εμπόριο ...’’ Η επόμενη μέρα απαιτεί δυναμική αντιμετώπιση’’, του Β. Κορκίδη (Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ Αττικής)
 • Τις Νέες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας για το 2020

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 353/2019 | Λύση συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει 15ετία στην ίδια επιχείρηση
 • Αρείου Πάγου 2116/2017 | Αμοιβή παροχής υπερεργασίας, υπερωριακής και Κυριακής εργασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Τις εισφορές αμοιβών Δ.Σ.
 • Την υπερωριακή απασχόληση εργαζόμενης με μειωμένο ωράριο
 • Το ρεπό σε πενθήμερη απασχόληση
 • Την προσαύξηση αμοιβής για απασχόληση Κυριακή / αργία

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Το τι αλλάζει και τι διευκρινίζεται με την Απόφαση 12998/232/29-3-2020 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις
 • Τον Κορωνοϊό & την εκ περιτροπής εργασία , τηλεργασία , εξ αποστάσεως εργασία κ.α.
 • Την άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων
 • Το Δώρο Πάσχα 2020 υπό τις συνθήκες αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω του Κορωνοϊού 
 • Τα οικονομικά μέτρα για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω Covid-19
 • Τις κυριότερες αλλαγές που επέφερε ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος  4670 όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολουμένων  υπαγομένων στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών, υγειονομικών κ.λπ.

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Την αναστολή Δόσεων Δανείων & Προστασία Κύριας Κατοικίας εν μέσω Κορωνοϊού COVID-19
 • Το εργατικό δυναμικό που χάθηκε στα χρόνια της κρίσης και την ανάγκη αναπλήρωσής του  
 • Τη συμβολή των σύγχρονων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης στην πρόληψη μετάδοσης ιών και επικίνδυνων μεταδοτικών ασθενειών
 • Την επιστρεπτέα προκαταβολή –Οδηγίες για τη δήλωση συμμετοχής
 • ΕΝΦΙΑ & αντικειμενικές αξίες «παγώνουν» ελέω κορωνοϊού  

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 1187/2019 | Σύμβαση εργασίας φύλακα ασφαλείας

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού – Απασχόληση σε δυο εργοδότες
 • Άδεια ευπαθών ομάδων
 • Αναστολή σύμβασης και αναρρωτική άδεια
 • Οικειοθελής αποχώρηση – ‘κλείσιμο’ επιχείρησης από δημόσια αρχή
 • Αναστολή συμβάσεων εργασίας και άδεια ειδικού σκοπού
 • Ασφάλιση αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τα δικαιώματα των εργαζομένων & τις υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει της εξάπλωσης του Κορωνοϊού
 • Την 11αδα των βασικών αλλαγών σε συντάξεις και εισφορές στο νέο Ασφαλιστικό Νόμο
 • Την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας των ελεύθερων επαγγελματιών βάσει του νέου Ασφαλιστικού Νόμου
 • Τους Όρους αμοιβής & εργασίας του προσωπικού εμπορικών καταστημάτων  -  Πενθήμερης & Εξαήμερης εργασίας
 • Το Νέο Πτωχευτικό Κώδικα χωρίς προστασία της κύριας κατοικίας

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Το τι ισχύει για την αργία της 25ης Μαρτίου
 • Το αν είναι απαραίτητη η εξαγορά πλασματικών ετών;
 • Το Πότε θα καταβληθεί το επίδομα παιδιού
 • Την αργία της Καθαράς Δευτέρας. Ποιές οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενους;
 • Το Smart working! Μια νέα μορφή εργασίας & οργάνωσης των επιχειρήσεων
 • Τη συνέντευξη του Γιάννη  Χατζηθεοδοσίου (Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας)

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 1576/2018 | Επιτρεπτή η απόλυση για οικονομικοτεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια ισχύος μονομερώς επιβληθέντος συστήματος εκ περιτροπής εργασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Αποζημίωση Αδείας
 • Ασφάλιση φύλακα
 • Αμοιβές Παράστασης Δ.Σ
 • Απόλυση με προειδοποίηση και εγκυμοσύνη
 • Εργασία υπαλλήλου σε ασθένεια         

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

 Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Τα νέα πρόστιμα από τους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε.
 • Την ανεργία στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης  και την αντιμετώπισή της
 • Τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους σε οικοδομικές & τεχνικές εργασίες (ποιοι εργοδότες είναι υπόχρεοι για την αναγγελία των εργαζομένων που απασχολούν μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ & ποιοι εξαιρούνται )
 • Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
 • Τη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ... και τι σημαίνει στην πράξη
 • Το ποια αναμένεται να είναι η τελική στάση του Σ.τ.Ε. στο ζήτημα των αναδρομικών
 • Τις εκπτωτικές περιόδους και τις Κυριακές του έτους 2020 που θα παραμείνουν ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα
 • Τη συνέντευξη του Μιχάλη Κατρίνη

 Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 483/2019 | Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Κατοχή από τον εργαζόμενο βιβλιαρίου Υγείας
 • Αρείου Πάγου 485/2019 | Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης για οικονομοτεχνικούς λόγους - Τρόποι καθιέρωσης σύμβασης εκ περιτροπής εργασίας

 Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Τα ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα
 • Την απόλυση εργαζομένων σε αναρρωτική άδεια
 • Τη Σ.Σ.Ε. προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας
 • Την ασφάλιση ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Την ασφάλιση οδηγού σχολικού λεωφορείου

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
περιεχόμενα...

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε αρθρογραφία για:

 • Την ανάπτυξη τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία & τον κίνδυνο της αύξησης της ανεργίας
 • Τα νέα δεδομένα στη μερική απασχόληση
 • Την υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε11 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Τις αλλαγές στη φορολογία Φυσικών & Νομικών προσώπων
 • Τα δικαιώματα του εργαζομένου σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης

Μπορείτε να διαβάσετε για:

 • Τις παροχές σε είδος μετά το Ν.4646/2019, όπως θα ισχύσουν από 1.1.2020
 • Το σχέδιο << Ηρακλής >> και την κρατική εγγύηση 12 δις για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών
 • Την έννοια της διακοπής της εργασίας (διακεκομμένο ωράριο)
 • Τις σημερινές συνταξιοδοτικές προσδοκίες των απασχολούμενων μισθωτών 

Περιλήψεις νομολογίας:

 • Αρείου Πάγου 166/2019 – Μακρά διάρκεια ασθένειας των εργαζομένων και πότε θεωρείται ως σιωπηρή δήλωση της βούλησής τους για λύση της σύμβασης εργασίας τους οικειοθελώς
 • Αρείου Πάγου 2073/2017 – Όρια βραχείας ασθένειας άρθρου 3 Ν.4558/1930
 • Αρείου Πάγου 1413/2015 – Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζομένων

Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών σχετικά με:

 • Την τροποποίηση ωραρίου πρακτικά ασκούμενων
 • Την ανανέωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 • Το ισόχρονο μειωμένο ωράριο
 • Την ασφάλιση μηχανολόγου μηχανικού
 • Την καταβολή του Δ. Χριστουγέννων & στράτευση

Ανακοινώσεις, αποφάσεις και πολλά άλλα εργασιακά και φορολογικά θέματα!!!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή