Μοιραστείτε το

Απόφαση Φ. ΕΦΚΑ/οικ.12052/221 ΦΕΚ Β΄1552 / 16-4-2021
Καθορισμός αμοιβής βάσει απόδοσης των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:...
....αποφασίζουμε:

1. Η μηνιαία μικτή κατ’ αποκοπή αμοιβή κάθε συμβαλλόμενου πρώην υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ορίζεται σε επτακόσια (700) € με την προϋπόθεση επεξεργασίας εξήντα (60) συνταξιοδοτικών φακέλων. Σε περίπτωση επεξεργασίας μικρότερου αριθμού φακέλων, η αμοιβή μειώνεται αναλογικά. Δεν οφείλεται αμοιβή για την επεξεργασία μικρότερου των σαράντα (40) συνταξιοδοτικών φακέλων το μήνα.

2. Η οργάνωση, η επίβλεψη του έργου, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία πιστοποίησης επίτευξης των στόχων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

3. Η δραστηριότητα αυτή εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).

4. Η ανάθεση του έργου πραγματοποιείται με την υπογραφή σύμβασης έργου μεταξύ του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και του συμβαλλόμενου πρώην υπαλλήλου του φορέα, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, άνευ δυνατότητας ανανέωσης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

17°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 64%

Αέρας: 11 km/h

  • 18 ΜΑΙ 2021

    Κυρίως ηλιοφάνεια 29°C 17°C

  • 19 ΜΑΙ 2021

    Ηλιοφάνεια 26°C 18°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή