Μοιραστείτε το


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 26-10-2020

Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών «ΗΛΙΟΣ» μηνός Οκτωβρίου 2020

Γ. Βρούτσης: Συνεχίζεται ομαλά η καταβολή των αναδρομικών – Στην υπηρεσία του πολίτη ο e- ΕΦΚΑ με νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα αναδρομικά των δικαιούχων

Με την δημιουργία το 2013, των Πληροφοριακών Συστημάτων «ΗΛΙΟΣ», «ΕΡΓΑΝΗ», «ΑΡΤΕΜΙΣ» κ.α. ξεκινήσαμε για πρώτη φορά την δημοσίευση των στοιχείων με την έκδοση εκθέσεων, εξασφαλίζοντας όχι μόνο τη δημόσια διαφάνεια και την διαρκή ενημέρωση των πεπραγμένων αλλά και την παροχή σε πραγματικό χρόνο αξιόπιστων πραγματικών στοιχείων στην κοινωνική ασφάλιση, την μισθωτή αγορά εργασίας και στον έλεγχο της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.  

Η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών ποσών μαζί και την μηνιαία κύρια και επικουρική σύνταξη- που καταβάλλεται πλέον μαζί- στους συνταξιούχους που ξεκίνησε 23/10/2020, συνεχίζεται ομαλά και σύμφωνα, πάντα, με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο ανακοινώσαμε ήδη από τις 16/10/2020 με σχετικό Δελτίο Τύπου.

Επίσης, η Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ δημιούργησε μία εξαιρετικά χρήσιμη και απλή ηλεκτρονική υπηρεσία στο πλαίσιο της πληρέστερης και αναλυτικότερης ενημέρωσης των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, που δίνει τη δυνατότητα στον συνταξιούχο να γνωρίζει τα ακριβή αναδρομικά ποσά που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους.

Με την εφαρμογή αυτή κάθε συνταξιούχος θα μπορεί να μάθει το ποσό των αναδρομικών που δικαιούται και μπορεί να εκτυπώσει άμεσα το δικό του «Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων».

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της επιστροφής των αναδρομικών ποσών στους συνταξιούχους, ο e- ΕΦΚΑ θα δημιουργήσει το Νοέμβριο ψηφιακή πλατφόρμα για τα αναδρομικά ποσά των κληρονόμων των συνταξιούχων και ακολούθως θα υπογραφεί και η σχετική εγκύκλιος που θα καθορίζει την διαδικασία και το πλαίσιο της επιστροφής και αυτών των αναδρομικών ποσών.

Παραθέτουμε τον συνολικό πίνακα των αναδρομικών που δίνονται και αναφέρει τα ποσά και τον αριθμό των δικαιούχων ανά τέως ταμείο:

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με πληρωμή από το ΕΣΕΠΣ (Πίνακας 1- Πίστωση από το ΕΣΕΠΣ μέσω ΔΙΑΣ):

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ

ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ

4.300

2.115.687,67

475,68

ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ)

322.904

385.473.496,37

1.126,20

ΙΚΑ

248.174

231.764.513,09

882,92

ΟΑΕΕ-ΤΣΑ

240

196.624,15

774,86

ΤΣΕΑΠΓΣΟ

7.121

4.762.484,61

630,76

ΤΣΠΗΣΑΠ

1.438

3.739.952,55

2.449,84

ΤΑΠΑΕ

1.263

1.956.324,58

1.462,82

ΤΣΠΕΤΕ

9.696

13.592.467,20

1.322,67

ΤΣΠΠΑΤΕ

5.732

11.298.528,72

1.858,44

ΤΑΠΙΛΤ

1.993

2.458.147,35

1.164,11

ΤΑΠΕΤΒΑ

651

1.367.473,23

2.006,49

ΤΑΠΟΤΕ

43.942

92.524.559,46

1.988,76

ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

109.781

91.856.842,01

789,99

ΟΑΕΕ-ΤΑΕ

1.253

534.117,60

411,17

ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ

826

646.174,66

754,42

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

15.556

14.282.222,87

886,77

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

17.598

36.856.914,05

2.035,01

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

21.733

46.935.550,39

2.060,75

ΤΣΠΕΑΘ

2.278

3.912.101,76

1.709,14

ΤΑΙΣΥΤ

404

451.729,92

1.059,65

ΤΣΕΥΠΑ

611

758.478,62

1.169,73

ΤΣΕΥΠΘ

47

87.359,98

1.749,41

ΤΑΤΤΑΘ

922

1.448.986,16

1.481,56

ΤΑΠ-ΔΕΗ

30.067

83.791.723,29

2.623,89

ΟΓΑ

11.380

2.885.649,35

239

ΤΑΦΕΕΤ

46

41.429,16

854,52

ΤΑΑΞΤ

37

64.556,49

1.655,29

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ)

21

20.530,15

920,83

ΟΠΣ-ΙΚΑ

47.535

43.605.027,36

865,26

ΟΠΣ-ΙΚΑ(Ν4387)

47

14.913,71

313,33

ΟΓΑ(ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ)

2

93,96

44,21

ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

510

853.083,26

1.577,96

ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ

895

807.035,45

855,76

ΤΑΙΗΕΑΘ

13

91.672,07

6.725,22

ΕΤΑΤ-ΛΑΚ

89

53.193,39

565,32

ΕΤΕΑΕΠ- ΤΕΑΠΕΤΕ

296

201.687,21

641,83

ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

62

47.656,09

727,53

ΝΑΤ

57.779

93.005.017,88

1.515,38

ΜΤΣ-ΣΥ

76

58.629,08

731,5

ΜΤΣ-ΣΥ (ΕΦΚΑ)

307

244.790,69

751,58

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με πληρωμή εκτός ΕΣΕΠΣ (Πίνακας 2 - έλεγχος και πίστωση από τους φορείς):

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΜΙΚΤΟ_ΠΟΣΟ

ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΙΚΑ

25

14.590,25

549,29

ΤΣΠΤΕ

3.122

6.661.301,94

2.009,85

ΤΑΠΟΤΕ

1

1.099,30

1.034,64

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

1

3.468,45

3.468,45

ΖΑΠΠΕΙΟ

3

3.233,56

1.014,46

ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ

2.443

2.904.321,97

1.121,07

ΝΑΤ

109

119.050,93

1.027,98


Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με αναστολή θανάτου (Πίνακας 3 - χωρίς πίστωση/έλεγχος από τους φορείς):

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΜΙΚΤΟ_ΠΟΣΟ

ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ

51.930

54.438.374,02

990,32

ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ)

1.483

1.769.657,89

1.126,50

ΙΚΑ

49.601

32.645.766,02

623,6

ΟΑΕΕ-ΤΣΑ

964

297.053,89

293,67

ΤΣΕΑΠΓΣΟ

864

527.790,61

577,8

ΤΣΠΗΣΑΠ

302

427.301,86

1.336,69

ΤΑΠΑΕ

82

84.582,30

973,62

ΤΣΠΕΤΕ

1.290

1.504.160,41

1.103,14

ΤΣΠΤΕ

685

878.551,14

1.210,49

ΤΣΠΠΑΤΕ

1.081

1.657.996,61

1.447,13

ΤΑΠΙΛΤ

265

282.795,02

1.010,93

ΤΑΠΕΤΒΑ

181

191.389,65

1.011,78

ΤΑΠΟΤΕ

6.014

9.152.874,24

1.438,31

ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

14.604

10.013.669,12

647,8

ΟΑΕΕ-ΤΑΕ

2.758

1.386.783,26

478,46

ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ

196

147.107,76

725,78

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

3.707

3.492.924,67

908,1

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

4.257

8.738.720,34

1.992,67

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

3.391

6.675.497,42

1.881,44

ΤΣΠΕΑΘ

331

554.336,05

1.667,24

ΤΑΙΣΥΤ

88

89.375,32

973,28

ΤΣΕΥΠΑ

129

103.323,76

755,07

ΤΣΕΥΠΘ

10

13.454,48

1.266,41

ΤΑΤΤΑΘ

203

294.673,15

1.367,33

ΤΑΠ-ΔΕΗ

5.649

11.488.562,75

1.915,50

ΟΓΑ

4.521

1.163.803,72

242,48

ΤΑΦΕΕΤ

8

5.884,66

695,43

ΤΑΑΞΤ

8

8.731,77

1.049,51

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ)

4

4.943,79

1.170,64

ΖΑΠΠΕΙΟ

1

1.655,21

1.557,78

ΟΠΣ-ΙΚΑ

3.218

2.120.303,30

622,28

ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

51

82.275,14

1.521,21

ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ

62

73.350,05

1.113,55

ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ

36

25.364,45

667,22

ΤΑΙΗΕΑΘ

11

72.623,69

6.266,29

ΕΤΑΤ-ΛΑΚ

4

2.531,50

615,71

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ

34

31.976,72

885,72

ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

11

6.024,88

521,55

ΝΑΤ

14.137

17.317.888,94

1.153,20

ΜΤΣ-ΣΥ

51

35.486,76

660,38

Συμπερασματικά, λοιπόν, οι παραπάνω πίνακες αφορούν 1.145.551 συνταξιούχους και δικαιούχους των αναδρομικών ποσών και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί είναι 1.325.324.058,08 ευρώ.
                                           
Τέλος, από τα σημερινά τεκμηριωμένα και ποσοτικοποιημένα δεδομένα του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών «ΗΛΙΟΣ» που αφορούν τον μήνα Οκτώβριο 2020 από τα αναλυτικά στοιχεία, αντλήσαμε και παραθέτουμε συνοπτικά επτά κρίσιμα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις:

- Πλήθος Συνταξιούχων: 2.481.970
- Μηνιαίο Ποσό Εισοδήματος: 2.257.152.790,50€
- Σύνολο Μηνιαίου Ποσού Εισοδήματος από 01/01/2020: 22.532.082.113,09€
- Μέση Κύρια Σύνταξη: 727,00€
- Μέση Επικουρική Σύνταξη: 194,37€
- Πλήθος Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης: 15.902
- Σύνολο Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης από 01/01/2020: 169.553


*Επισυνάπτεται η Έκθεση «ΗΛΙΟΣ» μηνός Οκτωβρίου 2020 και
 ο πίνακας των στοιχείων πληρωμών από Ιανουάριο 2019 μέχρι Οκτώβριο 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Μετά την παρουσίαση των τεκμηριωμένων και ποσοτικοποιημένων στατιστικών δεδομένων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» που αφορούν το 22μηνο (Ιανουαρίου 2019 – Οκτωβρίου 2020) αντλήσαμε και παραθέτουμε συγκεντρωτικά, προς διευκόλυνση της ενημέρωσης, την εξέλιξη πέντε κρίσιμων στοιχείων.

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - Π/Σ ΗΛΙΟΣ
ΙΑΝ.2019-ΟΚΤ. 2020
(Γενικά Σύνολα)

Μήνας/Έτος

Πλήθος
Συνταξιούχων

Μηνιαίο Ποσό Εισοδήματος
(σε δις €)

Μέση Δαπάνη Σύνταξης (€)
     
-Κύρια-        -Επικουρική-

Πλήθος Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Συνταξιοδότησης

ΙΑΝ.2019

2.549.225

2.250.432.230,00

713,96

172,50

16.413

ΦΕΒ.2019

2.542.720

2.245.598.179,00

714,35

172,55

19.317

ΜΑΡΤ.2019

2.538.233

2.245.054.368,00

715,05

172,42

22.465

ΑΠΡ.2019

2.536.893

2.244.050.911,00

714,79

172,34

19.791

ΜΑΙ.2019

2.535.273

2.243.714.178,00

714,86

172,34

17.766

ΙΟΥΝ.2019

2.531.833

2.242.288.335,00

714,99

172,30

18.138

ΙΟΥΛ.2019

2.526.725

2.239.259.196,00

715,14

172,35

14.635

ΑΥΓ.2019

2.524.418

2.239.181.445,00

715,44

172,38

16.811

ΣΕΠΤ.2019

2.520.693

2.237.608.791,00

715,80

172,40

15.269

ΟΚΤ.2019

2.513.833

2.236.322.430,00

717,35

172,35

12.829

ΝΟΕΜ.2019

2.517.882

2.245.580.387,00

720,06

172,32

16.108

ΔΕΚ.2019

2.516.245

2.245.329.124,00

720,00

172,33

15.745

ΙΑΝ.2020

2.512.457

2.249.821.888,69

722,96

172,35

17.053

ΦΕΒ.2020

2.508.153

2.249.117.174,23

723,00

172,34

19.537

ΜΑΡΤ.2020

2.501.662

2.246.777.200,46

724,47

172,38

22.041

ΑΠΡ.2020

2.498.671

2.246.324.816,61

724,19

172,37

19.497

ΜΑΙ.2020

2.494.066

2.244.488.823,38

725,59

172,36

13.091

ΙΟΥΝ.2020

2.495.039

2.262.117.921,83

725,69

194,09

11.132

ΙΟΥΛ.2020

2.491.407

2.259.257.098,76

725,74

194,16

13.790

ΑΥΓ.2020

2.487.657

2.258.402.999,41

726,30

194,24

18.155

ΣΕΠΤ.2020

2.486.053

2.258.621.399,22

726,70

194,37

19.355

ΟΚΤ.2020

2.481.970

2.257.152.790,50

727,00

194,37

15.902

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ξαστερια

11°C

ΑΘΗΝΑ

Ξαστερια

Υγρασία: 68%

Αέρας: 12 km/h

  • 20 ΑΠΡ 2021

    Ηλιοφάνεια 18°C 11°C

  • 21 ΑΠΡ 2021

    Κυρίως ηλιοφάνεια 19°C 8°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή